Niederländisch

Detailübersetzungen für aansnijden (Niederländisch) ins Französisch

aansnijden:

aansnijden Verb (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)

 1. aansnijden (te berde brengen; ter sprake brengen; aanvoeren; )
  alléguer; mettre sur la table; soulever; proposer; entamer; citer; aborder; présenter; invoquer; mettre en avant; mettre sur le tapis
  • alléguer Verb (allègue, allègues, alléguons, alléguez, )
  • soulever Verb (soulève, soulèves, soulevons, soulevez, )
  • proposer Verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • entamer Verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • citer Verb (cite, cites, citons, citez, )
  • aborder Verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • présenter Verb (présente, présentes, présentons, présentez, )
  • invoquer Verb (invoque, invoques, invoquons, invoquez, )
 2. aansnijden (gesprek aanknopen; ter sprake brengen; starten; )
  ouvrir; entamer; aborder; avancer; lancer; démarrer; inaugurer; entamer la conversation; proposer; mettre sur la table; mettre en marche; mettre sur le tapis
  • ouvrir Verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
  • entamer Verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • aborder Verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • avancer Verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • lancer Verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • démarrer Verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
  • inaugurer Verb (inaugure, inaugures, inaugurons, inaugurez, )
  • proposer Verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
 3. aansnijden (aankaarten; ter sprake brengen; op tafel leggen)
  entamer
  • entamer Verb (entame, entames, entamons, entamez, )

Konjugationen für aansnijden:

o.t.t.
 1. snijd aan
 2. snijdt aan
 3. snijdt aan
 4. snijden aan
 5. snijden aan
 6. snijden aan
o.v.t.
 1. sneed aan
 2. sneed aan
 3. sneed aan
 4. sneden aan
 5. sneden aan
 6. sneden aan
v.t.t.
 1. heb aangesneden
 2. hebt aangesneden
 3. heeft aangesneden
 4. hebben aangesneden
 5. hebben aangesneden
 6. hebben aangesneden
v.v.t.
 1. had aangesneden
 2. had aangesneden
 3. had aangesneden
 4. hadden aangesneden
 5. hadden aangesneden
 6. hadden aangesneden
o.t.t.t.
 1. zal aansnijden
 2. zult aansnijden
 3. zal aansnijden
 4. zullen aansnijden
 5. zullen aansnijden
 6. zullen aansnijden
o.v.t.t.
 1. zou aansnijden
 2. zou aansnijden
 3. zou aansnijden
 4. zouden aansnijden
 5. zouden aansnijden
 6. zouden aansnijden
diversen
 1. snijd aan!
 2. snijdt aan!
 3. aangesneden
 4. aansnijdende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aansnijden [znw.] Nomen

