Niederländisch

Detailübersetzungen für inzicht (Niederländisch) ins Spanisch

inzicht:

inzicht [het ~] Nomen

 1. het inzicht (doorzicht)
  la comprensión; la perspicacia; el entendimiento; la noción; la sagacidad; la vista; la agudeza; la discernimiento; la idea; la opinión; el criterio; la penetración
 2. het inzicht (idee)
  la opinión; la idea
 3. het inzicht (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
 4. het inzicht (begrijpen)
  el comprender; el entender
 5. het inzicht (verstand; bewustzijn; brein; rede)
  la cabeza; la razón; el entendimiento; la noción; el esclarecimiento; la comprensión; la cabecera; la inteligencia; la perspicacia; la opinión; el encabezamiento
 6. het inzicht (visie; beschouwing)
  la visión; la perspectiva; el entendimiento; la discernimiento; la comprensión; la interpretación; la opinión; la posición; la versión; el punto de vista; la versiones; la opiniones; la interpretaciones; el modo de ver; la toma de posición

Übersetzung Matrix für inzicht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agudeza doorzicht; inzicht adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; bitsheid; bitsigheid; brein; canard; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; goed werkend oog; goochemheid; grap; grol; hersens; intelligentie; kattigheid; kwinkslag; pienterheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; scherts; schranderheid; slagvaardigheid; slimheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; verstand; vinnigheid
aspecto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; facet; gedaante; gelaat; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; kijk; oogpunt; opzicht; panorama; perspectief; prospect; standpunt; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; vue; zicht; zienswijs
cabecera bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanhef; aanvoerder; aanvoerster; harses; hoofd; hoofdeinde; hoofdman; hopman; leider; leidster; leidsvrouw; titel; voorvrouw
cabeza bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanhef; baas; bol; chef; harses; hoofd; hoofd van een mens; titel; voorman; werkbaas
comprender begrijpen; inzicht begrijpen; behelzen; inhouden; snappen; vatten
comprensión beschouwing; bewustzijn; brein; doorzicht; inzicht; rede; verstand; visie verstandhouding
concepción denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze verwekking; voortbrenging
concepto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; vaststaande mening
criterio doorzicht; inzicht aanhaling; articulatie; beding; bepaling; beperking; citaat; commandovlag; conditie; criterium; eis; kriterium; maatstaf; oordeelvelling; quote; toetssteen; uitspraak; vonnis; voorwaarde
discernimiento beschouwing; doorzicht; inzicht; visie brein; goed werkend oog; hersens; intelligentie; kenbaarheid; scherpziendheid; verstand
encabezamiento bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand harses; hopman; inleiding; introductie; kop; krantenkop; lezing; proloog; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voorbericht; voordracht; voorwoord
entender begrijpen; inzicht
entendimiento beschouwing; bewustzijn; brein; doorzicht; inzicht; rede; verstand; visie brein; brille; denkvermogen; geest; genie; hersens; intellect; intelligentie; overeenstemming; samenspel; vernuft; verstaanbaarheid; verstand
esclarecimiento bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand informatie; kennisoverdracht; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verheldering; verklaring
idea denkbeeld; doorzicht; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; fantasie; gedachte; gezindheid; idee; intelligentie; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; vaststaande mening; verbeelding
inteligencia bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aard; adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; denkvermogen; geaardheid; geest; geestvermogen; gevatheid; goochemheid; hersens; inborst; intellect; intelligentie; karakter; kop; krantenkop; pienterheid; rede; schranderheid; slimheid; snedigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
interpretaciones beschouwing; inzicht; visie interpretatie; vertaling; vertolking
interpretación beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; interpretatie; lezing; opheldering; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; versie; vertaling; vertolking
juicio denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze articulatie; beoordeling; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezindheid; het uitspreken; inleiding; intellect; introductie; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord
manera de pensar denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
modo de ver beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; manier van kijken; mening; meningsuiting; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; zienswijs
noción bewustzijn; brein; doorzicht; inzicht; rede; verstand begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; mening; mentale voorstelling; naam; notie; opinie; overtuiging; sjoege; term; vaststaande mening; verstand
opiniones beschouwing; inzicht; visie
opinión beschouwing; bewustzijn; brein; denkbeeld; doorzicht; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; rede; standpunt; verstand; visie; zienswijze aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; citaat; denkbeeld; dunk; ellips; gedachte; gezindheid; het uitspreken; idee; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; visie; vonnis; zienswijze
penetración doorzicht; inzicht binnendringen; indringing; intelligentie; penetratie; pienterheid; schranderheid; slimheid
pensamiento denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling
perspectiva beschouwing; inzicht; visie afwachting; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; hoop; invalshoek; kans; kijk; oogpunt; panorama; perspectief; prospect; standpunt; toekomst; uitzicht; vergezicht; verwachting; vooruitzicht; vue; zicht; zienswijs
perspicacia bewustzijn; brein; doorzicht; inzicht; rede; verstand adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; geraffineerdheid; gevatheid; goed werkend oog; hersens; intelligentie; leepheid; pienterheid; raffinement; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; verstand
posición beschouwing; inzicht; visie bewering; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; ligging; locatie; oogpunt; perspectief; plaats; plek; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; zienswijs
punto de vista beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; invalshoek; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs; zienswijze
razón bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aanleiding; basis; basislijn; beginsel; beweegreden; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; fundament; fundering; geest; gerechtigheid; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; hersens; inleiding; introductie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; motief; motivatie; oorzaak; principe; proloog; recht; redelijkheid; reden; relatie; schappelijkheid; uitgangspunt; uitgangsvorm; verhouding; verkering; vernuft; veronderstelling; veroorzaking; verstand; vertrekpunt; voorbericht; voorwoord
sagacidad doorzicht; inzicht adremheid; arglist; arglistigheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; goed werkend oog; hersens; intelligentie; leepheid; linkheid; listigheid; puntig zijn; puntigheid; raffinement; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; sluwheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; verstand
toma de posición beschouwing; inzicht; visie bewering; gezindheid; houding; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; vaststaande mening
versiones beschouwing; inzicht; visie interpretatie; vertaling; vertolking
versión beschouwing; inzicht; visie bericht; interpretatie; lezing; referaat; versie; verslag; vertaling; vertolking
visión beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze benadering; benaderingswijze; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; invalshoek; luchtspiegeling; openbare publicatie; optiek; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; uitgave; uitgifte; verschijning
vista doorzicht; inzicht aanblik; aanzicht; doorkijkje; gezichtsvermogen; panorama; perceptie; vergezicht; verreikend uitzicht; weergave
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
comprender begrijpen; behelzen; beseffen; betrappen; bevatten; doorhebben; doorzien; doorzien hebben; inhouden; inzien; kennen; met het verstand vatten; omvatten; onderkennen; ondervragen; overhoren; realiseren; snappen; uithoren; uitvragen; verhoren; verstaan
entender begrijpen; beseffen; betrappen; doorhebben; doorzien; doorzien hebben; inleven; invoelen; inzien; kennen; meeleven; met het verstand vatten; onderkennen; ondervragen; opvatten; overhoren; realiseren; snappen; uithoren; uitvragen; verhoren; verstaan; voelen

Verwandte Definitionen für "inzicht":

 1. het snappen hoe iets in elkaar zit1
  • hij heeft weinig inzicht in deze zaak1
 2. opvatting of mening1
  • wij verschillen van inzicht1

Wiktionary Übersetzungen für inzicht:


Cross Translation:
FromToVia
inzicht perspicacia; agudeza; deducción insight — power of acute observation and deduction

Verwandte Übersetzungen für inzicht