Niederländisch

Detailübersetzungen für uitzoeken (Niederländisch) ins Spanisch

uitzoeken:

Konjugationen für uitzoeken:

o.t.t.
 1. zoek uit
 2. zoekt uit
 3. zoekt uit
 4. zoeken uit
 5. zoeken uit
 6. zoeken uit
o.v.t.
 1. zocht uit
 2. zocht uit
 3. zocht uit
 4. zochten uit
 5. zochten uit
 6. zochten uit
v.t.t.
 1. heb uitgezocht
 2. hebt uitgezocht
 3. heeft uitgezocht
 4. hebben uitgezocht
 5. hebben uitgezocht
 6. hebben uitgezocht
v.v.t.
 1. had uitgezocht
 2. had uitgezocht
 3. had uitgezocht
 4. hadden uitgezocht
 5. hadden uitgezocht
 6. hadden uitgezocht
o.t.t.t.
 1. zal uitzoeken
 2. zult uitzoeken
 3. zal uitzoeken
 4. zullen uitzoeken
 5. zullen uitzoeken
 6. zullen uitzoeken
o.v.t.t.
 1. zou uitzoeken
 2. zou uitzoeken
 3. zou uitzoeken
 4. zouden uitzoeken
 5. zouden uitzoeken
 6. zouden uitzoeken
en verder
 1. ben uitgezocht
 2. bent uitgezocht
 3. is uitgezocht
 4. zijn uitgezocht
 5. zijn uitgezocht
 6. zijn uitgezocht
diversen
 1. zoek uit!
 2. zoekt uit!
 3. uitgezocht
 4. uitzoekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für uitzoeken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clasificar rangschikken; rangschikking
deshacer lostornen; ongedaan maken
resolver verhelpen
seleccionar selecteren; uitzoeken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
averiguar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken checken; controleren; doorvorsen; informeren; inwinnen; nagaan; nakijken; naspeuren; nasporen; natrekken; navraag doen; navragen; onderzoeken; trachten te krijgen; uitvinden; verifiëren
clasificar ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken arrangeren; classificeren; ficheren; groeperen; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; indelen; klasseren; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; ordenen; plaatsen; rangordenen; rangschikken; systematiseren
descifrar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken afkraken; dechiffreren; decoderen; katten; kraken; krassen; kritiseren; ontcijferen; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontsleutelen; ontwarren; oplossen; tot een oplossing brengen; zich krabben
desenredar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; uit de war halen; uit elkaar halen
deshacer ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken aantasten; aanvreten; afbestellen; afgelasten; afkoppelen; afzeggen; annuleren; bederven; beschadigen; intrekken; kraken; losbreken; loshaken; loshalen; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; lostornen; nietig verklaren; openbreken; scheiden; splitsen; te niet doen; tornen; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uithalen; uitsplitsen; uittrekken
deshilachar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken ontrafelen; ontwarren; rafels loslaten; uit de war halen; uit elkaar halen; uitrafelen
deshilar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken ontrafelen; ontwarren; uit de war halen; uit elkaar halen
desmenuzar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken brokkelen; kruimelen
destejer ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken
investigar ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken aftasten; bestuderen; bevoelen; doorvorsen; examineren; exploreren; naspeuren; nasporen; navorsen; onderzoeken; overhoren; speuren; testen; toetsen; verkennen; vorsen
ordenar ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken aanvoeren; afdoen; afhandelen; afkondigen; arrangeren; belasten; bergen; beslechten; bevel voeren over; bevelen; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; dwingen; ficheren; forceren; gebieden; gelasten; groeperen; indelen; instructie geven; instrueren; klusje opknappen; klussen; leiden; leidinggeven; op orde brengen; opdracht geven; opdragen; opknappen; opruimen; ordenen; ordonneren; rangordenen; rangschikken; renoveren; restaureren; sorteren; systematiseren; twist uit de weg ruimen; verordenen; verordineren; verordonneren; voorschrijven
resolver ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken afdoen; afhandelen; beslechten; beslissen; besluiten; omzetten; ontknopen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; oplossen; twist uit de weg ruimen
seleccionar kiezen; ordenen; rangeren; schiften; selecteren; selectie toepassen; sorteren; uitkiezen; uitpikken; uitzoeken; ziften arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; orderverzamelen; selecteren; systematiseren; uitloten
sortear ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken arrangeren; groeperen; indelen; inloten; loten; mijden; omzeilen; ontlopen; ontwijken; ordenen; systematiseren; uit de weg gaan; uitloten; uitwijken voor iets; verloten; vermijden

Synonyms for "uitzoeken":


Verwandte Definitionen für "uitzoeken":

 1. bij elkaar leggen wat bij elkaar hoort1
  • ik moet al deze foto's eens uitzoeken1
 2. een keuze maken uit verschillende mogelijkheden1
  • u mag zelf een plaatsje uitzoeken1
 3. proberen het te weten te komen1
  • zoek jij eens uit wie hier directeur is1

Wiktionary Übersetzungen für uitzoeken:

uitzoeken
verb
 1. een selectie maken uit een grotere verzameling

Cross Translation:
FromToVia
uitzoeken explorar explore — to examine or investigate something systematically
uitzoeken examinar investigate — to examine
uitzoeken adoptar; ahijar; prohijar; aceptar; admitir; tomar; acoger; recibir; elegir; escoger adopterchoisir quelqu’un pour fils ou pour fille et lui en donner les droits civils en remplir certaines conditions prescrire par la loi.
uitzoeken elegir; escoger choisir — Action de faire un choix ; prendre une personne ou une chose de préférence à une autre ou à plusieurs autres.
uitzoeken designar; adscribir désigner — Traduction à trier
uitzoeken explorar; examinar examinerobserver avec attention, avec réflexion.
uitzoeken explorar; examinar explorerparcourir une région inconnue qu’on venir de découvrir pour en connaître la situation, l’étendue, les mœurs, etc.
uitzoeken explorar; examinar fouiller — Traductions à trier suivant le sens
uitzoeken optar; elegir; escoger opter — Choisir entre deux ou plusieurs choses qu’on ne peut avoir ensemble, entre deux ou plusieurs partis pour l’un desquels il faut se déterminer.
uitzoeken buscar; investigar; explorar; examinar rechercher — (1)