Niederländisch

Detailübersetzungen für bijstand (Niederländisch) ins Spanisch

bijstand:

bijstand [de ~ (m)] Nomen

 1. de bijstand (hulpbetoon; hulpverlening; hulp; assistentie; handreiking)
  la asistencia; la ayuda; la ayuda social; el auxilio social; el auxilio; la prestación de ayuda; la atención al cliente; la ayuda económica; el apoyo; la prestación de servicios; la asistencia familiar
 2. de bijstand (ondersteuning)
  la ayuda; la asistencia; el auxilio social; el servicio; la ayuda económica
 3. de bijstand (bijstandsregeling)
 4. de bijstand (bijstandsuitkering)
 5. de bijstand (hulp; ondersteuning; steun)
  la ayuda; el apoyo; el socorro; el respaldo
 6. de bijstand (maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; hulp; steun)
  el soporte; la asistencia; el subsidio de auxilio social; la ayuda; la solución; el auxilio; el subsidio; el paro social; la prestaciones por paro; el ayudante; la prestación; el consentimiento; la suavidad; el auxilio social; la prestación de ayuda; el subsidio de paro

Übersetzung Matrix für bijstand:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apoyo assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; ondersteuning; steun assistentie; bediening; borstwering; dienstbetoon; houvast; hulpbetoon; leniging; medewerking; ondersteuning; ruggensteun; schoor; schraag; service; sociale bijstand; steun; steunpilaar; steuntje; support; toeverlaat; uitserveren; werkeloosheidsuitkering
asistencia assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun aanwezigheid; assistentie; bediening; coöperatie; dienaar; dienstbetoon; dienstknecht; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; knecht; leniging; medewerking; ondersteuning; poetsvrouw; presentie; schoonmaakster; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; verschaffing; verzorging; voorziening; werkeloosheidsuitkering; werkster; zorg
asistencia familiar assistentie; bijstand; bijstandsregeling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening gezinsbijstand; gezinshulp; gezinszorg
atención al cliente assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening assistentie; bediening; dienstbetoon; dienstverlening; hulpbetoon; klantenservice; service; uitserveren
auxilio assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistent; assistentie; bediening; dienaar; dienstbetoon; dienstknecht; dienstverlening; helper; hulp; hulpbetoon; knecht; leniging; ondersteuning; secondant; service; steun; support; uitserveren
auxilio social assistentie; bijstand; bijstandsregeling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun abw; bediening; bz; dienstbetoon; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijk werk; ondersteuning; rww; service; sociale bijstand; steun; support; uitkering; uitserveren; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
ayuda assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistent; assistentie; bediening; dienst; dienstbetoon; dienstverlening; helper; hulp; hulpbetoon; hulpje; hulpjes; kerkviering; knecht; leniging; loopjongens; medewerking; mis; ondersteuning; poetsvrouw; schoonmaakster; schoor; schraag; secondant; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; werkeloosheidsuitkering; werkster
ayuda económica assistentie; bijstand; bijstandsregeling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; ondersteuning economische hulp; sociale bijstand; steunuitkering; uitkering; werkeloosheidsuitkering
ayuda social assistentie; bijstand; bijstandsregeling; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening gezinsbijstand; gezinshulp; gezinszorg; sociale bijstand
ayudante bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun arbeider; arbeidskracht; assistent; assistente; dienaar; dienstknecht; helper; hulp; hulpje; hulpjes; kantoorbediende; klerk; knecht; loopjongens; medeplichtige; medeverantwoordelijke; medewerker; medewerkster; personeelslid; secondant; werkkracht; werknemer
consentimiento bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun accoord; akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; instemming; machtiging; permissie; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
paro social bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun sociale bijstand
prestaciones por paro bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun RWW; abw; bz; rww; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
prestación bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun grote daad; prestatie; vergoeding; verrichting; werkeloosheidsuitkering
prestación de ayuda assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistentie; dienstverlening; hulpverlenen
prestación de servicios assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening assistentie; dienstbetoon; dienstverlening; dienstverrichting; hulpbetoon
respaldo bijstand; hulp; ondersteuning; steun assistentie; houvast; medewerking; ondersteuning; ruggensteun; rugsteun; schoor; schraag; steun; steuntje; stut; werkeloosheidsuitkering
servicio bijstand; ondersteuning assistentie; bediening; dienst; dienstbetoon; diensten; dienstverlening; gedienstige handeling; gedienstigheid; hulpbetoon; instituut; klantendienst; klantenservice; onderhoudsbeurt; ondersteuning; opknapbeurt; service; steun; support; uitserveren; voorkomendheid; wc
socorro bijstand; hulp; ondersteuning; steun assistentie; dienstverlening; leniging; ondersteuning; schoor; schraag; sociale bijstand; steun; stut; support
solución bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun antwoord; in vloeistof opgeloste stof; mengeling; menging; mêleren; oplossing; uitkomst; vermenging
soporte bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun abw; bz; chassis; commandovlag; norm; onderstel; ondersteuning; rww; schoor; schraag; standaard; statief; steun; stut; support; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
suavidad bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun clementie; compassie; gevoeligheid; goedaardigheid; goedertierenheid; hartelijkheid; innigheid; liefheid; liefkozing; mildheid; tederheid; welwillendheid; zachtheid; zoetheid
subsidio bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun bonus; extraatje; premie; sociale bijstand; tantième; toeslag; uitkering; werkeloosheidsuitkering
subsidio de auxilio social bijstand; bijstandsuitkering; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun sociale bijstand; uitkering; werkeloosheidsuitkering
subsidio de paro bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun RWW; abw; bz; rww; uitkering; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ayuda help; online-Help
solución oplossing

Verwandte Definitionen für "bijstand":

 1. hulp van de overheid1
  • hij leeft van de bijstand1

Wiktionary Übersetzungen für bijstand:

bijstand
noun
 1. hulp
 2. van staatswege geboden basisuitkering

Cross Translation:
FromToVia
bijstand ayuda; auxilio aid — help; succor; assistance; relief
bijstand socorro succor — Aid, assistance or relief from distress
bijstand apoyo support — financial or other help
bijstand ayuda; asistencia; auxilio; socorro aideaction d’apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de tout autre manière.

Verwandte Übersetzungen für bijstand