Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für detective (Niederländisch) ins Englisch

detective:

detective [de ~ (m)] Nomen

 1. de detective (speurder; rechercheur)
  the investigator; the detective; the sleuth
 2. de detective (speurneus; speurhond)
  the detective; the tracker
 3. de detective (detectiveroman)
  the detective

Übersetzung Matrix für detective:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
detective detective; detectiveroman; rechercheur; speurder; speurhond; speurneus opsporingsambtenaar; opsporingsbeambte
investigator detective; rechercheur; speurder onderzoeker; opsporingsambtenaar; opsporingsbeambte; vorser
sleuth detective; rechercheur; speurder bloedhond
tracker detective; speurhond; speurneus spoorzoeker

Verwandte Wörter für "detective":


Wiktionary Übersetzungen für detective:

detective
noun
 1. iemand die tracht misdaadzaken op te lossen
 2. [misdaadroman
detective
noun
 1. person employed to find information
 2. detective
verb
 1. detective

Detective:

Detective

 1. Detective
  the Detective
  – Skill level in the Purble Place game. Once a Purble Place game is completed, a player gets a skill level rank assigned automatically by the game (based on number of guesses and hints during the game). 1

Übersetzung Matrix für Detective:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Detective DetectiveEnglisch

Detailübersetzungen für detective (Englisch) ins Niederländisch

detective:

detective [the ~] Nomen

 1. the detective (tracker)
  de detective; de speurneus; de speurhond
 2. the detective (investigator; sleuth)
  de detective; de rechercheur; de speurder
 3. the detective
  de detective; de detectiveroman
 4. the detective (criminal investigator; investigator)

Übersetzung Matrix für detective:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
detective detective; investigator; sleuth; tracker
detectiveroman detective
opsporingsambtenaar criminal investigator; detective; investigator
opsporingsbeambte criminal investigator; detective; investigator
rechercheur detective; investigator; sleuth
speurder detective; investigator; sleuth
speurhond detective; tracker
speurneus detective; tracker
- investigator; police detective; tec

Verwandte Wörter für "detective":


Synonyms for "detective":


Verwandte Definitionen für "detective":

 1. a police officer who investigates crimes2
 2. an investigator engaged or employed in obtaining information not easily available to the public2

Wiktionary Übersetzungen für detective:

detective
noun
 1. person employed to find information
 2. police officer who looks for evidence
detective
noun
 1. iemand die tracht misdaadzaken op te lossen
 2. [misdaadroman
 3. iemand die een politioneel onderzoek uitvoert

Detective:

Detective [the ~] Nomen

 1. the Detective
  – Skill level in the Purble Place game. Once a Purble Place game is completed, a player gets a skill level rank assigned automatically by the game (based on number of guesses and hints during the game). 1

Übersetzung Matrix für Detective:

Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Detective Detective

Verwandte Definitionen für "Detective":

 1. Skill level in the Purble Place game. Once a Purble Place game is completed, a player gets a skill level rank assigned automatically by the game (based on number of guesses and hints during the game).1

detective form of detect:

to detect Verb (detects, detected, detecting)

 1. to detect (reveal; discover; spot)
  ontdekken; opsporen; ontwaren
  • ontdekken Verb (ontdek, ontdekt, ontdekte, ontdekten, ontdekt)
  • opsporen Verb (spoor op, spoort op, spoorde op, spoorden op, opgespoord)
  • ontwaren Verb (ontwaar, ontwaart, ontwaarde, ontwaarden, ontwaard)

Konjugationen für detect:

present
 1. detect
 2. detect
 3. detects
 4. detect
 5. detect
 6. detect
simple past
 1. detected
 2. detected
 3. detected
 4. detected
 5. detected
 6. detected
present perfect
 1. have detected
 2. have detected
 3. has detected
 4. have detected
 5. have detected
 6. have detected
past continuous
 1. was detecting
 2. were detecting
 3. was detecting
 4. were detecting
 5. were detecting
 6. were detecting
future
 1. shall detect
 2. will detect
 3. will detect
 4. shall detect
 5. will detect
 6. will detect
continuous present
 1. am detecting
 2. are detecting
 3. is detecting
 4. are detecting
 5. are detecting
 6. are detecting
subjunctive
 1. be detected
 2. be detected
 3. be detected
 4. be detected
 5. be detected
 6. be detected
diverse
 1. detect!
 2. let's detect!
 3. detected
 4. detecting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für detect:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ontdekken detect; discover; reveal; spot discover; learn
ontwaren detect; discover; reveal; spot become aware of; behold; feel; find; notice; observe; perceive; see; see in; sense
opsporen detect; discover; reveal; spot localise; localize; locate; trace
- discover; find; notice; observe

Verwandte Wörter für "detect":


Synonyms for "detect":


Verwandte Definitionen für "detect":

 1. discover or determine the existence, presence, or fact of2
  • She detected high levels of lead in her drinking water2
 2. To find something.1

Wiktionary Übersetzungen für detect:

detect
verb
 1. to discover or find by careful search, examination, or probing
detect
verb
 1. ergens een signaal van door middel van apparatuur opvangen

Cross Translation:
FromToVia
detect begrijpen; bevatten erfassen — (transitiv) das wesentliche einer Sache verstehen
detect merken; bemerken; opmerken; bespeuren; in de smiezen krijgen; in het oog krijgen; ontwaren apercevoir — Remarquer une chose qui avait échappé d’abord.
detect ontdekken découvrirdégarnir de ce qui couvrir.
detect gappen; ontvreemden; stelen; afpellen; jassen; schillen; beroven; ontnemen; ontdoen; ontvellen; stropen; villen; ontbloten; ontdekken dépouiller — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für detective