Niederländisch

Detailübersetzungen für vreselijk (Niederländisch) ins Spanisch

vreselijk:

vreselijk Adjektiv

 1. vreselijk (ontzettend; verschrikkelijk)
  horrible; horroroso; terrible; tremendo; alarmante; temido; aterrador; espantoso; bárbaro; infame; terrorífico; grave; horrendo; temible
 2. vreselijk (schrikaanjagend; verschrikkelijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend)
 3. vreselijk (schrikbarend; ontzettend; schrikwekkend; ijzingwekkend)
 4. vreselijk (gruwelijk; verschrikkelijk; afgrijselijk; afschuwelijk)

Übersetzung Matrix für vreselijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bárbaro barbaar; bruut; onmens; woesteling; wreedaard
miserable ellendeling; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lomperd; mispunt; proleet; schoft; schurk; smeerlap; stuk ongeluk; vlegel
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- afschuwelijk; verschrikkelijk
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abominable afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; armzalig; atheïstisch; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; goddeloos; godloos; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; naar; pover; rampzalig; schamel; schandalig; schandelijk; schraal; verfoeilijk
alarmante ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstwekkend; benard; benauwd; bliksems; dreigend; eng; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; penibel; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verontrustend; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
aterrador afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; bliksems; eng; griezelig; monsterlijk; onrustbarend; schrikaanjagend; schrikwekkend; sinister; verdraaid; verduiveld; verontrustend; vreesaanjagend; vreeswekkend; zorgelijk; zorgwekkend
atroz afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; bruut; dierlijk; inhumaan; monsterlijk; moorddadig; moordzuchtig; onmenselijk; week; wreed; zwak
bárbaro ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; bruut; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
endemoniado ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk bezeten; bliksems; fanatiek; gemotiveerd; motivatie bezittend; verdraaid; verduiveld
escalofriante afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schemerig; schimmig; schromelijk; sinister; week; wreed; zwak
espantoso afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; geducht; griezelig; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; sinister; vervaarlijk; vreeswekkend; week; wreed; zwak
espeluznante afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; sinister; wreed
estremecedor afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; griezelig; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onrustbarend; ontstellend; sinister; verontrustend; wreed; zorgelijk; zorgwekkend
grave ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk argwaan opwekkend; benard; benauwd; corpulent; dik; erg; ernstig; gemeen; gezet; hachelijk; heel erg; ingetogen; kritiek; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lijvig; onedel; penibel; schromelijk; serieus; stemmig; van bedenkelijke aard; verdacht; vol ernst; week; werkelijk menend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig; zwak
horrendo afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; geducht; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; vervaarlijk; vreeswekkend; week; weerzinwekkend; wreed; zwak
horrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; dreigend; ellendig; eng; gedrochtelijk; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; schandalig; schandelijk; somber; ten hemel schreiend; verfoeilijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
horroroso ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; gedrochtelijk; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
infame ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk beroerd; deplorabel; eerloos; ellendig; gemeen; godgeklaagd; hemeltergend; infaam; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lamlendig; meelijwekkend; min; miserabel; naar; naargeestig; onedel; oneerbaar; ontaard; onzedelijk; onzedig; ploertig; schandalig; slecht; snood; somber; ten hemel schreiend; vals; verfoeilijk; zeer ergerlijk
miserable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; lamlendig; lamzalig; luizig; meelijwekkend; miserabel; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schooierig; sjofel; sjofeltjes; treurig; verdrietig; verlopen
temible ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk dreigend; eng; geducht; in hoge mate
temido ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk gevreesd
terrible afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; dreigend; ellendig; eng; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; rampzalig; schandalig; schandelijk; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terriblemente ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk achterbaks; bliksems; boefachtig; boosaardig; doortrapt; enorm; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gigantisch; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; immens; in zeer hoge mate; leep; listig; onwijs; reusachtig; schandalig; schandelijk; schromelijk; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten hemel schreiend; uitgekookt; vals; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; week; zeer ergerlijk; zwak
terrorífico afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstaanjagend; dreigend; eng; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk
tremendo afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk aanmerkelijk; aanzienlijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; vervaarlijk; vreeswekkend; week; zeer ergerlijk; zwak

Verwandte Wörter für "vreselijk":

 • vreselijkheid, vreselijker, vreselijkere, vreselijkst, vreselijkste, vreselijke

Synonyms for "vreselijk":


Antonyme für "vreselijk":


Verwandte Definitionen für "vreselijk":

 1. heel erg akelig1
  • ik vond het vreselijk op school1
 2. heel erg of heel veel1
  • heb jij ook zo'n vreselijke dorst?1

Wiktionary Übersetzungen für vreselijk:

vreselijk
adjective
 1. bijzonder erg, schrikwekkend
adverb
 1. in zeer hoge mate, buitengewoon, zeer, heel erg

Cross Translation:
FromToVia
vreselijk atroz; malvado atrocious — evil, cruel
vreselijk Maligno dire — evil in great degree
vreselijk angustioso harrowing — causing pain or distress
vreselijk terrible fürchterlicherschreckend, grauenhaft
vreselijk horrible; horroroso affreux — Qui causer ou qui est propre à causer de la frayeur, de l’effroi.