Niederländisch

Detailübersetzungen für gelijk (Niederländisch) ins Spanisch

gelijk:

gelijk Adjektiv

 1. gelijk (soortgelijk)
  igual; idéntico; similar; como; parecido; semejante; análogo
 2. gelijk (vlak; effen; egaal; )
  suave; astuto; equilibrado; horizontal; apagado; monótono; igual; fino; a bocajarro; tajantemente; a sotavento
 3. gelijk (identiek; hetzelfde; exact hetzelfde; )
 4. gelijk (meteen; onmiddellijk; direct; terstond; dadelijk)
 5. gelijk (hetzelfde; idem; eender)
  – precies zoals iets of iemand anders 1

gelijk [het ~] Nomen

 1. het gelijk
  la egual

Übersetzung Matrix für gelijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
egual gelijk
equivalente equivalent; omschrijving
igual dezelfde
lo mismo hetzelfde
parecido analogie; beeltenis; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkenis; gelijksoortigheid; gemeenschappelijkheid; homogeniteit; overeenkomst; soortgelijkheid
uniforme dracht; folkloristisch kostuum; klederdracht; tenue; uniform
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apagado effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit afsluitings-; beslagen; bleek; dof; eruit; flets; futloos; geblust; gedempt; glansloos; grauw; halfluid; ingetogen; kleurloos; lamlendig; lusteloos; mat; mistroostig; niet helder; oververmoeid; slap; somber; stemmig; triest; troosteloos; uit; uitgeblust; van; vanaf nu; vanuit; vreugdeloos
conforme a eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als gevolg van; analoog; blijkens; conform; conform de regel; door; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; naar de regel; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; passend bij; soortgelijk; ten gevolge van; volgens
- dadelijk; direct; identiek; onmiddellijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- meteen
PronounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- hetzelfde
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apagado afsluiten
horizontal afdrukstand Liggend; liggend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a bocajarro effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit gladaf; platweg
a la par eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk
a sotavento effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit banaal; gemeen; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; onedel; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; vunzig
al igual que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; desgelijks; dito; evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; mede; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd; tevens
al instante dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; dadelijk; direct; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; terstond; zo meteen
al mismo tiempo dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; mede; ook; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; terwijl; terzelfder tijd; tevens; tezelfdertijd
análogo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd
astuto effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit achterbaks; adrem; arglistig; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; effen; gehaaid; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; ijdel; kien; leeg; leep; link; listig; loos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongevuld; pienter; puntig; raak; scherp; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vernuftig
como gelijk; soortgelijk desgelijks; direct; dito; evenzo; hoe; naar; net als; net zo; ook; op dezelfde wijze; op welke manier; precies zo; zo; zo meteen; zoals; zowel als
con arreglo a eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hierna; hiernaar; hierop; in overeenstemming met; ingevolge; met inachtneming; na dit; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; vanhier; volgens
de acuerdo con eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als gevolg van; analoog; conform; daarmee overeenkomend; door; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; passend bij; soortgelijk; ten gevolge van; volgens
de inmediato dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; desgelijks; direct; directe; dito; evenzo; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; ook; op dezelfde wijze; op staande voet; precies zo; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; zo meteen
del mismo modo eender; gelijk; hetzelfde; idem desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
directo dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond direct; directe; duidelijk; eerlijk; fideel; koel; linea recta; nuchter; onverwijld; openhartig; oprecht; prompt; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; rondborstig; subiet; trouwhartig; zakelijk
el mismo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; onveranderd; soortgelijk
en el acto dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond directe; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; op staande voet; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd
en seguida dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; directe; dra; eerstdaags; gauw; gelijktijdig; gezwind; haastig; ijlings; later; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; spoedig; straks; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; weldra; zo meteen; zometeen
enseguida dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; directe; later; naderhand; onverwijld; prompt; straks; subiet; weldra; zo meteen; zometeen
equilibrado effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit beheerst; effen; evenwichtig; in evenwicht; sluitend; van één kleur
equilátero eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkzijdig
equivalente eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig; insgelijks
fino effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit dun; edelmoedig; elegant; fijn; fijngebouwd; fijntjes; fijnzinnig; geen vet op de botten hebbende; genereus; gracieus; gul; iel; lichtgebouwd; mager; mild; puntig; rank; royaal; ruimhartig; scherp gepunt; schraal; schriel; sierlijk; slank; slank en smal; tenger; verfijnd; vrijgevig
homogéneo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
horizontal effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit horizontaal; plat; vlak
idénticamente eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; onveranderd; soortgelijk
idéntico eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; eender; eensluidend; evenzo; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
igual eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; geslepen; glad; hetzelfde; idem; identiek; net zo; plat; soortgelijk; strak; vlak; vlakuit analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; effen; evenveel; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem dito; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; van één kleur; weerga; zelfde; zijnsgelijke; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
igualmente eender; gelijk; hetzelfde; idem alsmede; alsook; eender; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; insgelijks; mede; om het even; ook; tegelijk; tegelijkertijd; tevens
inalterado eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo ongewijzigd; onveranderd
inmediatamente dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; dadelijk; direct; directe; gauw; gelijktijdig; gezwind; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; terstond; zo meteen
instantáneamente dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; directe; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; zo meteen
lo mismo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo alsmede; alsook; analoog; desgelijks; dito; eender; evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem dito; mede; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; tevens
monótono effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit afstompend; eentonig; geestdodend; monotoon; saai; slaapverwekkend; stom; suf
otro tanto eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; eender; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk
parecido eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkelijk; gelijkslachtig; gelijksoortig; lijkend; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
parejo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
semejante eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; dergelijk; dergelijke; dusdanig; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; op elkaar lijkend; overeenkomend; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
similar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; eensluidend; evenzo; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
sin cambiar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
sin cambios eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
sin modificar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
suave effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit effen; ingetogen; kneedbaar; mals; smeuïg; stemmig; van één kleur; vormbaar; zacht; zacht aanvoelend
tajantemente effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit gladaf; platweg
uniforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo eenvormig; gelijkblijvend; uniform

