Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. inboedel:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für inboedel (Niederländisch) ins Englisch

inboedel:

inboedel [de ~ (m)] Nomen

  1. de inboedel (boedel; huisraad)

Übersetzung Matrix für inboedel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
household effects boedel; huisraad; inboedel

Verwandte Definitionen für "inboedel":

  1. spullen in een huis1
    • onze hele inboedel heeft waterschade1

Wiktionary Übersetzungen für inboedel:

inboedel
noun
  1. de voorwerpen die horen tot de inrichting van een kamer