Niederländisch

Detailübersetzungen für rechts (Niederländisch) ins Spanisch

rechts:

rechts Adjektiv

 1. rechts
  derecha; a la derecha; diestro

Übersetzung Matrix für rechts:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a la derecha rechts rechtsaf; rechtsom
derecha rechts
diestro rechts adrem; bedreven; behendig; bekwaam; bijdehand; briljant; bruikbare; geoefend; gepolijst; geslepen; gevat; gladgemaakt; gladgeslepen; handig; handzaam; ingenieus; knap; kundig; kunstig; raak; rechtshandig; snedig; vaardig; vindingrijk

Verwandte Wörter für "rechts":


Synonyms for "rechts":


Antonyme für "rechts":


Verwandte Definitionen für "rechts":

 1. politiek niet bereid tot verandering1
  • dit is een rechtse partij1
 2. wat zich niet aan de kant van je hart bevindt1
  • in Nederland moet je rechts rijden1
 3. wie het handigst is met zijn rechterhand1
  • ik ben rechts, mijn kinderen zijn links1

Wiktionary Übersetzungen für rechts:

rechts
adjective
 1. tegenovergestelde van links

Cross Translation:
FromToVia
rechts a la derecha rechts — die gegensätzliche Richtung/ Seite zu links. Dieser Pfeil \rightarrow \! zeigt nach rechts
rechts a la derecha rechts — die politisch konservative Richtung charakterisierend
rechts derecho; derecha right — of direction
rechts a la derecha right — on the right side
rechts derecha right — right, not left, side
rechts derecho; recto; directo; estricto; tieso; leal droit — Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
rechts derecha; derechas droitecôté droit.

rechts form of recht:

recht [de ~ (m)] Nomen

 1. de recht (gerechtigheid)
  el derecho; la justicia; la razón
 2. de recht (gewoonterecht)
  el derecho consuetudinario; el derecho
 3. de recht (rechtstitel; aanspraak; rechtsgrond; titel)
  el título; el fundamento jurídico; el fundamento legal; el título legal
 4. de recht (rechtspleging; rechtspraak)
  la jurisprudencia; la jurisdicción; la justicia

recht Adjektiv

 1. recht (lijnrecht; loodrecht; kaarsrecht)
  derecho; recto; erguido; levantado; perpendicular; vertical

Übersetzung Matrix für recht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
derecho gerechtigheid; gewoonterecht; recht forehand
derecho consuetudinario gewoonterecht; recht
fundamento jurídico aanspraak; recht; rechtsgrond; rechtstitel; titel
fundamento legal aanspraak; recht; rechtsgrond; rechtstitel; titel
jurisdicción recht; rechtspleging; rechtspraak ambtsgebied; arrondissement; bestuursgebied; departement; jurisdictie; rechtsbevoegdheid; rechtsgebied; rechtspraak
jurisprudencia recht; rechtspleging; rechtspraak jurisdictie; jurisprudentie; rechtsbevoegdheid
justicia gerechtigheid; recht; rechtspleging; rechtspraak billijkheid; eigenschap van rechtvaardigheid; gegrondheid; gerechtigdheid; justitia; justitie; rechterlijke macht; rechtswezen; rechtvaardigheid; redelijkheid; schappelijkheid
perpendicular loodlijn; verticale lijn
razón gerechtigheid; recht aanleiding; basis; basislijn; beginsel; beweegreden; bewustzijn; billijkheid; brein; denkvermogen; drijfveer; fundament; fundering; geest; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; hersens; inleiding; introductie; inzicht; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; motief; motivatie; oorzaak; principe; proloog; rede; redelijkheid; reden; relatie; schappelijkheid; uitgangspunt; uitgangsvorm; verhouding; verkering; vernuft; veronderstelling; veroorzaking; verstand; vertrekpunt; voorbericht; voorwoord
recto endeldarm
título aanspraak; recht; rechtsgrond; rechtstitel; titel boektitel; gelid; graad; kop; krantenkop; militaire rang; opschrift; rang; rangorde; titel; titelbalk; titulatuur; waardigheidstitel
título legal aanspraak; recht; rechtsgrond; rechtstitel; titel
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vertical staand; staande richting
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
derecho kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht direct; duidelijk; overeind; recht door zee; rechtdoor; rechtop; rechtopstaand; rechtuit; regelrecht; staand
erguido kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht overeind; rechtop; rechtopstaand; staand
levantado kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht aanzienlijk; adelijk; beroemd; deftig; doorluchtig; eerbiedwaardig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hoogverheven; illuster; opgenomen; opgevat; opgezet dier; opstuivend; opstuivend zand; overeind; rechtop; rechtopstaand; staand; statig; toegelaten; verheven; voornaam; waardig
perpendicular kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht direct; linea recta; loodrecht; rechtstreeks; regelrecht; verticaal
recto kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht braaf; direct; duidelijk; eerlijk; fideel; integer; linea recta; onbesproken; onkreukbaar; openhartig; oprecht; recht door zee; rechtgeaard; rechtschapen; rechtstreeks; rechtvaardig; regelrecht; rondborstig; trouwhartig
vertical kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht kaarsrecht; loodrecht; rechtstandig; verticaal; zeer recht

Verwandte Wörter für "recht":


Antonyme für "recht":


Verwandte Definitionen für "recht":

 1. breisteek waarbij de steken aan de voorkant zijn ingestoken1
  • deze sjaal is recht gebreid1
 2. geheel van wetten en regels1
  • dit is in strijd met het Nederlandse recht1
 3. horizontaal of verticaal1
  • het schilderij hangt recht1
 4. niet gebogen1
  • teken een rechte lijn1
 5. wat eerlijk en rechtvaardig is1
  • je moet hem wel recht doen1
 6. wat je mag doen of hebben1
  • iedereen heeft recht op onderwijs1

Wiktionary Übersetzungen für recht:

recht
noun
 1. het geheel van rechtsregels en instituties van het recht
adjective
 1. niet krom
 2. juist

Cross Translation:
FromToVia
recht derecho law — body of rules and standards to be applied by courts
recht legal legal — relating to the law or to lawyers
recht derecho; recto; justo right — straight, not bent
recht derecho right — legal or moral entitlement
recht recto; liso straight — not crooked or bent
recht recto gerade — nicht gebogen oder gekrümmt
recht derecho AnrechtBerechtigung, eine Sache zu erwerben oder in Anspruch zu nehmen
recht recto; directo; estricto; tieso direct — Qui est droit, qui ne taire aucun détour.
recht derecho; recto; directo; estricto; tieso; leal droit — Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
recht derecho droit — philosophie|fr fondement des règles, des codes, qui régissent les rapports des hommes dans la société.
recht exacto; puntual; formal; correcto; justo exact — Qui suivre rigoureusement la vérité, la convention.
recht impuesto impôtcharge public, droit imposer sur certaines choses.
recht correcto; exacto juste — Qui est conforme au droit, à la raison et à la justice.
recht impuesto; tasa taxe — (vieilli) fixation faite officiellement du prix des denrées, des frais de justice, du port des lettres, etc.