Verwandte Wörter für "gelijk":


Synonyms for "gelijk":


Antonyme für "gelijk":


Verwandte Definitionen für "gelijk":

 1. zonder te wachten1
  • ik kom gelijk!1
 2. precies zoals iets of iemand anders1
  • die twee getallen zijn gelijk1
 3. wat waar is of klopt1
  • meestal heeft hij gelijk1

Wiktionary Übersetzungen für gelijk:

gelijk
adjective
 1. met elkaar overeenstemmend

Cross Translation:
FromToVia
gelijk parecido; semejante; igual alike — having resemblance; similar
gelijk igual equal — mathematics: exactly identical
gelijk igual equal — the same in all respects
gelijk llano; parejo even — flat and level
gelijk igual even — equal
gelijk similar; semejante like — similar
gelijk como like — somewhat similar to
gelijk igual gleichÄhnlichkeit mehrerer Dinge; Die Eigenschaften zweier Dinge unterscheiden sich wenig, bzw. gar nicht.
gelijk liso; lisa lisse — Sans aspérité ni rayure.
gelijk llano; achatado; plano platsans relief.

gelijk form of gelijken:

gelijken [de ~] Nomen, Plural

 1. de gelijken
  el iguales

gelijken Verb (gelijk, gelijkt, geleek, geleken, geleken)

 1. gelijken (lijken op; gelijkenis vertonen met)

Konjugationen für gelijken:

o.t.t.
 1. gelijk
 2. gelijkt
 3. gelijkt
 4. gelijken
 5. gelijken
 6. gelijken
o.v.t.
 1. geleek
 2. geleek
 3. geleek
 4. geleken
 5. geleken
 6. geleken
v.t.t.
 1. heb geleken
 2. hebt geleken
 3. heeft geleken
 4. hebben geleken
 5. hebben geleken
 6. hebben geleken
v.v.t.
 1. had geleken
 2. had geleken
 3. had geleken
 4. hadden geleken
 5. hadden geleken
 6. hadden geleken
o.t.t.t.
 1. zal gelijken
 2. zult gelijken
 3. zal gelijken
 4. zullen gelijken
 5. zullen gelijken
 6. zullen gelijken
o.v.t.t.
 1. zou gelijken
 2. zou gelijken
 3. zou gelijken
 4. zouden gelijken
 5. zouden gelijken
 6. zouden gelijken
diversen
 1. gelijk!
 2. gelijkt!
 3. geleken
 4. gelijkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für gelijken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
iguales gelijken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
asemejarse gelijken; gelijkenis vertonen met; lijken op
mostrar parecido con gelijken; gelijkenis vertonen met; lijken op
mostrar semejanza con gelijken; gelijkenis vertonen met; lijken op
parecerse a gelijken; gelijkenis vertonen met; lijken op

Wiktionary Übersetzungen für gelijken:


Cross Translation:
FromToVia
gelijken asemejar; semejar; parecerse resemble — to be like or similar to something else
gelijken parecerse ressembler — Avoir du rapport, de la conformité avec quelqu’un, avec quelque chose. (Sens général).

Verwandte Übersetzungen für gelijk