Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für accoord (Niederländisch) ins Spanisch

accoord:

accoord [znw.] Nomen

  1. accoord (goedkeuring; toestemming)
    el acuerdo; la ratificación; el convenio; la autorización; el consentimiento

accoord Adjektiv

  1. accoord (goedgekeurd; aanvaard; geaccepteerd; aangenomen)
    aceptado; convenido; lícito; aprobado; admisible; permitido; permisible; tolerable

Übersetzung Matrix für accoord:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acuerdo accoord; goedkeuring; toestemming accorderen; afkondiging; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; articulatie; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; decreet; evenbeeld; federatie; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; overeenstemming; pact; regeling; schikking; uitspraak; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
autorización accoord; goedkeuring; toestemming akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; fiat; geven van volmacht; goedkeuring; goedvinden; instemming; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; mandaat; permissie; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief; welbevinden
consentimiento accoord; goedkeuring; toestemming akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; bijstand; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; hulp; instemming; maatschappelijke hulpverlening; machtiging; ondersteuning; permissie; steun; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
convenio accoord; goedkeuring; toestemming accorderen; afspraak; afspreken; akkoord; contract; evenbeeld; handvest; overeenkomst; regeling; schikking; statuut; vereffening; vergelijk; vrijbrief
ratificación accoord; goedkeuring; toestemming afspraak; akkoord; bekrachtiging; bevestiging; goedkeuring; instemming; overeenkomst; ratificatie; ratificering; regeling; schikking; welbevinden
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aceptado aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd courant; gangbaar; gebruikelijk; gewoon
admisible aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; geoorloofd; gepermitteerd; ontvankelijk; openstaand; plausibel; toegelaten; toegestaan; vatbaar; veroorloofd; waarschijnlijk
aprobado aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd geslaagd; succesvol
convenido aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd
lícito aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; wetmatig; wettig
permisible aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd geoorloofd; gepermitteerd; toegelaten; toegestaan; veroorloofd
permitido aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd gedoogd; geoorloofd; gepermitteerd; toegelaten; toegestaan; veroorloofd
tolerable aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; goedgekeurd duldbaar; gedoogbaar; licht verteerbaar; toelaatbaar; tolerabel; tolereerbaar; verdraaglijk; verteerbaar

Wiktionary Übersetzungen für accoord:


Cross Translation:
FromToVia
accoord estar; acorde; acuerdo; ponerse; sobre; de einig — einer, derselben, der gleichen Meinung, übereinstimmend, einvernehmlich