Niederländisch

Detailübersetzungen für link (Niederländisch) ins Spanisch

link:

link [de ~] Nomen

 1. de link (onderling verband; verband; relatie; )
  el enlace; la relación; la conexión
 2. de link (verbinding; relatie; verband; )
  la relación; la conexión; el enlace; el nexo; la línea; la afinidad; el parentesco; la coherencia; el compuesto; la comunicación; la combinación; la similitud; la unión
 3. de link (hyperlink)
 4. de link

link Adjektiv

 1. link (listig; sluw; geraffineerd; )
  listo; afilado; mañoso; arriesgado; cuco; furtivo; falso; ciego; astuto; hábil; ingenioso; sofisticado; espabilado; ladino; deslizante; avispado; calculador; cazurro; habilidoso; bien calculado

Übersetzung Matrix für link:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afinidad aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aanverwantschap; affiniteit; lotsverbondenheid; verbondenheid
calculador calculator; rekenaar; rekenmachine; rekentuig; telmachine
ciego blinde
coherencia aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding band; correlatie; relatie; samenhang; verband; verbinding
combinación aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; combinatie; join; kleurenschema; koppeling; onderjurk; samenstelling; samenvoegen; schema; verbinding
compuesto aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; koppeling; verbinding
comunicación aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; publicatie; publikatie; relaas; ruchtbaarheid; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uiting; uitlegging; uitspraak; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
conexión aansluiting; band; connectie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding aaneensluiting; aansluiting; connectie; contact; koppeling; lichtplek; lichtpunt; lichtstip; schakeling; verbinding
enlace aansluiting; band; connectie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; affaire; akkoord; alliantie; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; connectie; contact; draai; federatie; gebondenheid; gegevensbinding; genootschap; het gebonden zijn; kink; knoop; koppeling; kronkel; liaison; liefdesrelatie; liga; lus; lusvormige kromming; pact; relatie; samenvoeging; sociëteit; soos; unie; verbinding; verbond; verdrag; vereniging; verhouding
falso verkeerde
listo genie; geniekorps
línea aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding gelid; gezichtsrimpel; haal; kras; lijn; lijntje; linie; pennekras; regel; rij; rimpel; schriftlijn; streep; streepje
nexo aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aaneensluiting; koppeling; verbinding
parentesco aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding aanverwantschap; relatie; verwantschap
relación aansluiting; band; connectie; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; verband; verbinding affaire; akkoord; alliantie; avontuurtje; band; bericht; binding; bond; bondgenootschap; correlatie; federatie; gebondenheid; het gebonden zijn; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; liga; pact; rapport; referaat; relatie; reportage; samenhang; slippertje; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; verhaal; verhouding; verkering; verslag; weergave
similitud aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding analogie; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkenis; gelijksoortigheid; homogeniteit; monotonie; overeenkomst; relatie; soortgelijkheid; uniformiteit; verwantschap
unión aansluiting; band; connectie; liaison; link; relatie; samenhang; verband; verbinding akkoord; alliantie; ambachtsgilde; band; bijeenlegging; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; club; coöperatie; federatie; gebondenheid; genootschap; gilde; het gebonden zijn; liga; optelsom; orde; organisatie; pact; samenvoeging; samenwerkingsverband; societiet; sociëteit; soos; unie; vakgenootschap; verbinding; verbindingsstuk; verbond; verdrag; vereniging
vínculo hyperlink; link OLE/DDE-koppeling; band; boekdeel; deel; geluidsniveau; koppeling; volume
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hipervínculo hyperlink; link
sofisticado rijke site
vínculo simbólico link
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afilado arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; adrem; afgeslepen; behendig; bekwaam; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; gepolijst; geraffineerd; gescherpt; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; handig; kien; kundig; leep; listig; loos; pienter; puntig; raak; scherp; scherp gepunt; scherpgerand; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vlijmend; vlijmscherp; zoekgeraakt
arriesgado arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw gehaaid; geslepen; gevaarlijk; gewaagd; gewiekst; hachelijk; leep; loos; risicovol; riskant; sluw; zoekgeraakt
astuto arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; effen; egaal; gehaaid; gelijk; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; glad; gluiperig; goochem; ijdel; kien; leeg; leep; listig; loos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongevuld; pienter; plat; puntig; raak; scherp; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; strak; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vernuftig; vlak; vlakuit
