Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. angstaanjagend:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für angstaanjagend (Niederländisch) ins Spanisch

angstaanjagend:


Übersetzung Matrix für angstaanjagend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
siniestro catastrofe; ramp; schadegeval
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aciago angstaanjagend; beangstigend; eng beangstigend; deerlijk; eng
amenazador angstaanjagend; gevaarlijk bedreigend; dreigend; eng; gevaarlijk
atemorizador angstaanjagend; gevaarlijk
aterrador angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; vreesaanjagend; vreeswekkend afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; bliksems; eng; griezelig; gruwelijk; ijzingwekkend; monsterlijk; onrustbarend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verdraaid; verduiveld; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
de mal agüero angstaanjagend; beangstigend; eng beangstigend; eng
escalofriante angstaanjagend; beangstigend; eng; gevaarlijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; griezelig; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schemerig; schimmig; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zwak
espeluznante angstaanjagend; beangstigend; eng; gevaarlijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; griezelig; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
grumoso angstaanjagend; beangstigend; eng akelig; beangstigend; eng; griezelig; klonterig; sinister
horripilante angstaanjagend; beangstigend; eng afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; beangstigend; eng; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; lelijk; monsterlijk; sinister; weerzinwekkend
horroroso angstaanjagend; gevaarlijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; gedrochtelijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
lúgubre angstaanjagend; beangstigend; eng aan een ziekte lijdend; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; akelig; donker; dubieus; duister; eng; glibberig; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; lelijk; luguber; macaber; obscuur; onguur; sinister; spookachtig; verdacht; weerzinwekkend; ziek
ominoso angstaanjagend; beangstigend; eng beangstigend; eng
peligroso angstaanjagend; gevaarlijk bedreigend; gehaaid; geslepen; gevaarlijk; gewaagd; gewiekst; hachelijk; leep; sluw
siniestro angstaanjagend; beangstigend; eng akelig; donker; dreigend; dubieus; duister; eng; glibberig; griezelig; huiveringwekkend; louche; luguber; obscuur; onappetijtelijk; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; onsmakelijk; sinister; verdacht; walgelijk; wollig
terrorífico angstaanjagend; gevaarlijk afgrijselijk; afschuwelijk; dreigend; eng; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk

Verwandte Wörter für "angstaanjagend":

  • angstaanjagende

Wiktionary Übersetzungen für angstaanjagend:

angstaanjagend
adjective
  1. gevoelens van vrees veroorzakend

Cross Translation:
FromToVia
angstaanjagend alarmante frightening — scary
angstaanjagend truculento gruesome — repellently frightful and shocking; horrific or ghastly