Niederländisch

Detailübersetzungen für lomp (Niederländisch) ins Spanisch

lomp:

lomp Adjektiv

 1. lomp (onbeschoft)
 2. lomp (platvloers; grof; laag-bij-de-grond; )
  grosero; bruto; rudo
 3. lomp (schunnig; banaal; triviaal; )
  a sotavento; menos; basto; criminal; bajo; vulgar; burdo; añejo; banal; desaseado; deshonroso; bajamente; malo; bruto; trivial
 4. lomp (grofgebouwd; grof; ruw)
  basto; grueso; grosero; tosco; burdo; desafilado
 5. lomp (onbeschaafd; onbehouwen; onopgevoed; bot)
  torpe; grosero; romo; maleducado; bruto; insolente; primitivo; descortés; desmañado; mal educado; mal criado; incivilizado; desafilado
 6. lomp (ongemanierd; onbeleefd; onbehoorlijk; )
  maleducado; grosero; descortés
 7. lomp (onsierlijk van gedaante; plomp; log)
  torpe; pesado; lerdo; burdo; desgarbado
 8. lomp (onelegant; plomp)
  lerdo; burdo

Übersetzung Matrix für lomp:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bajo bas; contrabas; zandbank; zandplaat; zandschol
bruto barbaar; boerenkinkel; brutale kerel; bruut; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; oetlul; ongelikte beer; onmens; proleet; rabauw; sodemieter; vlegel; woesteling; wreedaard
criminal boef; crimineel; delinquent; fielt; misdadiger; schobbejak; schurk
grosero boer; boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; onbeschofte man; onhoffelijkheid; proleet; vlegel
grueso force majeure; grootste deel; gros; meerderheid; merendeel; overmacht
lerdo sofvent
mal educado boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; proleet; vlegel
maleducado brutale kerel; hork; kinkel; lomperd; proleet; vlegel
malo gemenerik
mastuerzo hork; kinkel; klont; klonter; lomperd; proleet; schar; vlegel
menos minteken; minus
pesado chagrijn; druiloortje; ergernis; etter; etterbak; galbak; hinder; hinderlijk persoon; lastpak; lastpost; overlast; spelbreker
romo stompje
torpe boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; ongelikte beer; proleet; vlegel
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
torpe klungelig; links
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a sotavento banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig effen; egaal; gelijk; gemeen; geslepen; glad; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; plat; ploertig; strak; vlak; vlakuit
añejo banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig belegen; overjarig
bajamente banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; ploertig
bajo banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig achterbaks; arm; armetierig; berooid; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; in het geniep; inferieur; klein; laag; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; leep; listig; minderwaardig; niet boven; niet hoog; onder; ondermaats; ondeugdelijk; onedel; ordinair; plat; platvloers; ploertig; pover; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; tweederangs; uitgekookt; vals; van geringe afmeting; vulgair; zwak
banal banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig banaal; futiel; laag; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; triviaal; vuig; weinigzeggend
basto banaal; grof; grofgebouwd; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; ruw; schunnig; triviaal; vunzig schofterig
bruto banaal; bot; grof; laag-bij-de-grond; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; agressief; barbaars; beestachtig; bot; bruto; bruut; dierlijk; dorps; gewelddadig; inhumaan; kortaf; meedogenloos; monsterlijk; onbeschaamd; onbeschoft; onbewerkt; ongegeneerd; ongelikt; onmenselijk; respectloos; ruw; wreed; zonder omhaal
burdo banaal; grof; grofgebouwd; laag-bij-de-grond; log; lomp; onelegant; onsierlijk van gedaante; plat; platvloers; plomp; ruw; schunnig; triviaal; vunzig schofterig
criminal banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig boefachtig; boosaardig; crimineel; criminele; gemeen; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; misdadig; onedel; schurkachtig; strafrechtelijk; strafrechterlijke; vals; wederrechtelijke
desafilado bot; grof; grofgebouwd; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed; ruw bot; kortaf; ongelikt; onscherp; zonder omhaal
desaseado banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig haveloos; morsig; onappetijtelijk; onkies; onkuis; onopgeruimd; onrein; onsmakelijk; onzindelijk; ranzig; slodderig; slonzig; slordig; viezig; voddig; vunzig; walgelijk
descortés boers; bot; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; bot; indiscreet; kortaf; onbeleefd; onbeschaamd; onbescheiden; onbeschoft; ongegeneerd; ongemanierd; onhebbelijk; onheus; onvriendelijk; respectloos; zonder omhaal
desgarbado log; lomp; onbeschoft; onsierlijk van gedaante; plomp gebrekkig; houterig; knullig; krukkig; onbeholpen; onhandig; schutterig; slungelig; stijf; stijve; stram; stroef; stumperig; stuntelig; sukkelig
deshonroso banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig eerloos; gemeen; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; mensonterend; mensonterende; mensonwaardig; onedel; oneerbaar; ontaard; onzedelijk; onzedig; schandalig; schandelijk; verfoeilijk
desmañado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschoft; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; bot; dorps; gebrekkig; klungelig; knullig; kortaf; krukkig; onbeholpen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; onhandig; respectloos; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig; zonder omhaal
