Niederländisch

Detailübersetzungen für puur (Niederländisch) ins Spanisch

puur:

puur Adjektiv

  1. puur (klinkklaar; regelrecht; gewoonweg; ronduit)
  2. puur (zuiver; onvermengd)
    puro; claro; francamente; natural; correcto; auténtico; genuino; verdadero; neto; verdaderamente; sencillamente
  3. puur (maagdelijk; zuiver; onschuldig; )
    inocente; casto; pulcro; cándido; puro; inmaculado; virgen; decente
  4. puur (ongerept; maagdelijk; virginaal; )
    virgen; genuino; puro; perfecto; íntegro; intacto; virginal; no corroído; no atacado

Übersetzung Matrix für puur:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
virgen maagd
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
neto onvermengd; puur; zuiver netto; onbelast; onvermengd; onversneden
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auténtico onvermengd; puur; zuiver authentiek; contemplatief; echt; eerlijk; effectief; fideel; heus; metterdaad; onvervalst; oorspronkelijk; openhartig; oprecht; origineel; reëel; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
casto kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; zuiver gekuist; kuis; net; onbevlekt; onschuldig; rein; schoon; vlekkeloos
claro onvermengd; puur; zuiver 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gevat; gewoonweg; helder; herkenbaar; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; kuis; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; net; niet donker; onbewimpeld; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onmiskenbaar; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; open; openhartig; openlijk; oprecht; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; recht door zee; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rein; ronduit; scherpzinnig; schoon; schrander; slim; snedig; uiteraard; uitgeslapen; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuivere
correcto onvermengd; puur; zuiver beschaafd; chic; correct; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; elegant; esthetisch; fair; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; juist; keurig; modieuze verfijning; netjes; netto; onbelast; onberispelijk; onbesproken; onvermengd; onversneden; open; oprecht; ordentelijk; perfect; precies; rechtschapen; sec; smaakvol; stijlvol; terdege; verfijnd; volmaakt; wel degelijk; welgemanierd; welopgevoed; zedig
cándido kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; zuiver als een kind; argeloos; goedgelovig; lichtgelovig; naief; naïef; ongeveinsd; onnozel; onschuldig; oprecht; schuldeloos; schuldloos
de verdad gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit echt; eerlijk; effectief; fideel; heus; metterdaad; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
decente kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; zuiver beschaafd; betamelijk; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; gepast; geschikt; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; kies; manierlijk; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; proper; respectabel; schoon; sec; tof; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk
francamente gewoonweg; klinkklaar; onvermengd; puur; regelrecht; ronduit; zuiver botweg; cru; doodgewoon; eerlijk; fideel; gemeen; gewoonweg; gladweg; gulweg; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onbewimpeld; onedel; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechttoe; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit
genuino gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; onvermengd; puur; virginaal; zuiver eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig; waar; waarachtig; werkelijk
inmaculado kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; zuiver bacteriënvrij; gekuist; hygienisch; kiemvrij; kuis; net; onbesmet; onbevlekt; onbezoedeld; onschuldig; rein; schoon; vlekkeloos; vrij van ziektekiemen; zuiver
inocente kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; zuiver als een kind; argeloos; gevaarloos; naief; natuurlijk; naïef; onbevlekt; ongedwongen; ongekunsteld; ongevaarlijk; onnozel; onschadelijk; onschuldig; rein; schuldeloos; schuldloos; vlekkeloos
intacto gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; virginaal; zuiver gaaf; heel; intact; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbedorven; onbeschadigd; ongebruikt; ongeopend; onverflauwd; onverkort; onverminderd; onverzwakt; puntgaaf; schadeloos
natural onvermengd; puur; zuiver 'tuurlijk; aangeboren; allicht; automatisch; bijgevolg; dus; eigen; in een handomdraai; logisch; moeiteloos; natuurlijk; ongecultiveerd; ongedwongen; ongekunsteld; onontgonnen; onontkomelijk; uiteraard; van nature aanwezig; vanzelf; vanzelfsprekend; zeker; zonder moeite; zonder twijfel
no atacado gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; virginaal; zuiver onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; onverzwakt
no corroído gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; virginaal; zuiver onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; onverzwakt
perfecto gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; virginaal; zuiver af; afgedaan; afgelopen; feilloos; foutloos; gaaf; gelikt; gereed; geëindigd; heel; hoogwaardig; ideaal; intact; klaar; mieters; onaangetast; over; patent; perfect; perfekt; picobello; piekfijn; prima; puntgaaf; schitterend; tiptop; tof; uit; uitmuntend; uitstekend; van goede kwaliteit; volmaakt; voltooid; voorbij; voortreffelijk; zuiver
pulcro kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; puur; rein; zuiver correct; fatsoenlijk; keurig; kuis; net; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; rein; schoon; sec
puramente gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit louter
puro gaaf; kuis; maagdelijk; onaangeraakt; onbevlekt; ongerept; onschuldig; onvermengd; puur; rein; virginaal; zuiver baarlijk; blank; echt; eerlijk; fideel; gewoonweg; klinkklaar; kuis; louter; net; onbesmet; onbevlekt; onbewimpeld; onbezwaard; ongelakt; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; onvervalst; onzinnig; openhartig; oprecht; pure; rechttoe; rein; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; schoon; trouwhartig; vlekkeloos; zuivere
sencillamente onvermengd; puur; zuiver domweg; doodgewoon; gemeen; gewoonweg; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; rechttoe
verdaderamente gewoonweg; klinkklaar; onvermengd; puur; regelrecht; ronduit; zuiver beslist; daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; geheid; gemeen; gewis; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; jazeker; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; metterdaad; onedel; rechttoe; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
verdadero onvermengd; puur; zuiver daadwerkelijk; echt; eerlijk; effectief; eigenlijk; feitelijk; fideel; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; klinkklaar; metterdaad; ongeveinsd; openhartig; oprecht; rechttoe; reëel; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
virgen gaaf; kuis; maagdelijk; onaangeraakt; onbevlekt; ongerept; onschuldig; puur; rein; virginaal; zuiver onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; onverzwakt
virginal gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; virginaal; zuiver
íntegro gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; virginaal; zuiver eerlijk; faliekant; fideel; finaal; gaaf; hartstikke; helemaal; integer; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbeschadigd; onbesproken; ongebruikt; ongeopend; onkreukbaar; onverkort; open; openhartig; oprecht; puntgaaf; rechtschapen; rondborstig; trouwhartig; vierkant; volstrekt

Verwandte Wörter für "puur":


Wiktionary Übersetzungen für puur:


Cross Translation:
FromToVia
puur limpio; pulcro neat — tidy, free from dirt
puur puro pure — free of flaws or imperfections
puur puro pure — free of foreign material or pollutants
puur perfecto parfait — Qui réunir toutes les qualités, sans nul mélange de défauts.
puur puro; mero pur — Qui est sans mélange.