Niederländisch

Detailübersetzungen für vlijmend (Niederländisch) ins Spanisch

vlijmend:

vlijmend Adjektiv

  1. vlijmend (vinnig; scherp; hanig; )
    acre; brusco; mordaz; agresivo
  2. vlijmend (vlijmscherp; scherp)
    fijo; liso; envarado; hosco; picudo; torpe; afilado; cortante; ceñido; chillón; agudo; áspero; rígido; severo; penoso; apretado; austero; tieso; picante; tenaz; nítido; tajante; adusto; hiriente; espabilado; estirado; mordaz; arisco; acre; vehemente; puntiagudo; acerado; parsimonioso; perspicaz; punzante; penetrante; hirsuto; encarnizado; cáustico; anquilosado; muy afilado; aguijoneador; afrentoso

Übersetzung Matrix für vlijmend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chillón brulboei; schreeuwer; schreeuwlelijk
tieso erectie; stijve
torpe boerenkinkel; brutale kerel; heikneuter; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; ongelikte beer; proleet; vlegel
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
torpe klungelig; links
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acerado scherp; vlijmend; vlijmscherp verstaald
acre fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp bitter teleurgesteld; doordringend; felle; gevat; indringend; meedogenloos; puntig; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; verbitterd; wreed
adusto scherp; vlijmend; vlijmscherp eigenwijs; eigenzinnig; hardhoofdig; koppig; onbuigzaam; onverzettelijk; onwillig; stijfkoppig; stug; taai; tegendraads; weerbarstig; weerspannig
afilado scherp; vlijmend; vlijmscherp achterbaks; adrem; afgeslepen; arglistig; behendig; bekwaam; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; gepolijst; geraffineerd; gescherpt; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; handig; kien; kundig; leep; link; listig; loos; pienter; puntig; raak; scherp; scherp gepunt; scherpgerand; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; zoekgeraakt
afrentoso scherp; vlijmend; vlijmscherp aanstootgevend; aanstotelijk
agresivo fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanvallend; agressief; bits; bitter teleurgesteld; felle; gebeten; gewelddadig; kattig; meedogenloos; offensief; onderdrukt; opgekropt; pinnig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; wreed
agudo scherp; vlijmend; vlijmscherp acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; schril; slim; smartelijk; snedig; snerpend; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd
aguijoneador scherp; vlijmend; vlijmscherp
anquilosado scherp; vlijmend; vlijmscherp
apretado scherp; vlijmend; vlijmscherp bekrompen; benepen; eng; gevat; in het nauw; kleingeestig; kleinzielig; klemmend; klemzittend; knellend; meedogenloos; nauw; nauwsluitend; scherpzinnig; schrander; slim; smal; smalletjes; snedig; strak; uitgeslapen; van geringe breedte; wreed
arisco scherp; vlijmend; vlijmscherp bokkig; koppig; onbuigzaam; onverzettelijk; stijfkoppig; stug; taai
austero scherp; vlijmend; vlijmscherp eenvoudig; houterig; ingetogen; matig; onbuigzaam; onverzettelijk; sober; star; stemmig; stemmingsvol; stijf; stijfkoppig; stijve; strak; stram; stroef; stug; taai; verstard
brusco fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend abrupt; agressief; bits; bitter teleurgesteld; bot; bruusk; eensklaps; felle; gewelddadig; hard; hardhandig; ineens; kattig; kortaf; korzelig; meedogenloos; nors; onderdrukt; ongedacht; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvriendelijk; onzacht; opeens; opgekropt; pinnig; plots; plotseling; plotsklaps; ruw; schielijk; snauwend; snauwerig; snibbig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vinnig; wreed; wrevelig; zonder omhaal
ceñido scherp; vlijmend; vlijmscherp strak; strakgespannen
chillón scherp; vlijmend; vlijmscherp agressief; bitter teleurgesteld; doordringend; felgekleurd; felle; gewelddadig; indringend; krijserig; op afgebeten toon; schel klinkend; scherp; schreeuwerig; schril; snijdend; verbitterd
cortante scherp; vlijmend; vlijmscherp behendig; bekwaam; bijtende; bitter teleurgesteld; clever; felle; gevat; handig; kien; kundig; onderdrukt; opgekropt; pienter; scherp; scherpgerand; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; verbeten; verbitterd; verkropt
cáustico scherp; vlijmend; vlijmscherp bijtend; bijtende; bits; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; gemeen; gierig; inbijtend; inhalig; invretend; inwerkend; kattig; krenterig; met sarcasme; onderdrukt; opgekropt; pinnig; sarcastisch; scherp; schraperig; spinnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vrekkig
encarnizado scherp; vlijmend; vlijmscherp bitter teleurgesteld; doordringend; felle; grimmig; heftig; indringend; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; schel klinkend; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt
envarado scherp; vlijmend; vlijmscherp star; strak; verstard
espabilado scherp; vlijmend; vlijmscherp arglistig; behendig; bekwaam; doortrapt; gehaaid; geniaal; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; handig; kundig; leep; link; listig; slinks; sluw; snedig; uitgeslapen; vaardig; vernuftig
estirado scherp; vlijmend; vlijmscherp aanmatigend; arrogant; gestrekt; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; star; strak; strakgespannen; uit de hoogte; uitgerekt; verstard; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
