Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. droog:
 2. drogen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für droog (Niederländisch) ins Spanisch

droog:

droog Adjektiv

 1. droog (verdord; dor)
  seco; árido
 2. droog (schraal; schriel)
  escaso; flaco; árido; enjuto; reseco; exiguo

Übersetzung Matrix für droog:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
enjuto droog; schraal; schriel dun; geen vet op de botten hebbende; iel; luttel; mager; schraal; schriel; weinig
escaso droog; schraal; schriel arm; armetierig; berooid; bleekjes; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; in geringe mate; klein; luttel; mager; nabije; pips; pover; schaars; schraal; schriel; slap; slapjes; wee; weinig; zeldzaam; ziekelijk; zwak
exiguo droog; schraal; schriel arm; bekaaid; dor; dun; er bekaaid afkomen; geen vet op de botten hebbende; gierig; iel; inferieur; inhalig; krenterig; luttel; mager; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; pover; schamel; schraal; schraperig; schriel; slecht; tweederangs; vrekkig; weinig; zwak
flaco droog; schraal; schriel berooid; broodmager; dor; dun; fijn; fijngebouwd; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; lang en dun; mager; piekerig; pover; rank; schraal; schriel; slank; spichtig; spinachtig; sprieterig; sprietig; tenger; uitgemergeld; uitgeteerd
reseco droog; schraal; schriel dor; kurkdroog; schraal; uitgedroogd
seco dor; droog; verdord bits; bruusk; droge; kattig; kortaf; nors; onvriendelijk; onzacht; opgedroogd; pinnig; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig
árido dor; droog; schraal; schriel; verdord bitter teleurgesteld; dor; felle; onderdrukt; opgekropt; schraal; verbeten; verbitterd; verkropt

Verwandte Wörter für "droog":


Antonyme für "droog":


Verwandte Definitionen für "droog":

 1. niet zoet van smaak1
  • dit is een droge wijn1
 2. wie grappige dingen op een serieuze manier zegt1
  • Nejdat maakte een droge opmerking1
 3. zonder vloeistof1
  • de was is droog1

Wiktionary Übersetzungen für droog:

droog
adjective
 1. geen of zeer weinig vocht bevattend.

Cross Translation:
FromToVia
droog severo austere — grim, stern, strict
droog seco dry — free from liquid or moisture
droog reseco parched — dry

droog form of drogen:

drogen Verb (droog, droogt, droogde, droogden, gedroogd)

 1. drogen (droogmaken; afdrogen)
  secar; enjugar
 2. drogen (opdrogen)
 3. drogen (doen drogen)
  secar

Konjugationen für drogen:

o.t.t.
 1. droog
 2. droogt
 3. droogt
 4. drogen
 5. drogen
 6. drogen
o.v.t.
 1. droogde
 2. droogde
 3. droogde
 4. droogden
 5. droogden
 6. droogden
v.t.t.
 1. heb gedroogd
 2. hebt gedroogd
 3. heeft gedroogd
 4. hebben gedroogd
 5. hebben gedroogd
 6. hebben gedroogd
v.v.t.
 1. had gedroogd
 2. had gedroogd
 3. had gedroogd
 4. hadden gedroogd
 5. hadden gedroogd
 6. hadden gedroogd
o.t.t.t.
 1. zal drogen
 2. zult drogen
 3. zal drogen
 4. zullen drogen
 5. zullen drogen
 6. zullen drogen
o.v.t.t.
 1. zou drogen
 2. zou drogen
 3. zou drogen
 4. zouden drogen
 5. zouden drogen
 6. zouden drogen
en verder
 1. is gedroogd
 2. zijn gedroogd
diversen
 1. droog!
 2. droogt!
 3. gedroogd
 4. drogend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für drogen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
enjugar afrekening; vereffening; verrekening
secar afdrogen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deshidratarse drogen; opdrogen indrogen; opdrogen; uitdrogen; verdorren; verdrogen
enjugar afdrogen; drogen; droogmaken aanrekenen; aanwrijven; afspoelen; berispen; beschuldigen; blameren; gispen; laken; nadragen; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden
secar afdrogen; doen drogen; drogen; droogmaken
secarse drogen; opdrogen harden; indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; stalen; uitharden; verschrompelen

Verwandte Wörter für "drogen":


Wiktionary Übersetzungen für drogen:

drogen
verb
 1. vocht laten of doen verdampen

Cross Translation:
FromToVia
drogen enjugar; secar dry — to make dry

Verwandte Übersetzungen für droog