Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. onbeschaafd:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onbeschaafd (Niederländisch) ins Spanisch

onbeschaafd:

onbeschaafd Adjektiv

  1. onbeschaafd (ongemanierd; onbeleefd; onbehoorlijk; )
    maleducado; grosero; descortés
  2. onbeschaafd (onbehouwen; lomp; onopgevoed; bot)
    torpe; grosero; romo; maleducado; bruto; insolente; primitivo; descortés; desmañado; mal educado; mal criado; incivilizado; desafilado

Übersetzung Matrix für onbeschaafd:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bruto barbaar; boerenkinkel; brutale kerel; bruut; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; oetlul; ongelikte beer; onmens; proleet; rabauw; sodemieter; vlegel; woesteling; wreedaard
grosero boer; boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; onbeschofte man; onhoffelijkheid; proleet; vlegel
mal educado boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; proleet; vlegel
maleducado brutale kerel; hork; kinkel; lomperd; proleet; vlegel
romo stompje
torpe boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; ongelikte beer; proleet; vlegel
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
torpe klungelig; links
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bruto bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; agressief; banaal; barbaars; beestachtig; bot; bruto; bruut; dierlijk; dorps; gewelddadig; grof; inhumaan; kortaf; laag-bij-de-grond; lomp; meedogenloos; monsterlijk; onbeschaamd; onbeschoft; onbewerkt; ongegeneerd; ongelikt; onmenselijk; plat; platvloers; respectloos; ruw; schunnig; triviaal; vunzig; wreed; zonder omhaal
desafilado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; grof; grofgebouwd; kortaf; lomp; ongelikt; onscherp; ruw; zonder omhaal
descortés boers; bot; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; bot; indiscreet; kortaf; onbeleefd; onbeschaamd; onbescheiden; onbeschoft; ongegeneerd; ongemanierd; onhebbelijk; onheus; onvriendelijk; respectloos; zonder omhaal
desmañado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; bot; dorps; gebrekkig; klungelig; knullig; kortaf; krukkig; lomp; onbeholpen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; onhandig; respectloos; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig; zonder omhaal
grosero boers; bot; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; achterbaks; barbaars; beestachtig; brutaal; bruut; doortrapt; dorps; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; grofgebouwd; honds; hondsbrutaal; inhumaan; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; monsterlijk; onbeschaamd; onbeschoft; onedel; ongegeneerd; ongelikt; onmenselijk; ordinair; plat; platvloers; ploertig; respectloos; ruw; schofterig; schunnig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vrijpostig; vulgair; vunzig; wreed
incivilizado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; kortaf; ongelikt; zonder omhaal
insolente bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; arrogant; bot; dorps; hautain; honds; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kortaf; neerbuigend; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; pretentieus; respectloos; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen; zonder omhaal
mal criado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; kortaf; ongelikt; zonder omhaal
mal educado bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; brutaal; dorps; hondsbrutaal; obsceen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; respectloos; schuin; vies; vlegelachtig; vrijpostig; vunzig; zedeloos
maleducado boers; bot; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; onopgevoed aanmatigend; dorps; onbeleefd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongemanierd; respectloos
primitivo bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed laagstaand; onbewerkt; ongelikt; primitief; ruw
romo bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed bot; ongelikt; onscherp
torpe bot; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed aanmatigend; achterlijk; afgestompt; breinloos; dom; dorps; gebrekkig; geesteloos; harkerig; hersenloos; hoekig; idioot; kantig; klungelig; knullig; krukkig; log; lomp; onbeholpen; onbenullig; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongeschoold; ongetraind; onhandig; onnozel; onsierlijk van gedaante; onverstandig; plomp; respectloos; scherp; schichtig; schrikachtig; schutterig; slungelig; stoethaspelig; stompzinnig; stumperig; stuntelig; stupide; sukkelend; sukkelig; uilachtig; verstandeloos; vlijmend; vlijmscherp; vreesachtig

Verwandte Wörter für "onbeschaafd":


Wiktionary Übersetzungen für onbeschaafd:


Cross Translation:
FromToVia
onbeschaafd crudo roh — (umgangssprachlich) ungehobelt, grob
onbeschaafd salvaje savage — Barbaric, not civilized
onbeschaafd plebeyo plébéien — antiq|fr individu libre qui venir de la classe populaire, du bas peuple, chez les romains.