Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. toe:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für toe (Niederländisch) ins Englisch

toe:

toe adv

 1. toe (ach)
  ah; come on; there; come off it; please
 2. toe (naar toe; naar)
  towards; to; for
 3. toe (afgesloten; gesloten; dicht)
  closed; dense; shut

Übersetzung Matrix für toe:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
please aangenaam aandoen; aangenaam maken; aanstaan; begeerte stillen; behagen; believen; bevallen; bevredigen; blij maken; gelieven; goeddunken; plezieren; tevreden stellen; tevredenstellen; vergenoegen; voldoening geven
shut afsluiten; dichtdoen; dichten; dichtgaan; dichtmaken; dichtstoppen; dichtvallen; sluiten; stoppen; toedoen; toemaken; toetrekken; toevallen; zich sluiten
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
closed afgesloten; dicht; gesloten; toe afgesloten; dicht zijn; geloken
dense afgesloten; dicht; gesloten; toe achterlijk; afgestompt; breinloos; dicht; dicht opeen; dom; geesteloos; hardleers; hersenloos; idioot; onbenullig; onnozel; onverstandig; stompzinnig; stupide; verstandeloos
shut afgesloten; dicht; gesloten; toe dicht zijn
- dicht
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
please ach; toe alsjeblieft; alstublieft; s.v.p.
there ach; toe aldaar; daar; daarheen; die kant uit; naartoe
PrepositionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
to te
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
there er; er was eens
to t/m; ten; ten strijde; tot; tot bij; tot en met; totdat
towards tot; tot bij; totdat
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ah ach; toe helaas; och; wee
come off it ach; toe
come on ach; toe vooruit
for naar; naar toe; toe ten behoeve van; voor; want; à
to naar; naar toe; toe aan; bij; erbij; ergens naartoe; ernaar; erop; ertoe; naar; tot aan
towards naar; naar toe; toe ernaar; jegens; tegemoet

Synonyms for "toe":


Antonyme für "toe":


Verwandte Definitionen für "toe":

 1. je kunt er niet bij of in of door1
  • het kind deed zijn oogjes toe1
 2. aansporing1
  • toe, doe je schoenen eens aan1
 3. als extra1
  • hij kreeg nog geld toe voor dit karwei1
 4. als nagerecht1
  • wat eten we toe?1
 5. heen1
  • waar gaan we naar toe?1

Wiktionary Übersetzungen für toe:

toe
adjective
 1. not open
adverb
 1. -

Verwandte Übersetzungen für toe