Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. vernuftig:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vernuftig (Niederländisch) ins Spanisch

vernuftig:

vernuftig Adjektiv

  1. vernuftig (geniaal)
    despierto; sabio; experto; astuto; genial; ingenioso; talentoso; perito; espabilado; inventivo; sabihondo
  2. vernuftig (vindingrijk; inventief)
    inventivo; creativo; ingenioso

Übersetzung Matrix für vernuftig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
experto deskundige; expert; kenner; specialist; vakkundige; vakman
perito deskundige; expert; specialist; vakkundige
sabio hooggeleerde; hoogleraar; prof; professor; wetenschapper; wetenschapsbeoefenaar
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
astuto geniaal; vernuftig achterbaks; adrem; arglistig; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; effen; egaal; gehaaid; gelijk; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; glad; gluiperig; goochem; ijdel; kien; leeg; leep; link; listig; loos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongevuld; pienter; plat; puntig; raak; scherp; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; strak; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vlak; vlakuit
creativo inventief; vernuftig; vindingrijk creatief
despierto geniaal; vernuftig ad rem; adrem; behendig; bekwaam; bezet; bij de pinken; bijdehand; clever; druk; drukbezet; geagiteerd; gehaaid; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; handig; kien; kundig; leep; levendig; loos; pienter; raak; schrander; slagvaardig; slim; sluw; snedig; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verhit; wakker; zoekgeraakt
espabilado geniaal; vernuftig arglistig; behendig; bekwaam; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; handig; kundig; leep; link; listig; scherp; slinks; sluw; snedig; uitgeslapen; vaardig; vlijmend; vlijmscherp
experto geniaal; vernuftig bedreven; behendig; bekwaam; capabel; competent; deskundig; ervaren; fysiek in staat; geoefend; geschikt; handig; in staat; kundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vaardig; vakbekwaam; vakkundig; volleerd
genial geniaal; vernuftig briljant; briljante; excellent; fenomenaal; geniaal; lumineus; puik; subliem; superbe; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk
ingenioso geniaal; inventief; vernuftig; vindingrijk adrem; arglistig; behendig; bekwaam; bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; goedleers; goochem; handig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snugger; spits; spitsvondig; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; vlug van begrip
inventivo geniaal; inventief; vernuftig; vindingrijk briljant; creatief; ingenieus; knap; kundig; kunstig; vaardig; vindingrijk
perito geniaal; vernuftig bedreven; bekwaam; briljant; capabel; competent; geoefend; geschikt; gevat; ingenieus; knap; kundig; kunstig; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
sabihondo geniaal; vernuftig bedachtzaam; belerend; correct; doordacht; meesterachtig; nadenkend; pienter; raadzaam; schoolmeesterachtig; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
sabio geniaal; vernuftig bedachtzaam; belezen; correct; diep; diepzinnig; doordacht; erudiet; geleerd; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; intelligent; nadenkend; ontwikkeld; pienter; raadzaam; slim; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zeer geleerd; zeer ontwikkeld; zinnig
talentoso geniaal; vernuftig bedreven; begaafd; begenadigd; behendig; bekwaam; geoefend; getalenteerd; gevat; handig; kundig; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; talentrijk; talentvol; uitgeslapen; vaardig

Verwandte Wörter für "vernuftig":

  • vernuftigheid, vernuftiger, vernuftigere, vernuftigst, vernuftigste, vernuftige