Niederländisch

Detailübersetzungen für hulp (Niederländisch) ins Spanisch

hulp:

hulp [de ~] Nomen

 1. de hulp (ondersteuning; steun; bijstand)
  la ayuda; el apoyo; el socorro; el respaldo
 2. de hulp (assistent; secondant; helper)
  la ayuda; el asistente; el colaborador; el ayudante; el auxilio; la colaboradora; el servidor; el sirviente; el gañán
 3. de hulp (hulpbetoon; hulpverlening; bijstand; assistentie; handreiking)
  la asistencia; la ayuda; la ayuda social; el auxilio social; el auxilio; la prestación de ayuda; la atención al cliente; la ayuda económica; el apoyo; la prestación de servicios; la asistencia familiar
 4. de hulp (verpleger; ziekenoppasser; diaken; ziekenbroeder; broeder)
  el enfermero; el auxiliar de clínica; el camillero
 5. de hulp (maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; bijstand; steun)
  el soporte; la asistencia; el subsidio de auxilio social; la ayuda; la solución; el auxilio; el subsidio; el paro social; la prestaciones por paro; el ayudante; la prestación; el consentimiento; la suavidad; el auxilio social; la prestación de ayuda; el subsidio de paro
 6. de hulp (hulp in de huishouding; schoonmaakster; werkster)
  la señora de la limpieza; la empleada; el muchacha; la trabajadora; la empleada del hogar; el sirviente
 7. de hulp (schoonmaakster; poetsvrouw; werkster)
  la señora de la limpieza; el limpiadora; la ayuda; la asistencia; la trabajadora; la asistenta; el chica de la limpieza

