Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. hoeveelheid:
 2. hoeveel:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für hoeveelheid (Niederländisch) ins Englisch

hoeveelheid:

hoeveelheid [de ~ (m)] Nomen

 1. de hoeveelheid (aantal; kwantiteit)
  the quantity; the amount; the number; the dose; the size
 2. de hoeveelheid (partij)
  the quantity; the parcel; the lot

Übersetzung Matrix für hoeveelheid:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amount aantal; hoeveelheid; kwantiteit bedrag; geldsom; kwantum; quantum; totaal bedrag
dose aantal; hoeveelheid; kwantiteit doseren; dosis; portie
lot hoeveelheid; partij aardig wat; bende; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebied; gebouw; grote hoeveelheid; hoop; horde; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; perceel; schare; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
number aantal; hoeveelheid; kwantiteit cijfer; getal; kwantum; numero; nummer; quantum; rangcijfer; rangnummer; volgnummer
parcel hoeveelheid; partij bouwterrein; gebied; kavel; kaveling; pakje; pakket; perceel; postpakket; terrein; verkaveling
quantity aantal; hoeveelheid; kwantiteit; partij dosis; kwantum; portie; quantum
size aantal; hoeveelheid; kwantiteit afmeting; dimensie; figuur; formaat; gedaante; gestalte; grootte; grootte in de ruimte; inhoud; lichaamspostuur; maat; mate; omvang; postuur; volume; vorm
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dose doseren; met mate nemen
lot kavelen; verdelen; verkavelen
number nummeren
size grootte wijzigen

Verwandte Wörter für "hoeveelheid":


Verwandte Definitionen für "hoeveelheid":

 1. hoeveel het er zijn, een getal1
  • welke hoeveelheid meel gebruik je in dat recept1
 2. gedeelte of portie1
  • mijn broer kan grote hoeveelheden rijst eten1

Wiktionary Übersetzungen für hoeveelheid:

hoeveelheid
noun
 1. de kwantiteit waarin iets aanwezig is
hoeveelheid
noun
 1. abstract entity
 2. unspecified quantity or capacity
 3. bulk; magnitude; body; size
 4. large quantity; sum
 5. quantity or volume
 6. total or sum of items
 7. fundamental, generic term used when referring to the measurement
 8. indefinite amount of something
 9. specific measured amount

Cross Translation:
FromToVia
hoeveelheid quantity; degree; rate; amount quantité — Tout ce qui peut être mesurer ou nombré, de tout ce qui est susceptible d’accroissement ou de diminution.

hoeveelheid form of hoeveel:

hoeveel Adjektiv

 1. hoeveel (wat)
  how much; what amount; how many

Übersetzung Matrix für hoeveel:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
how much hoezeer; hoezeer ook
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
how many hoeveel; wat
how much hoeveel; wat
what amount hoeveel; wat

Verwandte Wörter für "hoeveel":


Verwandte Definitionen für "hoeveel":

 1. welk aantal of welk bedrag1
  • hoeveel heb je betaald voor die jurk?1

Wiktionary Übersetzungen für hoeveel:

hoeveel
 1. welk aantal?
hoeveel
 1. what is the cost/price
 2. what number
 3. what quantity

Cross Translation:
FromToVia
hoeveel how much; how many wie viel — Wort, das eine Frage nach einer Anzahl ausdrücken

Verwandte Übersetzungen für hoeveelheid