Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. gruwelijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gruwelijk (Niederländisch) ins Spanisch

gruwelijk:


Übersetzung Matrix für gruwelijk:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abominable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk akelig; armzalig; atheïstisch; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; goddeloos; godloos; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; naar; ontzettend; pover; rampzalig; schamel; schandalig; schandelijk; schraal; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk
aterrador afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; bliksems; eng; griezelig; ijzingwekkend; monsterlijk; onrustbarend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verdraaid; verduiveld; verontrustend; verschrikkelijk; vreesaanjagend; vreeswekkend; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
atroz afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; bruut; dierlijk; inhumaan; monsterlijk; moorddadig; moordzuchtig; onmenselijk; week; wreed; zwak
escalofriante afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schemerig; schimmig; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zwak
espantoso afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; geducht; griezelig; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; wreed; zwak
espeluznante afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; vreselijk; wreed
estremecedor afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; griezelig; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verontrustend; vreselijk; wreed; zorgelijk; zorgwekkend
horrendo afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; geducht; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; weerzinwekkend; wreed; zwak
horrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; dreigend; ellendig; eng; gedrochtelijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; somber; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; dreigend; ellendig; eng; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; rampzalig; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terrorífico afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk angstaanjagend; dreigend; eng; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
tremendo afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk aanmerkelijk; aanzienlijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak

Verwandte Wörter für "gruwelijk":

  • gruwelijkheid, gruwelijker, gruwelijkere, gruwelijkst, gruwelijkste, gruwelijke

Wiktionary Übersetzungen für gruwelijk:


Cross Translation:
FromToVia
gruwelijk truculento gruesome — repellently frightful and shocking; horrific or ghastly
gruwelijk feroz féroce — Qui est cruel par instinct, en parlant des bêtes.