Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. scherp gepunt:


Niederländisch

Detailübersetzungen für scherp gepunt (Niederländisch) ins Spanisch

scherp gepunt:

scherp gepunt Adjektiv

  1. scherp gepunt (puntig)
    agudo; en punto; fino; áspero; agrio; nítido; afilado; acre; puntiagudo; enfilado

Übersetzung Matrix für scherp gepunt:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acre puntig; scherp gepunt bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; gevat; hanig; indringend; meedogenloos; pinnig; schel klinkend; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snibbig; uitgeslapen; verbitterd; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; wreed
afilado puntig; scherp gepunt achterbaks; adrem; afgeslepen; arglistig; behendig; bekwaam; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; gepolijst; geraffineerd; gescherpt; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; handig; kien; kundig; leep; link; listig; loos; pienter; raak; scherp; scherpgerand; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vlijmend; vlijmscherp; zoekgeraakt
agrio puntig; scherp gepunt bitter; chagrijnig; doordringend; galachtig; indringend; knorrig; korzelig; nors; nurks; schel klinkend; scherp; wrangig; zuur
agudo puntig; scherp gepunt acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; schril; slim; smartelijk; snedig; snerpend; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
en punto puntig; scherp gepunt
enfilado puntig; scherp gepunt
fino puntig; scherp gepunt dun; edelmoedig; effen; egaal; elegant; fijn; fijngebouwd; fijntjes; fijnzinnig; geen vet op de botten hebbende; gelijk; genereus; geslepen; glad; gracieus; gul; iel; lichtgebouwd; mager; mild; plat; rank; royaal; ruimhartig; schraal; schriel; sierlijk; slank; slank en smal; strak; tenger; verfijnd; vlak; vlakuit; vrijgevig
nítido puntig; scherp gepunt glashelder; kristalhelder; scherp; vlijmend; vlijmscherp
puntiagudo puntig; scherp gepunt bijdehand; broodmager; gevat; kien; lang en dun; mager; piekerig; pienter; puntig; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spichtig; spinachtig; spits; spitsig; spitsvormig; sprietig; toegespitst; uitgekookt; uitgemergeld; uitgeslapen; uitgeteerd; vlijmend; vlijmscherp
áspero puntig; scherp gepunt bits; doordringend; geaccidenteerd; gevat; hees; hobbelig; indringend; kattig; koppig; oneffen; ongelijkmatig; onvriendelijk; onwillig; pinnig; ruige; schel klinkend; scherp; scherpzinnig; schofterig; schor; schrander; slim; snauwerig; snedig; snibbig; spinnig; tegendraads; uitgeslapen; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; week; weerbarstig; weerspannig; zwak

Verwandte Übersetzungen für scherp gepunt