Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. content:


Niederländisch

Detailübersetzungen für content (Niederländisch) ins Spanisch

content:

content [znw.] Nomen

  1. content (genoegen; tevredenheid)
    el gusto; el consentimiento; la satisfacción; la aprobación; el bienestar; el placer

Übersetzung Matrix für content:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aprobación content; genoegen; tevredenheid akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bijval; fiat; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; goedvinden; halen; instemmen met; instemming; machtiging; permissie; ratificering; sanctie; toelating; toestemming; volmacht; vrijbrief; welbevinden
bienestar content; genoegen; tevredenheid euforie; gezondheid; heil; voorspoed; welbehagen; welgevallen; welstand; welvaart; welvarendheid; welzijn
consentimiento content; genoegen; tevredenheid accoord; akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; bijstand; fiat; gegevensverstrekking; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; hulp; instemming; maatschappelijke hulpverlening; machtiging; ondersteuning; permissie; steun; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
gusto content; genoegen; tevredenheid aardigheid; blijdschap; blijheid; blijmoedigheid; cadeautje; drift; gein; genoegen; genot; hupsheid; jolijt; jool; keet; keurigheid; keuze; leukheid; leut; liefhebberij; lol; lust; lustigheid; netheid; onberispelijkheid; opgewektheid; ordelijkheid; plezier; pret; schik; seksuele begeerte; smaak; smaakwaarneming; tijdverdrijf; uitgelatenheid; voorkeur; voorliefde; vreugde; vrolijkheid; welgevallen; wellust
placer content; genoegen; tevredenheid aardigheid; blijheid; blijmoedigheid; gein; geneugte; genieten; genoegen; genot; jolijt; jool; keet; leukheid; leut; lol; lust; opgewektheid; plezier; pret; schik; vrolijkheid; welgevallen
satisfacción content; genoegen; tevredenheid aardigheid; boetedoening; boetstraf; genoegdoening; genoegen; genoegzaamheid; genot; ingenomenheid; jool; leut; lust; plezier; pret; tevredenheid; tevredenstelling; vergenoegdheid; voldaanheid; welbehagen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- tevreden

Synonyms for "content":


Verwandte Definitionen für "content":

  1. als je geen wensen meer hebt1
    • wij zijn heel content met onze woning1