Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. competent:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für competent (Niederländisch) ins Spanisch

competent:


Übersetzung Matrix für competent:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
experto deskundige; expert; kenner; specialist; vakkundige; vakman
perito deskundige; expert; specialist; vakkundige
profesional beroeps; prof; professional; vakman
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apto bekwaam; capabel; competent; geschikt bedreven; bekwaam; geoefend
asentado competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig gevestigd; gezeten; ingetrokken; woonachtig; zetelend
calificado bekwaam; capabel; competent; deskundig; geschikt; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bevoegd; doorkneed; gediplomeerd; gekwalificeerd
capaz bekwaam; capabel; competent; geschikt aantrekkelijke; bedreven; behendig; bekwaam; doorkneed; ervaren; geoefend; handig; kundig; vaardig
competente bekwaam; capabel; competent; deskundig; geschikt; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bedreven; bekwaam; bevoegd; doorkneed; ervaren; fysiek in staat; geoefend; in staat
experto bekwaam; capabel; competent; deskundig; geschikt; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bedreven; behendig; bekwaam; ervaren; fysiek in staat; geniaal; geoefend; handig; in staat; kundig; vaardig; vernuftig; volleerd
experto en la materia bekwaam; capabel; competent; deskundig; geschikt; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig kundig
juicioso competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bedachtzaam; behoedzaam; belezen; bezonnen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; intelligent; omzichtig; ontwikkeld; pienter; schrander; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
perito bekwaam; capabel; competent; geschikt bedreven; bekwaam; briljant; geniaal; geoefend; gevat; ingenieus; knap; kundig; kunstig; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk
profesional competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig beroeps; ervaren; professioneel
prudente competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig aan te prijzen; aanbevelenswaardig; bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; geraden; helderziend; omzichtig; raadzaam; risicoloos; voorspellend; vooruitziend

Verwandte Wörter für "competent":

  • competenter, competentere, competente

Wiktionary Übersetzungen für competent:

competent
adjective
  1. bevoegd; bekwaam

Cross Translation:
FromToVia
competent diestro; capaz; hábil able — skillful
competent competente able — legally qualified
competent competentes; competente competent — Skilled
competent competente compétent — juri|fr Qui appartenir, qui est dû en vertu de certains droits. Il ne se dit, en ce sens, que d’une portion de quelque bien, de quelque domaine.