grosero boers; bot; grof; grofgebouwd; hufterig; laag-bij-de-grond; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; onopgevoed; plat; platvloers; ruw; schunnig; vunzig aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; achterbaks; barbaars; beestachtig; brutaal; bruut; doortrapt; dorps; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; honds; hondsbrutaal; inhumaan; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; monsterlijk; onbeschaamd; onbeschoft; onedel; ongegeneerd; ongelikt; onmenselijk; ordinair; plat; platvloers; ploertig; respectloos; schofterig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vrijpostig; vulgair; wreed
grueso grof; grofgebouwd; lomp; ruw afgesloten; corpulent; dicht; dik; dikachtig; gesloten; gezet; grofkorrelig; lijvig; schofterig; toe; vet; vettig; zwaar van lijf; zwaarlijvig
incivilizado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; kortaf; ongelikt; zonder omhaal
insolente bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; arrogant; bot; dorps; hautain; honds; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kortaf; neerbuigend; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; pretentieus; respectloos; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen; zonder omhaal
lerdo log; lomp; onelegant; onsierlijk van gedaante; plomp langzaam; sloom; traag
mal criado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; kortaf; ongelikt; zonder omhaal
mal educado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; brutaal; dorps; hondsbrutaal; obsceen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; respectloos; schuin; vies; vlegelachtig; vrijpostig; vunzig; zedeloos
maleducado boers; bot; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; onopgevoed aanmatigend; dorps; onbeleefd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongemanierd; respectloos
malo banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; bedorven; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boos; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ellendig; erg; ernstig; furieus; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; in het geniep; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; nijdig; normaal; onaardig; onecht; onedel; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwaar; onwelwillend; ploertig; razend; rot; rottig; satanisch; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; stiekem; toornig; uitgekookt; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verrot; vertoornd; week; woest; ziedend; ziek; zwak
mastuerzo lomp; onbeschoft aanmatigend; dorps; gebrekkig; knullig; krukkig; onbeholpen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; onhandig; respectloos; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; uilachtig
menos banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig behalve; beperkter; buiten; gemeen; in mindere mate; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; met uitsluiting van; min; minder; minst; minus; onedel; uitgezonderd
pesado log; lomp; onsierlijk van gedaante; plomp afgezaagd; beklagend; bezwaarlijk; corpulent; dik; eentonig; ellendig; ergerlijk; fantastisch; flauw; formidabel; geweldig; gezet; irritant; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; langdraadig; langwijlig; lastig; lijvig; lijzig; log; loom; machtig; melig; met bezwaren; met een groot gewicht; moeilijk verteerbaar; monotoon; negatief; prachtig; rot; saai; slaapverwekkend; slecht verteerbaar; stomvervelend; vervelend; vetlijvig; voortvarend; zeurderig; zwaar; zwaarlijvig
primitivo bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed laagstaand; onbewerkt; ongelikt; primitief; ruw
romo bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; ongelikt; onscherp
rudo grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; vunzig bitter teleurgesteld; boos; chagrijnig; felle; furieus; guur; kil; knorrig; korzelig; kwaad; nijdig; nors; nurks; onderdrukt; ongetemd; opgekropt; razend; ruig; ruw; schofterig; spinnijdig; toornig; verbeten; verbitterd; verkropt; vertoornd; wild; woest; ziedend
torpe bot; log; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed; onsierlijk van gedaante; plomp aanmatigend; achterlijk; afgestompt; breinloos; dom; dorps; gebrekkig; geesteloos; harkerig; hersenloos; hoekig; idioot; kantig; klungelig; knullig; krukkig; onbeholpen; onbenullig; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongeschoold; ongetraind; onhandig; onnozel; onverstandig; respectloos; scherp; schichtig; schrikachtig; schutterig; slungelig; stoethaspelig; stompzinnig; stumperig; stuntelig; stupide; sukkelend; sukkelig; uilachtig; verstandeloos; vlijmend; vlijmscherp; vreesachtig
tosco grof; grofgebouwd; lomp; ruw aanmatigend; barbaars; beestachtig; bruut; dorps; gebrekkig; inhumaan; knullig; krukkig; monsterlijk; onbeholpen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongetemd; onhandig; onmenselijk; respectloos; ruig; ruw; schofterig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; uilachtig; wild; woest; wreed
trivial banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig
vulgar banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig alledaags; banaal; eenvoudig; gewoon; grof; laag; niets bijzonders

Verwandte Wörter für "lomp":

 • lompheid, lomper, lompere, lompst, lompste, lompe

Wiktionary Übersetzungen für lomp:

lomp
adjective
 1. zich op een onwellevende en onbehouwen manier gedragend, grof, plompebank|lomp3 grof

Cross Translation:
FromToVia
lomp crudo; basto; tosco grossier — Qui n’est pas fin, qui n’est pas délicat.
lomp andrajo; harapo haillon — Lambeau
lomp descortés; grosero; insolente impolipersonne qui n'a aucune politesse.
lomp harapo; trapo lambeaumorceau d’une étoffe déchirer.
lomp crudo; basto; tosco; rústico; campestre rustique — Translations
lomp vulgar vulgaire — désuet|fr Qui concerne le peuple, le quidam, le personnage quelconque.