Niederländisch

Detailübersetzungen für akkoord (Niederländisch) ins Spanisch

akkoord:

akkoord Adjektiv

 1. akkoord (mee eens; in orde)
  de acuerdo; conforme

akkoord [het ~] Nomen

 1. het akkoord (regeling; afspraak; overeenkomst; schikking)
  el tratado; el acuerdo; el compromiso; el arreglo; el convenio; el contrato; el permiso; el acorde; la disposición; el pacto; la ratificación
 2. het akkoord (goedkeuring; instemming)
  la aprobación; el acuerdo; la ratificación; el permiso; la autorización; la aquiescencia; la licencia; el consentimiento
 3. het akkoord (permissie; goedkeuring; toestemming; goedvinden; fiat)
  la permisión; la aprobación; la autorización; el permiso; la concesión; el otorgamiento; el consentimiento; la sanción
 4. het akkoord (regeling; vereffening; schikking; vergelijk)
  el arreglo; el convenio
 5. het akkoord (pact; bondgenootschap; liga; )
  la cooperación; el tratado; la federación; la confederación; la liga; la unión; el pacto; la interdepencia; la negociación; el acuerdo; el enlace; la relación; la alianza; la interrelación

Übersetzung Matrix für akkoord:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acorde afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking greep; handel; handgreep; handvat; hendel
acuerdo afspraak; akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; pact; regeling; schikking; unie; verbond; verdrag accoord; accorderen; afkondiging; afspreken; arrangement; articulatie; beslechting; compromis; contract; decreet; evenbeeld; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; overeenkomst; overeenstemming; regeling; toestemming; uitspraak; uitvaardiging; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
alianza akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag alliantie; alliëren; associatie; bond; bondgenootschap; broederschap; coalitie; coöperatie; genootschap; samenwerkingsverband; sociëteit; unie; verbond; vereniging
aprobación akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming autorisatie; bekrachtiging; bijval; content; fiat; genoegen; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; halen; instemmen met; instemming; machtiging; ratificering; sanctie; tevredenheid; toelating; toestemming; volmacht; vrijbrief; welbevinden
aquiescencia akkoord; goedkeuring; instemming
arreglo afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk aanpassing; afrekenen; afrekening; arrangement; bijstelling; compenseren; goedmaken; herbouwing; herstel; herstelling; herstelwerk; regelgeving; regeling; regularisatie; reparatie; restauratie; restitueren; vereffening; vergoeden; verrekening
autorización akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming accoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; fiat; geven van volmacht; goedkeuring; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; mandaat; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief; welbevinden
compromiso afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking afgesproken ontmoeting; afspraak; arrangement; compromis; coöperatie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; regeling; relatie; samenwerkingsverband; verbintenis; vergelijk; verhouding; verkering; verplichting
concesión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming compensatie; concessie; gegevensverstrekking; gunning; subsidie; tegemoetkoming; toelage; verstrekking
confederación akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag bond; broederschap; coöperatie; genootschap; samenwerkingsverband; sociëteit; vereniging
consentimiento akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming accoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; bijstand; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; hulp; maatschappelijke hulpverlening; machtiging; ondersteuning; steun; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
contrato afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking aanvraag; contract; evenbeeld; handvest; overeenkomst; statuut; taak
convenio afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk accoord; accorderen; afspreken; contract; evenbeeld; goedkeuring; handvest; overeenkomst; statuut; toestemming; vrijbrief
cooperación akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag bond; broederschap; coöperatie; genootschap; medewerking; samenwerking; samenwerkingsverband; sociëteit; vereniging
disposición afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking afgifte; afrekenen; afrekening; bezorging; geleverde; gemoedsgesteldheid; gereedheid; gezindheid; hiërarchie; indeling; instelling; leverantie; levering; opzet; overtuiging; paraatheid; plan; psychische toestand; rang; rangorde; stemming; tendentie; vaststaande mening; vereffening; verrekening; volgorde; voornemen
enlace akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; affaire; alliantie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; connectie; contact; draai; gebondenheid; gegevensbinding; genootschap; het gebonden zijn; kink; knoop; koppeling; kronkel; liaison; liefdesrelatie; link; lus; lusvormige kromming; onderling verband; relatie; samenhang; samenvoeging; schakel; sociëteit; soos; verband; verbinding; verbond; vereniging; verhouding
federación akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag federatie
interdepencia akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag band; binding; gebondenheid; het gebonden zijn
interrelación akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag band; binding; gebondenheid; het gebonden zijn
licencia akkoord; goedkeuring; instemming autorisatie; brevet; fiat; licentie; machtiging; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief
liga akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag alliage; alliantie; alligatie; bond; bondgenootschap; broederschap; genootschap; legering; metaallegering; metaalmengsel; sociëteit; sokophouder; verbond; vereniging; vrijbrief
negociación akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag
otorgamiento akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming gegevensverstrekking; verstrekking
pacto afspraak; akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; overeenkomst; pact; regeling; schikking; unie; verbond; verdrag alliantie; bond; bondgenootschap; contract; evenbeeld; handvest; overeenkomst; statuut; verbond; vrijbrief
permisión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming
permiso afspraak; akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; overeenkomst; permissie; regeling; schikking; toestemming autorisatie; fiat; gegevensverstrekking; licentie; machtiging; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; volmacht; vrijbrief
ratificación afspraak; akkoord; goedkeuring; instemming; overeenkomst; regeling; schikking accoord; bekrachtiging; bevestiging; goedkeuring; ratificatie; ratificering; toestemming; welbevinden
relación akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag aansluiting; affaire; alliantie; avontuurtje; band; bericht; binding; bond; bondgenootschap; connectie; correlatie; gebondenheid; het gebonden zijn; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; link; onderling verband; rapport; referaat; relatie; reportage; samenhang; schakel; slippertje; verband; verbinding; verbond; verhaal; verhouding; verkering; verslag; weergave
sanción akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afstraffing; bestraffing; boete; kastijding; penalty; sanctie; straf; tuchtiging
tratado afspraak; akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; overeenkomst; pact; regeling; schikking; unie; verbond; verdrag contract; coöperatie; evenbeeld; overeenkomst; samenwerkingsverband; traktaat; traktaatje
unión akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag aansluiting; alliantie; ambachtsgilde; band; bijeenlegging; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; connectie; coöperatie; gebondenheid; genootschap; gilde; het gebonden zijn; liaison; link; optelsom; orde; organisatie; relatie; samenhang; samenvoeging; samenwerkingsverband; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verband; verbinding; verbindingsstuk; verbond; vereniging
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- goed
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
O.K. akkoord; oké
de acuerdo akkoord; oké
está bien akkoord; oké
okey akkoord; oké
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acorde gelijkgestemd; gelijkgezind
conforme akkoord; in orde; mee eens eensluidend; gelijkluidend; in overeenstemming met; zowel als
de acuerdo akkoord; in orde; mee eens
tratado behandeld