avispado arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw adrem; berekenend; bij de pinken; bijdehand; bits; clever; gehaaid; gevat; gewiekst; gis; goochem; kattig; kien; pinnig; raak; schrander; slim; snedig; spinnig; uitgeslapen
bien calculado arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw bewust; expres; moedwillig; opzettelijk; voorbedacht; weldoordacht; weloverwogen
calculador arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw berekend; berekenend; gehaaid; geslepen; gewiekst; juist; kloppend; leep; precies; sluw; steeds op voordeel uit; uitgerekend; waar
cazurro arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
ciego arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw blind; niet kunnende zien; niet zien kunnend; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
compuesto gewikkeld in; ingewikkeld; samengesteld
cuco arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw effen; gehaaid; geslepen; gewiekst; leep; scherpzinnig; sluw; spitsvondig; uitgekiend; van één kleur
deslizante arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw gepolijst; geslepen; glad; gladgemaakt; gladgeslepen; glibberig
espabilado arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw behendig; bekwaam; gehaaid; geniaal; gevat; gewiekst; handig; kundig; scherp; snedig; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vlijmend; vlijmscherp
falso arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; argwaan opwekkend; bedriegelijk; bits; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duister; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehaaid; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; huichelachtig; in het geniep; kattig; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; listig; louche; met slechte intentie; min; mis; nagemaakt; nep; niet echt; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbetrouwbaar; onecht; ongebruikt; ongeopend; onguur; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; pinnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnig; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; verdacht; verkeerd; vervalst
furtivo arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw bedekt; gehaaid; geslepen; gewiekst; heimelijk; in het geniep; leep; sluw; steels; stiekem; verholen; verstolen
habilidoso arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw bedreven; behendig; bekwaam; briljant; bruikbare; geoefend; gepolijst; geslepen; gevat; gladgemaakt; gladgeslepen; handig; ingenieus; knap; kundig; kunstig; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
hábil arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw aantrekkelijke; achterbaks; bedreven; bekwaam; briljant; bruikbare; doortrapt; fysiek in staat; gehaaid; gemeen; geniepig; geoefend; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in staat; ingenieus; knap; kundig; kunstig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vaardig; vindingrijk
ingenioso arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw adrem; behendig; bekwaam; bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; gehaaid; geniaal; geslepen; gevat; gewiekst; goedleers; goochem; handig; ingenieus; inventief; kien; knap; kundig; kunstig; leep; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; sluw; snedig; snugger; spits; spitsvondig; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk; vlug van begrip
ladino arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw achterbaks; adrem; bijdehand; doortrapt; gehaaid; geniepig; gepolijst; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; in het geniep; leep; listig; raak; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem
listo arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw aantrekkelijke; achterbaks; adrem; af; afgedaan; afgelopen; bedreven; behendig; bekwaam; bereid; berekenend; beëindigd; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; doortrapt; gedaan; gehaaid; gemeen; geniepig; geoefend; gepakt; gepleegd; gepolijst; geraffineerd; gereed; geslepen; gevat; gewiekst; geëindigd; gis; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; goochem; handig; ingenieus; intelligent; kien; klaar; knap; kundig; kunstig; leep; listig; over; paraat; pienter; puntig; raak; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; spitsvondig; stiekem; uit; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; volbracht; voltooid; voorbij
mañoso arglistig

Verwandte Wörter für "link":


Wiktionary Übersetzungen für link:

link
noun
 1. een betrekking of relatie
 2. een verwijzing

Cross Translation:
FromToVia
link enlace; vínculo; lazo link — connection
link eslabón link — element of a chain
link enlace; hipervínculo link — computing: hyperlink
link peligroso dangereux — Qui met en danger (sens général)
link cinta; lazo ligueconfédération de plusieurs État, pour se défendre ou pour attaquer.
link arriesgado; peligroso périlleux — Qui est dangereux, où il y a du péril.
link peligroso redoutable — Qui être à redouter.