Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. permitteren:


Niederländisch

Detailübersetzungen für permitteren (Niederländisch) ins Spanisch

permitteren:

permitteren Verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)

 1. permitteren (toestaan; laten; toelaten; )
 2. permitteren (laten; toelaten)
 3. permitteren (veroorloven)
 4. permitteren (autoriseren; toestaan; goedkeuren; fiatteren; goedvinden)

Konjugationen für permitteren:

o.t.t.
 1. permitteer
 2. permitteert
 3. permitteert
 4. permitteren
 5. permitteren
 6. permitteren
o.v.t.
 1. permitteerde
 2. permitteerde
 3. permitteerde
 4. permitteerden
 5. permitteerden
 6. permitteerden
v.t.t.
 1. heb gepermitteerd
 2. hebt gepermitteerd
 3. heeft gepermitteerd
 4. hebben gepermitteerd
 5. hebben gepermitteerd
 6. hebben gepermitteerd
v.v.t.
 1. had gepermitteerd
 2. had gepermitteerd
 3. had gepermitteerd
 4. hadden gepermitteerd
 5. hadden gepermitteerd
 6. hadden gepermitteerd
o.t.t.t.
 1. zal permitteren
 2. zult permitteren
 3. zal permitteren
 4. zullen permitteren
 5. zullen permitteren
 6. zullen permitteren
o.v.t.t.
 1. zou permitteren
 2. zou permitteren
 3. zou permitteren
 4. zouden permitteren
 5. zouden permitteren
 6. zouden permitteren
en verder
 1. ben gepermitteerd
 2. bent gepermitteerd
 3. is gepermitteerd
 4. zijn gepermitteerd
 5. zijn gepermitteerd
 6. zijn gepermitteerd
diversen
 1. permitteer!
 2. permitteert!
 3. gepermitteerd
 4. permitterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für permitteren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aprobar instemmen
dejar afstappen; afzien van; neerzetten
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
admitir laten; permitteren; toelaten afrekenen; beamen; bekennen; belonen; betalen; bevestigen; bezoldigen; billijken; binnen laten; binnenlaten; dokken; dulden; gedogen; goedkeuren; gunnen; gunst verlenen; honoreren; iets als lof zeggen; iets toekennen; inlaten; inwilligen; naarbinnen laten; nageven; onderschrijven; salariëren; staven; toebedelen; toegang verschaffen; toekennen; toelaten; toestaan; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen
aprobar autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; permitteren; toestaan aankopen; aanschaffen; aanstaan; akkoord gaan met; autoriseren; believen; bijvallen; billijken; erdoor komen; fiatteren; goeddunken; goedkeuren; goedvinden; halen; instemmen; kopen; pakken; ratificeren; rugsteunen; steunen; toestemmen in; toestemming verlenen; verkrijgen; verwerven
autorizar autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; instemmen; machtigen; ratificeren; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming geven; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
conceder dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen beamen; bevestigen; cadeau doen; cadeau geven; doneren; geven; gunnen; gunst verlenen; onderschrijven; schenken; staven; toekennen; vergunnen; verlenen; verstrekken
consentir laten; permitteren; toelaten afgeven; autoriseren; beamen; bevestigen; billijken; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inleveren; onderschrijven; overhandigen; staven; toekennen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; vertroetelen; verwennen
darse el lujo de laten; permitteren; toelaten
dejar laten; permitteren; toelaten achterlaten; afhaken; aflaten; afvallen; afzeggen; afzetten; afzien van; bevrijden; droppen; ergens loslaten; eruitstappen; heengaan; hooghouden; iemand iets nalaten; in de hoogte houden; in de steek laten; in vrijheid stellen; laten uitstappen; loskrijgen; loslaten; losmaken; lostornen; nalaten; omhooghouden; opgeven; ophouden; overlaten; stoppen; tornen; uithalen; uittrekken; van de boeien ontdoen; verlaten; vermaken; veronachtzamen; vertrekken; vrijaf geven; vrijgeven; vrijlaten
permitir laten; permitteren; toelaten; veroorloven aanleunen; aanvaarden; accepteren; akkoord gaan; autoriseren; goed vinden; gunnen; iets toekennen; in staat stellen; instemmen; mogelijk maken; toebedelen; toekennen; toestaan; toestemmen; toewijzen; vergunnen; verlenen; voor lief nemen; welgevallen; zich laten gevallen; zich laten welgevallen
permitirse laten; permitteren; toelaten mogen