Übersetzung Matrix für hulp:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apoyo assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; ondersteuning; steun assistentie; bediening; borstwering; dienstbetoon; houvast; hulpbetoon; leniging; medewerking; ondersteuning; ruggensteun; schoor; schraag; service; sociale bijstand; steun; steunpilaar; steuntje; support; toeverlaat; uitserveren; werkeloosheidsuitkering
asistencia assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; poetsvrouw; schoonmaakster; steun; werkster aanwezigheid; assistentie; bediening; bijstand; coöperatie; dienaar; dienstbetoon; dienstknecht; hulpbetoon; hulpverlenen; knecht; leniging; medewerking; ondersteuning; presentie; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; verschaffing; verzorging; voorziening; werkeloosheidsuitkering; zorg
asistencia familiar assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening bijstand; bijstandsregeling; gezinsbijstand; gezinshulp; gezinszorg
asistenta hulp; poetsvrouw; schoonmaakster; werkster assistente; bedienden; bodes; dienaars; dienaressen; dienstbodes; huispersoneel; meiden; obers; onderdanen; restaurantbedienden; werkvrouw
asistente assistent; helper; hulp; secondant arbeider; arbeidskracht; assistent; hulpjes; kantoorbediende; klerk; loopjongens; medeplichtige; medeverantwoordelijke; medewerker; medewerkster; oppasser; personeelslid; werkkracht; werknemer
atención al cliente assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening assistentie; bediening; dienstbetoon; dienstverlening; hulpbetoon; klantenservice; service; uitserveren
auxiliar de clínica broeder; diaken; hulp; verpleger; ziekenbroeder; ziekenoppasser
auxilio assistent; assistentie; bijstand; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; secondant; steun assistentie; bediening; dienaar; dienstbetoon; dienstknecht; dienstverlening; hulpbetoon; knecht; leniging; ondersteuning; service; steun; support; uitserveren
auxilio social assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun abw; bediening; bijstand; bijstandsregeling; bz; dienstbetoon; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijk werk; ondersteuning; rww; service; sociale bijstand; steun; support; uitkering; uitserveren; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
ayuda assistent; assistentie; bijstand; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; poetsvrouw; schoonmaakster; secondant; steun; werkster assistentie; bediening; bijstand; dienst; dienstbetoon; dienstverlening; hulpbetoon; hulpje; hulpjes; kerkviering; knecht; leniging; loopjongens; medewerking; mis; ondersteuning; schoor; schraag; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; werkeloosheidsuitkering
ayuda económica assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening bijstand; bijstandsregeling; economische hulp; ondersteuning; sociale bijstand; steunuitkering; uitkering; werkeloosheidsuitkering
ayuda social assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening bijstand; bijstandsregeling; gezinsbijstand; gezinshulp; gezinszorg; sociale bijstand
ayudante assistent; bijstand; helper; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; secondant; steun arbeider; arbeidskracht; assistente; dienaar; dienstknecht; hulpje; hulpjes; kantoorbediende; klerk; knecht; loopjongens; medeplichtige; medeverantwoordelijke; medewerker; medewerkster; personeelslid; werkkracht; werknemer
camillero broeder; diaken; hulp; verpleger; ziekenbroeder; ziekenoppasser
chica de la limpieza hulp; poetsvrouw; schoonmaakster; werkster
colaborador assistent; helper; hulp; secondant arbeider; arbeidskracht; kantoorbediende; klerk; medewerker; personeelslid; werkkracht; werknemer
colaboradora assistent; helper; hulp; secondant arbeider; arbeidskracht; klerk; medewerker; medewerkster; personeelslid; werkkracht; werknemer
consentimiento bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun accoord; akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; instemming; machtiging; permissie; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
empleada hulp; hulp in de huishouding; schoonmaakster; werkster werkvrouw
empleada del hogar hulp; hulp in de huishouding; schoonmaakster; werkster werkvrouw
enfermero broeder; diaken; hulp; verpleger; ziekenbroeder; ziekenoppasser verpleegkundige; ziekenbroeder; ziekenverpleger
gañán assistent; helper; hulp; secondant bediende; dienaar; dienstknecht; huisknecht; jongmaat; knecht; leerknecht; maatje; pupil
limpiadora hulp; poetsvrouw; schoonmaakster; werkster werkvrouw
muchacha hulp; hulp in de huishouding; schoonmaakster; werkster beminde; deerntje; duifje; grietje; jonge dame; jonge vrouw; jongedame; liefje; liefste; lieve; meisje; poepje; schat; schatje; schattebout; scheetje; snoes
paro social bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun sociale bijstand
prestaciones por paro bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun RWW; abw; bz; rww; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
prestación bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun grote daad; prestatie; vergoeding; verrichting; werkeloosheidsuitkering
prestación de ayuda assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistentie; dienstverlening; hulpverlenen
prestación de servicios assistentie; bijstand; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening assistentie; dienstbetoon; dienstverlening; dienstverrichting; hulpbetoon
respaldo bijstand; hulp; ondersteuning; steun assistentie; houvast; medewerking; ondersteuning; ruggensteun; rugsteun; schoor; schraag; steun; steuntje; stut; werkeloosheidsuitkering
servidor assistent; helper; hulp; secondant dienaar; dienstknecht; knecht; knechtje; netwerkserver; server
señora de la limpieza hulp; hulp in de huishouding; poetsvrouw; schoonmaakster; werkster werkvrouw
sirviente assistent; helper; hulp; hulp in de huishouding; schoonmaakster; secondant; werkster bediende; dienaar; dienstknecht; huisknecht; jongmaat; knecht; leerknecht; maatje; pupil
socorro bijstand; hulp; ondersteuning; steun assistentie; dienstverlening; leniging; ondersteuning; schoor; schraag; sociale bijstand; steun; stut; support
solución bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun antwoord; in vloeistof opgeloste stof; mengeling; menging; mêleren; oplossing; uitkomst; vermenging
soporte bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun abw; bz; chassis; commandovlag; norm; onderstel; ondersteuning; rww; schoor; schraag; standaard; statief; steun; stut; support; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
suavidad bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun clementie; compassie; gevoeligheid; goedaardigheid; goedertierenheid; hartelijkheid; innigheid; liefheid; liefkozing; mildheid; tederheid; welwillendheid; zachtheid; zoetheid
subsidio bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun bonus; extraatje; premie; sociale bijstand; tantième; toeslag; uitkering; werkeloosheidsuitkering
subsidio de auxilio social bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun bijstand; bijstandsuitkering; sociale bijstand; uitkering; werkeloosheidsuitkering
subsidio de paro bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun RWW; abw; bz; rww; uitkering; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
trabajadora hulp; hulp in de huishouding; poetsvrouw; schoonmaakster; werkster werkvrouw
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
asistente genodigde; wizard
ayuda help; online-Help
solución oplossing

Verwandte Wörter für "hulp":

 • hulpen

Verwandte Definitionen für "hulp":

 1. het geven van raad, verzorging of steun1
  • bedankt voor al je hulp!1
 2. iemand die helpt1
  • ze zoeken een hulp voor halve dagen1

Wiktionary Übersetzungen für hulp:

hulp
noun
 1. handeling om iemand steun of bijstand te verlenen
 2. iemand die ondersteuning of bijstand geeft

Cross Translation:
FromToVia
hulp ayuda; auxilio aid — help; succor; assistance; relief
hulp asistencia assistance — Aid; help; the act or result of assisting
hulp auxilio; socorro; ayuda help — action given to provide assistance
hulp apoyo; respaldo support — answers and resolution of problems
hulp ayuda Hilfeallgemein: aktive Unterstützung
hulp asistente; ayudante; adjunto adjointpersonne qui est adjoindre à une autre pour certaines fonctions.
hulp ayuda; asistencia; auxilio; socorro aideaction d’apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de tout autre manière.
hulp socorro à l’aide — S’utilise comme cri de détresse.

Verwandte Übersetzungen für hulp