Verwandte Wörter für "akkoord":


Synonyms for "akkoord":


Verwandte Definitionen für "akkoord":

 1. een stel afspraken1
  • Nederland en België hebben een akkoord gesloten1
 2. samenklank van drie of meer tonen1
  • bij het eerste akkoord herkende ik het lied1
 3. het is in orde, je bent het ermee eens1
  • we gaan akkoord met dit voorstel1

Wiktionary Übersetzungen für akkoord:


Cross Translation:
FromToVia
akkoord acorde chord — combination of three or more notes
akkoord estar; acorde; acuerdo; ponerse; sobre; de einig — einer, derselben, der gleichen Meinung, übereinstimmend, einvernehmlich
akkoord acorde AkkordMusik: das gleichzeitige, harmonische Erklingen mehrerer Ton
akkoord acuerdo; arreglo; convenio accommodementaccord que l’on faire d’un différend, d’une querelle.
akkoord acorde; acuerdo accord — union, entente, unisson, harmonie
akkoord acorde; acuerdo; concordación; convenio concordance — courant|fr conformité ; analogie ; correspondance ; accord entre les choses.
akkoord acorde; acuerdo; concordación; convenio ententeinterprétation qu’on donner à un mot, à une phrase équivoque et susceptible de plusieurs sens.
akkoord pacto; acuerdo; arreglo; convenio pacteconvention accompagner d’actes publics qui lui donnent un caractère d’une importance primordiale.

Verwandte Übersetzungen für akkoord