Niederländisch

Detailübersetzungen für felle (Niederländisch) ins Spanisch

felle:

felle Adjektiv

  1. felle
    fuerte; vehemente; vivo; agudo; apasionado; feroz; árido; brusco; riguroso; intenso; rudo; tajante; amargado; rabioso; agresivo; resentido; cortante; estridente; mordaz; chillón; acre; mordido; yermo; empedernido; enconado; encarnizado; torvo; cáustico; sañudo

Übersetzung Matrix für felle:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chillón brulboei; schreeuwer; schreeuwlelijk
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
vivo vluggerd
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acre felle bitter teleurgesteld; doordringend; fel; gevat; hanig; indringend; meedogenloos; pinnig; puntig; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snibbig; uitgeslapen; verbitterd; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; wreed
agresivo felle aanvallend; agressief; bits; bitter teleurgesteld; fel; gebeten; gewelddadig; hanig; kattig; meedogenloos; offensief; onderdrukt; opgekropt; pinnig; scherp; snibbig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; wreed
agudo felle acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; schril; slim; smartelijk; snedig; snerpend; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
amargado felle bitter; bitter teleurgesteld; bitterachtig; gebeten; giftig; kwaad; nijdig; onderdrukt; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt; woedend; zeer boos
apasionado felle bezetene; bitter teleurgesteld; fanatieke; fel; fervent; gepassioneerd; grimmig; hartstochtelijk; heetbloedig; heetgebakerd; heftig; hevig; met hevige passie; naarstig; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; stormachtig; temperamentvol; verbeten; verbitterd; verkropt; verwoed; vurig; warmbloedig
brusco felle abrupt; agressief; bits; bitter teleurgesteld; bot; bruusk; eensklaps; fel; gewelddadig; hanig; hard; hardhandig; ineens; kattig; kortaf; korzelig; meedogenloos; nors; onderdrukt; ongedacht; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvriendelijk; onzacht; opeens; opgekropt; pinnig; plots; plotseling; plotsklaps; ruw; scherp; schielijk; snauwend; snauwerig; snibbig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; wreed; wrevelig; zonder omhaal
chillón felle agressief; bitter teleurgesteld; doordringend; felgekleurd; gewelddadig; indringend; krijserig; op afgebeten toon; schel klinkend; scherp; schreeuwerig; schril; snijdend; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
cortante felle behendig; bekwaam; bijtende; bitter teleurgesteld; clever; gevat; handig; kien; kundig; onderdrukt; opgekropt; pienter; scherp; scherpgerand; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
cáustico felle bijtend; bijtende; bits; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; gemeen; gierig; inbijtend; inhalig; invretend; inwerkend; kattig; krenterig; met sarcasme; onderdrukt; opgekropt; pinnig; sarcastisch; scherp; schraperig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp; vrekkig
empedernido felle bitter teleurgesteld; grimmig; onderdrukt; onverbeterlijk; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt
encarnizado felle bitter teleurgesteld; doordringend; grimmig; heftig; indringend; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; schel klinkend; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
enconado felle bitter teleurgesteld; grimmig; haatdragend; naarstig; onderdrukt; onverzoenlijk; opgekropt; rancuneus; verbeten; verbitterd; verkropt; verwoed; wraakzuchtig
estridente felle bitter teleurgesteld; doordringend; grimmig; heftig; indringend; krijserig; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; opzichtig; protserig; schel klinkend; scherp; scherpklinkend; schreeuwerig; verbeten; verbitterd; verkropt
feroz felle barbaars; beestachtig; bitter teleurgesteld; boos; bruut; furieus; gebeten; grimmig; inhumaan; kwaad; monsterlijk; moorddadig; moordzuchtig; nijdig; onberaden; onbesuisd; onderdrukt; ondoordacht; onmenselijk; onnadenkend; opgekropt; razend; spinnijdig; toornig; verbeten; verbitterd; verkropt; vertoornd; woest; wreed; ziedend
fuerte felle bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
intenso felle beslist; besluitvaardig; bezet; bitter teleurgesteld; diep; diepgevoeld; doordringend; druk; drukbezet; gedecideerd; grimmig; heftig; hevig; indringend; innig; intens; intensief; kordaat; nijpend; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; resoluut; schel klinkend; scherp; smartelijk; vastberaden; verbeten; verbitterd; verkropt
mordaz felle bijtend; bijtende; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; gemeen; grimmig; hanig; met sarcasme; onderdrukt; opgekropt; pinnig; sarcastisch; scherp; snibbig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; vlijmend; vlijmscherp
mordido felle afgebeten; bitter teleurgesteld; gebeten; onderdrukt; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt
rabioso felle bitter teleurgesteld; boos; driftig; fervent; furieus; gebeten; kwaad; nijdig; onderdrukt; ontstoken; ontvlamd; opgekropt; razend; spinnijdig; toornig; verbeten; verbitterd; verkropt; vertoornd; vurig; woest; ziedend
resentido felle bitter teleurgesteld; gebelgd; gebeten; haatdragend; misnoegd; onderdrukt; ontevreden; onverzoenlijk; opgekropt; rancuneus; verbeten; verbitterd; verkropt; wraakzuchtig; wrevelig
riguroso felle bindend; bitter teleurgesteld; dwingend; exact; guur; hard; hardop; kil; luid; onvermurwbaar; precies; punctueel; rigoureus; stipt; streng; strikt; stringent; verbitterd
rudo felle bitter teleurgesteld; boos; chagrijnig; furieus; grof; guur; kil; knorrig; korzelig; kwaad; laag-bij-de-grond; lomp; nijdig; nors; nurks; onderdrukt; ongetemd; opgekropt; plat; platvloers; razend; ruig; ruw; schofterig; schunnig; spinnijdig; toornig; verbeten; verbitterd; verkropt; vertoornd; vunzig; wild; woest; ziedend
sañudo felle bitter teleurgesteld; grimmig; onderdrukt; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt
tajante felle bitter teleurgesteld; onderdrukt; opgekropt; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
torvo felle akelig; bitter teleurgesteld; eng; griezelig; grimmig; onderdrukt; opgekropt; sinister; verbeten; verbitterd; verkropt
vehemente felle bitter teleurgesteld; fel; heftig; hevig; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt; verwoed; vlijmend; vlijmscherp
vivo felle achterbaks; actief; adrem; berekenend; bevredigd; beweeglijk; bezet; bij de pinken; bijdehand; bitter teleurgesteld; blij; blijgestemd; blijmoedig; clever; doortrapt; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; fleurig; geagiteerd; gebloemd; gehaaid; gemeen; geniepig; genoeg; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gis; gluiperig; goedgehumeurd; goedgeluimd; goochem; in leven; kien; kittig; kleurrijk; leep; levend; levendig; listig; ongeblust; opgetogen; opgewekt; pienter; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; spits; stiekem; tevreden; uitgekookt; uitgeslapen; verbitterd; vergenoegd; verhit; verzadigd; voldaan; vrolijk; welgemoed; welgestemd
yermo felle bitter teleurgesteld; onderdrukt; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt
árido felle bitter teleurgesteld; dor; droog; onderdrukt; opgekropt; schraal; schriel; verbeten; verbitterd; verdord; verkropt

Verwandte Wörter für "felle":

  • feller, fellere