Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. kinderen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für kinderen (Niederländisch) ins Spanisch

kinderen:

kinderen [de ~] Nomen, Plural

  1. de kinderen (nageslacht; nakomelingen; broed; )
    el niños; el chiquitos; el hijos; el descendientes; el niñitos; la cría; la descendencia

Übersetzung Matrix für kinderen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chiquitos broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen kindertjes; kindjes; kleine kinderen; persoontjes
cría broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; cultuur; dreumes; fok; fokkerij; gebroed; gespuis; hummel; jong gedierte; klein kind; kleintje; kweken; peuter; reproductie; teelt; uk; verbouw; voortbrenging; voortplanting; worm; wurm
descendencia broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen afkomst; afstammeling; afstamming; herkomst; komaf; nakomeling; origine; telg
descendientes broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen afstammelingen; broed; broedsel; gebroed; nakomelingen; telgen
hijos broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen broed; broedsel; gebroed; persoontjes; zonen
niñitos broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen kindertjes; kindjes; kleine kinderen; persoontjes
niños broed; gebroed; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen persoontjes

Verwandte Übersetzungen für kinderen