Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. religie:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für religie (Niederländisch) ins Spanisch

religie:

religie [de ~ (v)] Nomen

  1. de religie (godsdienst; geloof)
    la religión; la convicción religiosa; la creencia; el culto; la convicciones religiosas; la convicciones; la creencias

Übersetzung Matrix für religie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
convicciones geloof; godsdienst; religie confessie; filosofie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; wijsbegeerte
convicciones religiosas geloof; godsdienst; religie
convicción religiosa geloof; godsdienst; religie confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte
creencia geloof; godsdienst; religie confessie; confidentie; droombeeld; fiducie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; hersenschim; illusie; schijnbeeld; vertrouwen; waan
creencias geloof; godsdienst; religie confessie; filosofie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; wijsbegeerte
culto geloof; godsdienst; religie aanbidden; beschaafde; confessie; cultus; eerbied; eerbiedigen; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; godsdienstoefening; godsdienstplechtigheid; godsverering; verering; verheerlijking; verheffen
religión geloof; godsdienst; religie confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; godsdienst
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
culto alcoholisch; beschaafd; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; geestrijk; geleerd; geschoold; netjes; onderwezen; ontwikkeld; rijk aan alcohol; welgemanierd; welopgevoed

Verwandte Wörter für "religie":

  • religies

Wiktionary Übersetzungen für religie:

religie
noun
  1. een godsdienst

Cross Translation:
FromToVia
religie religión Religionim weiten Sinne: kodifizieren und/ oder auf Überlieferung beruhende Kult-/Glaubenspraxis und -Auslegung
religie religión religion — system of beliefs dealing with soul, deity and/or life after death
religie religión religion — (religion) système de représentation du monde et de croyances reliant les hommes entre eux au sein de leurs communautés et les reliant à leur environnement naturel, fondé sur la foi dans l’existence de forces inconnues - appelées aussi Dieu(x) - qui lui ont d