Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. doordat:


Niederländisch

Detailübersetzungen für doordat (Niederländisch) ins Spanisch

doordat:

doordat Adjektiv

  1. doordat
    porque; pues que

Übersetzung Matrix für doordat:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
porque doordat aangezien; daar; omdat; vermits; want
pues que doordat

Verwandte Definitionen für "doordat":

  1. noemt een oorzaak1
    • doordat het ging regenen werd het feest een mislukking1