Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. terwijl:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for terwijl:
  • whereas


Niederländisch

Detailübersetzungen für terwijl (Niederländisch) ins Englisch

terwijl:

terwijl Adjektiv

 1. terwijl (ondertussen)
  – gelijktijdig met iets anders 1
  while; during; as
 2. terwijl (terzelfder tijd)
  – gelijktijdig met iets anders 1

terwijl

 1. terwijl (overwegende)

Übersetzung Matrix für terwijl:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
while poos; tijdje
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
as ondertussen; terwijl aangezien; daar; desgelijks; dito; evenzo; in overeenstemming met; inmiddels; intussen; naargelang; naarmate; net zo; omdat; ondertussen; ook; op dezelfde wijze; precies zo; toen; tussentijds; vermits; zowel als
at the same time terwijl; terzelfder tijd alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; mede; ook; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; tevens; tezelfdertijd
ConjunctionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
whereas overwegende; terwijl
while overwegende; terwijl
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
while staande
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during staande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during ondertussen; terwijl binnen; binnen een tijdsspanne; gedurende; gedurende geruime tijd; in het verloop van; tijdens
while ondertussen; terwijl; terzelfder tijd inmiddels; intussen; ondertussen; tussentijds; zolang; zolang als

Verwandte Definitionen für "terwijl":

 1. gelijktijdig met iets anders1
  • terwijl ik afwas, stopt Evert de kinderen in bed1

Wiktionary Übersetzungen für terwijl:

terwijl
conjunction
 1. gedurende de periode dat nog een andere actie aan de gang is
 2. hoewel
terwijl
en-con
 1. but in contrast; whilst on the contrary…
 2. it being the case that…
 3. during the same time that
 4. while, at the same time

Cross Translation:
FromToVia
terwijl although pendant que — Exprime la concomitance, signifie « partiellement ou totalement en même temps que ».