Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. sterftecijfer:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für sterftecijfer (Niederländisch) ins Englisch

sterftecijfer:

sterftecijfer [het ~] Nomen

  1. het sterftecijfer
    the death rate; the mortality
  2. het sterftecijfer
    the mortality

Übersetzung Matrix für sterftecijfer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
death rate sterftecijfer
mortality sterftecijfer mortaliteit; sterfelijkheid

Verwandte Wörter für "sterftecijfer":

  • sterftecijfers

Wiktionary Übersetzungen für sterftecijfer:

sterftecijfer
noun
  1. een getal dat aangeeft hoeveel sterfgevallen er in een gebied in een bepaalde tijd hebben plaatsgevonden