 1. aansnijden (entameren)
  le fait d'entamer

Übersetzung Matrix für aansnijden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avancer oprukken
fait d'entamer aansnijden; entameren
lancer omhoog werpen; opwerpen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aborder aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; entameren; gesprek aanknopen; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanleggen; aanmeren; aanroepen; aflopen; afmeren; een voorstel doen; enteren; meren; naar voren brengen; naderen; opmerken; praaien; raken; tegemoetkomen; ter sprake brengen; terechtkomen; toenaderen; toeroepen; treffen; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vergaan; verlopen; verstrijken; vertellen; vervallen; verwoorden; voorbijgaan; zeggen
alléguer aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen
avancer aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aandragen; aanvoeren; avanceren; beter worden; betogen; bevorderd worden; beweren; demonstreren; doorlopen; duwen; een stapje verder gaan; een voorstel doen; gaan; geld opleveren; hogerop komen; inbrengen; lopen; naar voren brengen; naar voren plaatsen; opmarcheren; opperen; oprukken; opschuiven; poneren; pretenderen; progressie maken; stappen; stellen; stuwen; suggereren; te berde brengen; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; verbeteren; verder komen; verder lopen; verdergaan; verklaren; vertolken; vervroegen; verwoorden; voorgeven; voorschieten; voorschuiven; voortbewegen; voortgaan; voortstuwen; vooruitduwen; vooruitgang boeken; vooruitkomen; vooruitschuiven; vooruitstreven; voorwaarts treden; vorderen; vorderingen maken; vroeger uitvoeren dan gepland; zich opwerken; zich voortbewegen
citer aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen aanhalen; benoemen; citeren; dagen; dagvaarden; een naam geven; erbij zeggen; noemen; vermelden; vernoemen; voor het gerecht dagen; voor het gerecht ontbieden; voor het gerecht roepen
démarrer aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanbinden; aanbreken; aangaan; aanknopen; aanvangen; accelereren; beginnen; een begin nemen; gaan rijden; gas geven; inluiden; intreden; inzetten; losgooien; loswerpen; ondernemen; op gang komen; opstarten; optrekken van auto; spurten; starten; van start gaan
entamer aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; entameren; gesprek aanknopen; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanbinden; aanbreken; aangaan; aanknopen; aannemen; aanvaarden; aanvangen; accepteren; afsnijden; beginnen; een begin nemen; in ontvangst nemen; naar voren brengen; ondernemen; ontvangen; opperen; poneren; snijden; starten; stellen; suggereren; van start gaan
entamer la conversation aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen
inaugurer aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen beginnen; inaugureren; inhuldigen; inleiden; inluiden; inwijden; openen; plechtig bevestigen; starten
invoquer aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen aanroepen; beroepen; erbij halen; erbij roepen; laten komen; ontbieden; oproepen; tevoorschijn roepen; toeroepen
lancer aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanbreken; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; arrangeren; beginnen; bouwen; een begin nemen; iets op touw zetten; ingooien; inluiden; introduceren; keilen; kennis laten maken; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden gooien; naar beneden werpen; naar voren brengen; neergooien; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de grond gooien; op de markt brengen; opbouwen; opgooien; ophoesten; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; regelen; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voor de dag komen met; voorstellen
mettre en avant aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen aan tafel bedienen; bedienen; opdienen; opdissen; voorzetten
mettre en marche aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanbreken; aandoen; aandraaien; aandrijven; aangaan; aanmaken; aanslingeren; aansporen; aanvangen; aanzetten; aanzwengelen; beginnen; een begin nemen; handelen; in werking stellen; inluiden; inschakelen; leven; manipuleren; ondernemen; opereren; opkrikken; opstarten; optreden; opwekken; prikkelen; procederen; starten; stimuleren; te werk gaan; van start gaan; werken
mettre sur la table aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; entameren; gesprek aanknopen; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen
mettre sur le tapis aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; entameren; gesprek aanknopen; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen
ouvrir aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanbreken; aanvangen; beginnen; detacheren; doorprikken; een begin nemen; een weg vrijmaken; inleiden; losgaan; losknopen; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontgrendelen; ontknopen; ontplooien; ontsluiten; openbreken; opendoen; opendraaien; opendrukken; openen; opengaan; openleggen; openmaken; openprikken; openslaan; opensteken; openstellen; opentrekken; scheiden; starten; toegankelijk maken; uiteenvouwen; van start gaan; vrijgeven; zich een weg banen
proposer aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvoeren; entameren; gesprek aanknopen; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aanbevelen; aanbieden; aanraden; aanvoeren; een voorstel doen; geld opleveren; iemand recommanderen; inbrengen; indienen; laten zien; naar voren brengen; nomineren; offreren; opperen; poneren; postuleren; presenteren; stellen; suggereren; te berde brengen; ter overweging geven; tonen; uitloven; voordragen; voorleggen; vooronderstellen; voorslaan; voorstellen
présenter aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen aan tafel bedienen; aanbevelen; aanbieden; aangeven; aanmelden; aanraden; aanreiken; afgeven; bedienen; bieden; exposeren; formuleren; geven; iemand recommanderen; in een formule brengen; indienen; inkleden; inleven; inschrijven; intekenen; invoelen; laten zien; meeleven; naar voren brengen; nomineren; offreren; opdienen; opdissen; opgeven; opperen; overgeven; overhandigen; poneren; presenteren; subscriberen; tentoonstellen; ter overweging geven; toesteken; tonen; vertonen; voelen; voor ogen brengen; voordragen; voorleggen; voorschotelen; voorzetten
soulever aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen erop vooruit gaan; heffen; hijsen; lichten; naar boven tillen; naar boven trekken; naar voren brengen; omhoog brengen; omhoog doen; omhoog heffen; omhoog rukken; omhoog trekken; omhooghalen; omhoogheffen; omhoogleiden; omhoogrukken; omhoogtillen; omklappen; ophalen; opheffen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opperen; optillen; opvijzelen; opwaaien; poneren; stellen; suggereren; tillen; vooruitkomen; vorderen

Verwandte Definitionen für "aansnijden":

 1. ergens over beginnen te praten1
  • het onderwerp 'vakantie' hebben we nog niet aangesneden1
 2. het eerste stuk snijden1
  • Jan heeft de taart aangesneden1

Wiktionary Übersetzungen für aansnijden:


Verwandte Übersetzungen für aansnijden