Niederländisch

Detailübersetzungen für maatschappelijke hulpverlening (Niederländisch) ins Spanisch

maatschappelijke hulpverlening:

maatschappelijke hulpverlening [znw.] Nomen

  1. maatschappelijke hulpverlening (ondersteuning; bijstand; hulp; steun)
    el soporte; la asistencia; el subsidio de auxilio social; la ayuda; la solución; el auxilio; el subsidio; el paro social; la prestaciones por paro; el ayudante; la prestación; el consentimiento; la suavidad; el auxilio social; la prestación de ayuda; el subsidio de paro

Übersetzung Matrix für maatschappelijke hulpverlening:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
asistencia bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun aanwezigheid; assistentie; bediening; bijstand; coöperatie; dienaar; dienstbetoon; dienstknecht; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening; knecht; leniging; medewerking; ondersteuning; poetsvrouw; presentie; schoonmaakster; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; verschaffing; verzorging; voorziening; werkeloosheidsuitkering; werkster; zorg
auxilio bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistent; assistentie; bediening; bijstand; dienaar; dienstbetoon; dienstknecht; dienstverlening; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; knecht; leniging; ondersteuning; secondant; service; steun; support; uitserveren
auxilio social bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun abw; assistentie; bediening; bijstand; bijstandsregeling; bz; dienstbetoon; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; maatschappelijk werk; ondersteuning; rww; service; sociale bijstand; steun; support; uitkering; uitserveren; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
ayuda bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistent; assistentie; bediening; bijstand; dienst; dienstbetoon; dienstverlening; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpje; hulpjes; hulpverlening; kerkviering; knecht; leniging; loopjongens; medewerking; mis; ondersteuning; poetsvrouw; schoonmaakster; schoor; schraag; secondant; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; werkeloosheidsuitkering; werkster
ayudante bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun arbeider; arbeidskracht; assistent; assistente; dienaar; dienstknecht; helper; hulp; hulpje; hulpjes; kantoorbediende; klerk; knecht; loopjongens; medeplichtige; medeverantwoordelijke; medewerker; medewerkster; personeelslid; secondant; werkkracht; werknemer
consentimiento bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun accoord; akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; instemming; machtiging; permissie; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
paro social bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun sociale bijstand
prestaciones por paro bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun RWW; abw; bz; rww; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
prestación bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun grote daad; prestatie; vergoeding; verrichting; werkeloosheidsuitkering
prestación de ayuda bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun assistentie; bijstand; dienstverlening; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening
solución bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun antwoord; in vloeistof opgeloste stof; mengeling; menging; mêleren; oplossing; uitkomst; vermenging
soporte bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun abw; bz; chassis; commandovlag; norm; onderstel; ondersteuning; rww; schoor; schraag; standaard; statief; steun; stut; support; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
suavidad bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun clementie; compassie; gevoeligheid; goedaardigheid; goedertierenheid; hartelijkheid; innigheid; liefheid; liefkozing; mildheid; tederheid; welwillendheid; zachtheid; zoetheid
subsidio bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun bonus; extraatje; premie; sociale bijstand; tantième; toeslag; uitkering; werkeloosheidsuitkering
subsidio de auxilio social bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun bijstand; bijstandsuitkering; sociale bijstand; uitkering; werkeloosheidsuitkering
subsidio de paro bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun RWW; abw; bz; rww; uitkering; werkeloosheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; werklozensteun; ww
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ayuda help; online-Help
solución oplossing

Verwandte Übersetzungen für maatschappelijke hulpverlening