fijo scherp; vlijmend; vlijmscherp hecht; onbuigzaam; onverzettelijk; star; stijfkoppig; strak; stug; taai; verstard
hiriente scherp; vlijmend; vlijmscherp aanstootgevend; aanstotelijk; grievend; krenkend; kwetsend; stekend
hirsuto scherp; vlijmend; vlijmscherp eigenwijs; eigenzinnig; hardhoofdig; onbuigzaam; onverzettelijk; stijfkoppig; stug; taai
hosco scherp; vlijmend; vlijmscherp beklagend; bokkig; chagrijnig; eigenwijs; eigenzinnig; gemelijk; hardhoofdig; humeurig; knorrig; korzelig; negatief; nors; nurks; onbuigzaam; onverzettelijk; sikkeneurig; slecht gehumeurd; star; stijfkoppig; strak; stug; taai; verstard; zeurderig
liso scherp; vlijmend; vlijmscherp bedaard; gelijkmoedig; glad neerliggend; kaal; kalm; kalmpjes; onbehaard; onbewogen; onderkoeld; rimpelloos; rustig; sereen; sluik; zonder haar
mordaz fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp bijtend; bijtende; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; gemeen; grimmig; met sarcasme; onderdrukt; opgekropt; sarcastisch; scherp; verbeten; verbitterd; verkropt
muy afilado scherp; vlijmend; vlijmscherp messcherp; vlijmscherp
nítido scherp; vlijmend; vlijmscherp glashelder; kristalhelder; puntig; scherp gepunt
parsimonioso scherp; vlijmend; vlijmscherp afgemeten praten; economisch; spaarzaam; star; stijf; strak; verstard; zuinig; zuinigjes
penetrante scherp; vlijmend; vlijmscherp beklemmend; bijtende; doordringend; hard; hoog; indringend; indringende; indringerig; knellend; nijpend; op afgebeten toon; penetrant; schel; schel klinkend; scherp; schril; smartelijk; snerpend; snijdend; stekend
penoso scherp; vlijmend; vlijmscherp akelig; benard; benauwd; beroerd; bezwaarlijk; corpulent; diepdroevig; dik; ellendig; ernstig; gevaarlijk; gevat; gezet; hachelijk; indroevig; kritiek; lastig; lastige; lijvig; met bezwaren; moeizaam; naar; penibel; pijnlijk; risicovol; riskant; rouwig; scherpzinnig; schrander; slim; smartelijk; snedig; stekend; treurig; uitgeslapen; verdrietig; verdrietig makend; zeer doend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig
perspicaz scherp; vlijmend; vlijmscherp bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; clever; gis; goedleers; goochem; intelligent; kien; pienter; rap; schrander; slim; snel; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vlot; vlug; vlug van begrip
picante scherp; vlijmend; vlijmscherp gedurfd; geil; gekruid; gepeperd; gewaagd; hartig; heet; hitsig; kruidig; opgewonden; opwindend; pikant; pittig; prikkend; scherp; scherp van smaak; seksueel opgewonden; sexy; smaak prikkelend; stekend
picudo scherp; vlijmend; vlijmscherp gebekt; hoekig; kantig
puntiagudo scherp; vlijmend; vlijmscherp bijdehand; broodmager; gevat; kien; lang en dun; mager; piekerig; pienter; puntig; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spichtig; spinachtig; spits; spitsig; spitsvormig; sprietig; toegespitst; uitgekookt; uitgemergeld; uitgeslapen; uitgeteerd
punzante scherp; vlijmend; vlijmscherp gevat; messcherp; met sarcasme; sarcastisch; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; stekend; uitgeslapen; vlijmscherp
rígido scherp; vlijmend; vlijmscherp gestreng; niet toegevend; onbuigbaar; onbuigzaam; onverbiddelijk; onvermurwbaar; stijfjes; stokstijf; streng
severo scherp; vlijmend; vlijmscherp corpulent; dik; doordringend; emotieloos; gestreng; gevoelloos; gezet; hard; hardop; hardvochtig; harteloos; indringend; liefdeloos; lijvig; luid; niet toegevend; ongevoelig; onvermurwbaar; schel klinkend; scherp; streng; strikt; stringent; zielloos; zwaarlijvig
tajante scherp; vlijmend; vlijmscherp bitter teleurgesteld; felle; onderdrukt; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt
tenaz scherp; vlijmend; vlijmscherp koppig; obstinaat; onbuigzaam; onverzettelijk; onwillig; stijfkoppig; stug; taai; tegendraads; weerbarstig; weerspannig
tieso scherp; vlijmend; vlijmscherp onbuigzaam; onverzettelijk; star; stijfjes; stijfkoppig; strak; stug; taai; verstard
torpe scherp; vlijmend; vlijmscherp aanmatigend; achterlijk; afgestompt; bot; breinloos; dom; dorps; gebrekkig; geesteloos; harkerig; hersenloos; hoekig; idioot; kantig; klungelig; knullig; krukkig; log; lomp; onbeholpen; onbehouwen; onbenullig; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongeschoold; ongetraind; onhandig; onnozel; onopgevoed; onsierlijk van gedaante; onverstandig; plomp; respectloos; schichtig; schrikachtig; schutterig; slungelig; stoethaspelig; stompzinnig; stumperig; stuntelig; stupide; sukkelend; sukkelig; uilachtig; verstandeloos; vreesachtig
vehemente scherp; vlijmend; vlijmscherp bitter teleurgesteld; fel; felle; heftig; hevig; onbeheerst; onderdrukt; onstuimig; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt; verwoed
áspero scherp; vlijmend; vlijmscherp bits; doordringend; geaccidenteerd; gevat; hees; hobbelig; indringend; kattig; koppig; oneffen; ongelijkmatig; onvriendelijk; onwillig; pinnig; puntig; ruige; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schofterig; schor; schrander; slim; snauwerig; snedig; snibbig; spinnig; tegendraads; uitgeslapen; vinnig; week; weerbarstig; weerspannig; zwak

Wiktionary Übersetzungen für vlijmend:


Cross Translation:
FromToVia
vlijmend agrio aigre — Qui a une saveur acide et amère provoquant un sentiment désagréable.
vlijmend picante piquant — Qui piquer.