Niederländisch

Detailübersetzungen für gauw (Niederländisch) ins Spanisch

gauw:


Übersetzung Matrix für gauw:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
rápido exprestrein; sneltrein
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- hard; spoedig
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- binnenkort
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- snel
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a escape gauw; haastig; ijlings
a toda prisa gauw; haastig; ijlings
a toda velocidad gauw; haastig; ijlings vliegensvlug
a todo andar gauw; haastig; ijlings aanstonds; direct; rap; snel; terstond; vlot; vlug
apresuradamente gauw; haastig; ijlings in allerijl; inderhaast
apresurado gauw; haastig; ijlings gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; in allerijl; inderhaast; jachtig; onbedacht; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; opgefokt; opgehitst; overhaast; overijld; voorbarig
aprisa gauw; haastig; ijlings flitsend; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; hip; jachtig; rap; snel; trendy; vlot; vlug
de prisa y corriendo gauw; haastig; ijlings halsoverkop; in allerijl; inderhaast
dentro de poco dra; eerstdaags; gauw; spoedig; weldra afzienbaar; alras; binnenkort; rap; snel; vlot; vlug
en seguida direct; dra; eerstdaags; gauw; gezwind; haastig; ijlings; spoedig; weldra dadelijk; direct; directe; gelijk; gelijktijdig; later; meteen; ogenblikkelijk; onmiddellijk; onverwijld; prompt; straks; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; terstond; zo meteen; zometeen
inmediatamente direct; gauw; gezwind aanstonds; dadelijk; direct; directe; gelijk; gelijktijdig; meteen; onmiddellijk; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; terstond; zo meteen
inmediato direct; gauw; gezwind dadelijk; direct; directe; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; zo meteen
precipitadamente gauw; haastig; ijlings halsoverkop; in allerijl; inderhaast; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend
pronto dra; eerstdaags; gauw; haastig; ijlings; spoedig; weldra abrupt; af; afgedaan; afgelopen; alras; directe; eensklaps; gereed; geëindigd; grif; grifweg; ineens; klaar; later; met gemak; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; over; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; straks; uit; vlot; vlug; voltooid; voorbij; vroeg; vroegtijdig; weldra; zometeen
rápidamente dra; eerstdaags; gauw; haastig; ijlings; spoedig; weldra aanstonds; direct; directe; dringend; flitsend; grif; grifweg; hip; klemmend; met gemak; met spoed; onverwijld; rap; snel; spoedeisend; terstond; trendy; urgent; vlot; vlug
rápido dra; eerstdaags; gauw; haastig; ijlings; spoedig; weldra dringend; flitsend; grif; grifweg; hip; klemmend; met gemak; met spoed; rap; snel; snelzeilend; spoedeisend; trendy; urgent; vingervlug; vlot; vlug

Verwandte Wörter für "gauw":

  • gauwst, gauwste

Synonyms for "gauw":


Antonyme für "gauw":


Verwandte Definitionen für "gauw":

  1. binnen korte tijd1
    • het zal nu wel gauw gebeuren1
  2. met grote vaart1
    • ga nou gauw!1

Wiktionary Übersetzungen für gauw:


Cross Translation:
FromToVia
gauw repentino; rápido; precipitado; súbito jäh — unerwartet, abrupt und heftig sich entwickelnd
gauw rápido; veloz rasch — sich schnell bewegend
gauw rápido; rápidamente quickly — rapidly, fast
gauw pronto soon — within a short time
gauw rápido rapide — Qui se meut avec vitesse