Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für onverdraagzaam (Niederländisch) ins Spanisch

onverdraagzaam:

onverdraagzaam Adjektiv

  1. onverdraagzaam (onvriendelijk; onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onwelwillend)

Übersetzung Matrix für onverdraagzaam:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
antipático lelijkerd
malo gemenerik
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
antipático onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend achterbaks; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; antipathiek; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; lelijk; listig; onsympathiek; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; weerzinwekkend
con descortesía onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend
desagradable onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend achterbaks; akelig; bedeesd; beroerd; beschroomd; betreurenswaardig; bleu; brutaal; deerlijk; doortrapt; ellendig; erg; ernstig; gegeneerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; helaas; hinderlijk; hondsbrutaal; in het geniep; jammer; jammer genoeg; jammerlijk; kil; koud en vochtig; kwalijk; lastig; leep; listig; naar; naargeestig; onaangenaam; onappetijtelijk; onbehaaglijk; onbevredigend; ondankbaar; ongelegen; ongezellig; onhebbelijk; onheus; onplezierig; onprettig; onsmakelijk; onsympathiek; ontoereikend; onverkwikkelijk; onvoldoende; onvriendelijk; onwennig; schroomvallig; schuchter; slinks; sluw; sneu; snood; somber; spijtig; stiekem; storend; teleurstellend; timide; uitgekookt; van bedenkelijke aard; verlegen; vrijpostig; walgelijk; wrangig
desatento onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend nalatig; onaandachtig; onachtzaam; onattent; onbereidwillig; ongeconcentreerd; ongedienstig; onoplettend; onwelwillend
desconsiderado onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend brutaal; hondsbrutaal; indiscreet; nietsontziend; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; ongepast; onkies; onnadenkend; onvertogen; verkeerd; vrijpostig
feo onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend afstotend; lelijk; lelijk uitziend; onaantrekkelijk; onknap; onooglijk; verfoeilijk; verlopen
incorrecto onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend brutaal; ernaast; fout; foutief; hondsbrutaal; mis; niet echt; onbehoorlijk; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongehoord; ongepast; onjuist; onkies; onoorbaar; onpassend; ontoelaatbaar; onvertogen; onwaar; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; ten onrechte; vals; verkeerd; vrijpostig
malo onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; banaal; bedorven; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boos; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ellendig; erg; ernstig; furieus; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; grof; in het geniep; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; nijdig; normaal; onecht; onedel; onwaar; plat; platvloers; ploertig; razend; rot; rottig; satanisch; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; stiekem; toornig; triviaal; uitgekookt; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verrot; vertoornd; vunzig; week; woest; ziedend; ziek; zwak
molesto onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend ergerlijk; genant; hinder veroorzakend; hinderlijk; irritant; lastig; naar; onaangenaam; ongelegen; ongemakkelijk; onplezierig; onprettig; onverkwikkelijk; pijnlijk; storend; vervelend
poco amable onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend
poco cálido onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend

Verwandte Wörter für "onverdraagzaam":

  • onverdraagzaamheid, onverdraagzame