Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. tijdelijk:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for tijdelijk:
    • temporada


Niederländisch

Detailübersetzungen für tijdelijk (Niederländisch) ins Spanisch

tijdelijk:


Übersetzung Matrix für tijdelijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pasajero inzittende; passagier; reiziger
temporal hondenweer; noodweer; storm; zwaar weer
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
provisional aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang de komende tijd; voorlopig; voorlopig bezet
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
de momento tijdelijk; voorbijgaand
entretanto aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang alvast; de komende tijd; in de tussentijd; inmiddels; intussen; onderhand; ondertussen; onderwijl; terwijl; terzelfder tijd; tussendoor; tussentijds; voorlopig
pasajero tijdelijk; voorbijgaand eindig; haastig; kortstondig; terloops; vergankelijk; vluchtig; voorbijgaand
por el momento aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang de komende tijd; hedendaags; huidig; momenteel; nou; nu; op dit moment; tegenwoordig; tot dusverre; tot nu toe; van het ogenblik; van nu; van vandaag; voor het moment; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands
provisionalmente aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang de komende tijd; voorlopig
temporal aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang de komende tijd; voorlopig
temporaneo aards; kortstondig; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; zolang
transitorio tijdelijk; voorbijgaand de komende tijd; eindig; vergankelijk; voorbijgaand; voorlopig

Verwandte Wörter für "tijdelijk":


Antonyme für "tijdelijk":


Verwandte Definitionen für "tijdelijk":

  1. maar voor een korte serie momenten1
    • zij woont tijdelijk in het huis van vrienden1

Wiktionary Übersetzungen für tijdelijk:

tijdelijk
adjective
  1. voor een beperkte tijd, niet permanent

Cross Translation:
FromToVia
tijdelijk temporal temporary — for a limited time, ephemeral, not constant
tijdelijk provisional; interino; temporal provisoire — Qui se fait attendre une autre chose, préalablement à une autre chose qui sera définitive.
tijdelijk provisional; interino temporaire — Pour une durée limitée, éphémère.