Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. welgevallen:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für welgevallen (Niederländisch) ins Spanisch

welgevallen:

welgevallen [het ~] Nomen

  1. het welgevallen
    la ventura; el gusto; el placer; la felicidad; el bienestar; la fortuna; la euforia

welgevallen Verb

  1. welgevallen

Übersetzung Matrix für welgevallen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bienestar welgevallen content; euforie; genoegen; gezondheid; heil; tevredenheid; voorspoed; welbehagen; welstand; welvaart; welvarendheid; welzijn
euforia welgevallen blijheid; blijmoedigheid; enthousiasme; jolijt; jool; keet; lol; opgewektheid; plezier; pretmakerij; uitbundigheid; uitgelatenheid; vrolijkheid
felicidad welgevallen bof; fortuin; geluk; geluk hebbend; gelukkigheid; gelukzaligheid; gezegende toestand; heerlijkheid; heil; het gelukkig-zijn; voorspoed; zaligheid; zegen; zegenen; zegening
fortuna welgevallen beminde; duifje; fortuin; fortuintje; geldelijk vermogen; geluk; gelukkigheid; het gelukkig-zijn; liefje; liefste; lieve; mazzel; meevaller; poepje; schat; schatje; schattebout; scheetje; snoes; vermogen
gusto welgevallen aardigheid; blijdschap; blijheid; blijmoedigheid; cadeautje; content; drift; gein; genoegen; genot; hupsheid; jolijt; jool; keet; keurigheid; keuze; leukheid; leut; liefhebberij; lol; lust; lustigheid; netheid; onberispelijkheid; opgewektheid; ordelijkheid; plezier; pret; schik; seksuele begeerte; smaak; smaakwaarneming; tevredenheid; tijdverdrijf; uitgelatenheid; voorkeur; voorliefde; vreugde; vrolijkheid; wellust
placer welgevallen aardigheid; blijheid; blijmoedigheid; content; gein; geneugte; genieten; genoegen; genot; jolijt; jool; keet; leukheid; leut; lol; lust; opgewektheid; plezier; pret; schik; tevredenheid; vrolijkheid
ventura welgevallen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aguantar welgevallen doorleven; doormaken; doorstaan; dragen; dulden; harden; iets verduren; in leven blijven; incasseren; opvangen; overleven; standhouden; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden; zich staande houden
permitir welgevallen aanleunen; aanvaarden; accepteren; akkoord gaan; autoriseren; goed vinden; gunnen; iets toekennen; in staat stellen; instemmen; laten; mogelijk maken; permitteren; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toewijzen; vergunnen; verlenen; veroorloven; voor lief nemen; zich laten gevallen; zich laten welgevallen

Wiktionary Übersetzungen für welgevallen:


Cross Translation:
FromToVia
welgevallen placer; agrado plaisirsentiment, sensation agréable.

Verwandte Übersetzungen für welgevallen