Niederländisch

Detailübersetzungen für in het geniep (Niederländisch) ins Spanisch

in het geniep:

in het geniep Adjektiv

  1. in het geniep (achterbaks; stiekem; snood; gluiperig; geniepig)
  2. in het geniep (stiekem; heimelijk; bedekt; )
  3. in het geniep (geniepig; achterbaks; stiekem; )
  4. in het geniep (in het geheim; geheim; stiekem; )
    secreto; clandestino
  5. in het geniep (in het geheim; tersluiks; heimelijk; )

Übersetzung Matrix für in het geniep:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bajo bas; contrabas; zandbank; zandplaat; zandschol
falso verkeerde
malo gemenerik
secreto discretie; geheim; geheimhouding; geheimzinnigheid; kiesheid; mysterie
sinvergüenza boef; brutale kerel; crimineel; delinquent; fielt; galbak; misdadiger; schobbejak; schurk
socarrón gladjanus; gluiperd; guit; olijkerd; paljas
taimado achterbaks persoon
traidor verklapper; verlinker; verrader
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a escondidas achterbaks; bedekt; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen achterbaks; doortrapt; gehaaid; geluidloos; gemeen; geniepig; geraffineerd; geruisloos; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in 't geniep; leep; listig; onderhands; ongemerkt; ongezien; onopgemerkt; slinks; sluw; snood; stiekem; stil; stilletjes; uitgekookt; zachtjes
a hurtadillas achterbaks; bedekt; doortrapt; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
a la chita callando achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
andrajoso achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; armoedig; dellerig; doortrapt; flodderig; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; haveloos; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; onedel; ploertig; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; sletterig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; verlopen
bajo achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; arm; armetierig; banaal; berooid; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; inferieur; klein; laag; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; leep; listig; lomp; minderwaardig; niet boven; niet hoog; onder; ondermaats; ondeugdelijk; onedel; ordinair; plat; platvloers; ploertig; pover; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; tweederangs; uitgekookt; vals; van geringe afmeting; vulgair; vunzig; zwak
callandito bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen
clandestino achterbaks; bedekt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen clandestien; illegaal; illegitiem; ongeoorloofd; onrechtmatig; onwetmatig; onwettelijk; onwettig; verboden; verboden bij de wet; wederrechtelijk; zwart
de reojo bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen indirect; middellijk; niet rechtstreeks; zijdelings
desacorde heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; oneens; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
desafinado heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kwaadwillig; leep; listig; met slechte intentie; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
desagradable achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; akelig; bedeesd; beroerd; beschroomd; betreurenswaardig; bleu; brutaal; deerlijk; doortrapt; ellendig; erg; ernstig; gegeneerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; helaas; hinderlijk; hondsbrutaal; jammer; jammer genoeg; jammerlijk; kil; koud en vochtig; kwalijk; lastig; leep; listig; naar; naargeestig; onaangenaam; onaardig; onappetijtelijk; onbehaaglijk; onbevredigend; ondankbaar; ongelegen; ongezellig; onhartelijk; onhebbelijk; onheus; onplezierig; onprettig; onsmakelijk; onsympathiek; ontoereikend; onverdraagzaam; onverkwikkelijk; onvoldoende; onvriendelijk; onwelwillend; onwennig; schroomvallig; schuchter; slinks; sluw; sneu; snood; somber; spijtig; stiekem; storend; teleurstellend; timide; uitgekookt; van bedenkelijke aard; verlegen; vrijpostig; walgelijk; wrangig
desarrapado achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
despreciable achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
disimulado achterbaks; bedekt; doortrapt; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen achterbaks; bedekt; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; onderhuids; slinks; sluimerend; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; verbloemd; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verholen; verkapt; versluierd
en falso achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
en secreto achterbaks; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
falsamente achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; argwaan opwekkend; bedriegelijk; doortrapt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kwaadwillig; leep; listig; met slechte intentie; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; valselijk; verdacht
falso achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; arglistig; argwaan opwekkend; bedriegelijk; bits; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duister; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehaaid; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; huichelachtig; kattig; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; link; listig; louche; met slechte intentie; min; mis; nagemaakt; nep; niet echt; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbetrouwbaar; onecht; ongebruikt; ongeopend; onguur; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; pinnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnig; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; verdacht; verkeerd; vervalst
furtivamente heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; tersluiks geluidloos; geruisloos; heimelijk; in 't geniep; onderhands; ongemerkt; ongezien; onopgemerkt; stil; stilletjes; zachtjes
furtivo bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen arglistig; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; leep; link; listig; slinks; sluw
harapiento achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; armoedig; doortrapt; flodderig; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; haveloos; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; onedel; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; verlopen
ladino achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem adrem; arglistig; bijdehand; doortrapt; gehaaid; gepolijst; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; leep; link; listig; raak; slinks; sluw; snedig
malo achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; banaal; bedorven; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boos; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ellendig; erg; ernstig; furieus; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; grof; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; nijdig; normaal; onaardig; onecht; onedel; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwaar; onwelwillend; plat; platvloers; ploertig; razend; rot; rottig; satanisch; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; stiekem; toornig; triviaal; uitgekookt; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verrot; vertoornd; vunzig; week; woest; ziedend; ziek; zwak
ocultado bedekt; heimelijk; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen
ocultamente bedekt; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen clandestien; ongeoorloofd
pérfido achterbaks; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; listig; met slechte intentie; min; ontrouw; overspelig; perfide; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; tweetongig; uitgekookt; vals
secretamente achterbaks; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
secreto bedekt; geheim; heimelijk; in het geheim; in het geniep; steels; stiekem; verholen; verstolen achterbaks; clandestien; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; ongeoorloofd; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
sinvergüenza achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; geestig; gehaaid; geinig; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grappig; koddig; komiek; komisch; lachwekkend; leep; leuk; listig; lollig; ploerterig; ploertig; schurkachtig; slinks; sluw; smiechterig; snood; stiekem; uitgekookt; vals
socarrón achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
solapado achterbaks; doortrapt; geniepig

Verwandte Übersetzungen für in het geniep