Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. uitstekende rots:


Niederländisch

Detailübersetzungen für uitstekende rots (Niederländisch) ins Englisch

uitstekende rots:

uitstekende rots [znw.] Nomen

  1. uitstekende rots (rif; scheer; klip)
    the reef; the shallows; the cliff; the rock

Übersetzung Matrix für uitstekende rots:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cliff klip; rif; scheer; uitstekende rots klif; steile bodemverheffing
reef klip; rif; scheer; uitstekende rots reven
rock klip; rif; scheer; uitstekende rots gesteente; kei; rock; rolsteen; rots; rotsblok; rotswand; steen
shallows klip; rif; scheer; uitstekende rots
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
rock heen en weer zwaaien; hobbelen; schommelen; schuddend op en neer gaan; slingeren; stoten; wiebelen; wiegen; zwaaien; zwenken

Verwandte Übersetzungen für uitstekende rots