Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. excuus:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für excuus (Niederländisch) ins Englisch

excuus:

excuus [het ~] Nomen

 1. het excuus (verontschuldiging; reden; verschoning; pardon)
  the apology; the excuse; the justification; the vindication; the thinking up a story; the weathering
 2. het excuus (smoes; voorwendsel; uitvlucht)
  the excuse; the sham; the story

Übersetzung Matrix für excuus:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apology excuus; pardon; reden; verontschuldiging; verschoning pardon; sorry
excuse excuus; pardon; reden; smoes; uitvlucht; verontschuldiging; verschoning; voorwendsel genade; pardon; smoesje; sorry; vergeving; vergiffenis; vergoelijking; verschoning
justification excuus; pardon; reden; verontschuldiging; verschoning justificatie; rechtvaardiging
sham excuus; smoes; uitvlucht; voorwendsel draaier; façade; glitter; klatergoud; schijnvertoning; uiterlijke schijn; veinzer; voorwending
story excuus; smoes; uitvlucht; voorwendsel bedenksel; fabel; fictie; geschiedenis; leugen; relaas; sprookje; sprookjesverhaal; verdichting; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel; verzinsel
thinking up a story excuus; pardon; reden; verontschuldiging; verschoning
vindication excuus; pardon; reden; verontschuldiging; verschoning justificatie; rechtvaardiging
weathering excuus; pardon; reden; verontschuldiging; verschoning erosie; verweren; verwering
- verontschuldiging
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
excuse excuseren; excuses aanbieden; vergeven; vergiffenis schenken; vergoelijken; verontschuldigen; verschonen
sham beweren; huichelen; pretenderen; stellen; verklaren; voorgeven
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sham bedriegelijk; gefingeerd; gelogen; nagemaakt; onecht; onwaar; vals

Synonyms for "excuus":


Verwandte Definitionen für "excuus":

 1. wat je zegt als je ergens spijt van hebt1
  • hij bood zijn excuses aan1

Wiktionary Übersetzungen für excuus:

excuus
noun
 1. de verontschuldiging
excuus
noun
 1. explanation designed to avoid or alleviate guilt or negative judgement

Cross Translation:
FromToVia
excuus apology EntschuldigungÄußerung des Bedauerns eines eigenen Fehlers
excuus excuse; reason; apology excuseraison que l’on alléguer pour expliquer ou atténuer une faute.