Niederländisch

Detailübersetzungen für prestatie (Niederländisch) ins Spanisch

prestatie:

prestatie [de ~ (v)] Nomen

 1. de prestatie (verrichting)
  la realización; el tratamiento; el trabajo realizado; el trabajo
 2. de prestatie (verrichting; grote daad)
  la prestación; el cumplimiento; la realización; el hecho heroico; el trabajo; la acción; la actividad; el trabajo realizado
 3. de prestatie (toer; krachttoer; stunt)
  la hazaña; el todo un logro; la proeza
 4. de prestatie
  el rendimiento

Übersetzung Matrix für prestatie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acción grote daad; prestatie; verrichting aandeel; actie; ageren; aktie; beweging; bijdrage; daad; gang; gebaar; geste; handelen; handeling; inbreng; invloed; kampanje; lichaamsbeweging; macht; scheepskampanje; snelheid; spoed; tempo; vaart; vennootsaandeel; vennootschapsaandeel; werken; werking
actividad grote daad; prestatie; verrichting Windows Workflow Foundation-activiteit; activiteit; ambacht; arbeid; bedrijvigheid; bezigheid; ijver; ijverigheid; inspanning; métier; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; roerigheid; stiel; taak; vak; vlijt; vlijtigheid; voortvarendheid; werk; werken; werking; werklust; werkstroomactiviteit; werkzaamheid; zakelijke activiteit
cumplimiento grote daad; prestatie; verrichting afzitten; arbeidsprestatie; invullen; invulling; uitzitten; vervulling; volbrenging; voltooiing; werkprestatie
hazaña krachttoer; prestatie; stunt; toer bravourestuk; bravourstuk; dapperheid; heldendaad; heroïsche verrichting; hoogstandje; koenheid; kunststuk; moed; moedige daad; onbesuisdheid; onversaagdheid; overmoed; recordprestatie; roekeloosheid; stunt; topprestatie; vermetelheid; waaghalzerij; wapenfeit
hecho heroico grote daad; prestatie; verrichting
prestación grote daad; prestatie; verrichting bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; vergoeding; werkeloosheidsuitkering
proeza krachttoer; prestatie; stunt; toer hoogstandje; kunststuk; stunt; wapenfeit
realización grote daad; prestatie; verrichting executie; invullen; invulling; realisatie; tenuitvoerlegging; totstandkoming; uitvoeren; uitvoering; verwerkelijking; verwezenlijking; volbrengen; voltrekking
rendimiento prestatie aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; arbeidsprestatie; baat; boodschap; doorvoer; gewin; hoogte van produktie; koop; nut; nuttig effect; nuttigheid; oogst; opbrengst; product; productiviteit; profijt; rendement; uitkomst; utiliteit; voortbrengsel; waarde; werkprestatie; winst
todo un logro krachttoer; prestatie; stunt; toer
trabajo grote daad; prestatie; verrichting ambacht; arbeid; arbeidsplaats; baan; baantje; beroep; bezigheid; broodwinning; dienstbetrekking; functie; gespeel; hobby; inspanning; job; karwei; kinderspel; kostwinning; loonarbeid; loonwerk; métier; positie; stiel; taak; vak; werk; werkzaamheid
trabajo realizado grote daad; prestatie; verrichting arbeidsprestatie; werkprestatie
tratamiento prestatie; verrichting behandeling; bejegening; manipulatie; therapie; treatment
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acción actie
cumplimiento dwang

Verwandte Wörter für "prestatie":

 • prestaties

Verwandte Definitionen für "prestatie":

 1. daad die je erg goed doet1
  • het omzagen van die boom was een hele prestatie1
 2. wat je doet1
  • zijn prestaties zijn beneden peil1

Wiktionary Übersetzungen für prestatie:

prestatie
noun
 1. resultaat van een actie (die vaak met enige moeite gepaard gaat)

Cross Translation:
FromToVia
prestatie hazaña feat — An accomplishment that's relatively rare or difficult
prestatie realización; ejecución DurchführungRealisierung, die Umsetzung eines Vorhabens in die Praxis
prestatie obra Leistungallgemein: gezielte Handlung, die zu einem bestimmten Ergebnis bzw. der Lösung einer Aufgabe führt
prestatie trabajo; obra ouvrage — Travail : Action de travailler, ce qui est produit par l’ouvrier ou résultat d’un travail (Sens général)

Verwandte Übersetzungen für prestatie