Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für accountant (Niederländisch) ins Spanisch

accountant:

accountant [de ~ (m)] Nomen

  1. de accountant (verificateur; registeraccountant)
  2. de accountant
    el auditor

Übersetzung Matrix für accountant:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auditor accountant; registeraccountant; verificateur auditor; luisteraar; toehoorder
auditor de cuentas accountant; registeraccountant; verificateur
censor de cuentas accountant; registeraccountant; verificateur
contador público accountant; registeraccountant; verificateur
perito mercantil accountant; registeraccountant; verificateur
revisor de libros accountant; registeraccountant; verificateur

Verwandte Wörter für "accountant":

  • accountants

Wiktionary Übersetzungen für accountant:

accountant
noun
  1. iemand die zijn beroep maakt van het inrichten en controleren van boekhoudingen en administraties