Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. volmacht:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für volmacht (Niederländisch) ins Spanisch

volmacht:

volmacht [de ~] Nomen

 1. de volmacht (geven van volmacht; lastgeving; lastbrief)
  el poder; la autorización; la carta-poder
 2. de volmacht (mandaat; vergunning; procuratie; licentie)
  el poder; el encargo; el mandato; la autorización; la carta-poder
 3. de volmacht (machtiging; autorisatie; toestemming; fiat)
  el consentimiento; el permiso; la licencia; el poder; la autorización; el pase; la aprobación; la escolta
 4. de volmacht
  el mandato

Übersetzung Matrix für volmacht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aprobación autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht akkoord; bekrachtiging; bijval; content; fiat; genoegen; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; goedvinden; halen; instemmen met; instemming; permissie; ratificering; sanctie; tevredenheid; toelating; toestemming; vrijbrief; welbevinden
autorización autorisatie; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; mandaat; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht accoord; akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; licentie; machtiging; permissie; toestemming; vergunning; vrijbrief; welbevinden
carta-poder geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht
consentimiento autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht accoord; akkoord; believen; bereidverklaring; bijstand; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; hulp; instemming; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; permissie; steun; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; vrijbrief; welbevinden
encargo licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht aanschrijving; aanwijzing; aanzegging; bevelschrift; consigne; dienstorder; dwangbevel; instructie; kennisgeving; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak; voorschrift
escolta autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht begeleiding; escorte; geleide; stoet; supervisie; vergezellen; volgstoet; vrijbrief
licencia autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht akkoord; brevet; goedkeuring; instemming; licentie; vergunning; vrijbrief
mandato licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht aanschrijving; aanwijzing; aanzegging; allegaartje; dienstorder; instructie; kennisgeving; lastgeving; mandaat; mengelmoes; samenraapsel; voorschrift
pase autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bergpas; geleidebiljet; licentie; pas; pasje; schrede; stap; vergunning; vrijbrief
permiso autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht afspraak; akkoord; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; instemming; licentie; machtiging; overeenkomst; permissie; regeling; schikking; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; vrijbrief
poder autorisatie; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; mandaat; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht autoriteit; capaciteit; gezag; gouvernement; heerschappij; kabinet; kracht; macht; machtigingsformulier; regering; vermogen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
poder iets mogen; mogen

Verwandte Wörter für "volmacht":


Wiktionary Übersetzungen für volmacht:


Cross Translation:
FromToVia
volmacht autorización authorization — act of authorizing
volmacht autorización authorization — power or right to give orders
volmacht autorización authorization — formal sanction, permission or warrant
volmacht poder notarial power of attorney — authorisation
volmacht autorización; permiso autorisationaction d’autoriser.
volmacht mandato mandat — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für volmacht