Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. alsook:


Niederländisch

Detailübersetzungen für alsook (Niederländisch) ins Französisch

alsook:

alsook Adjektiv

  1. alsook (alsmede; ook; evenzeer; )
    aussi; également; autant; ainsi que; de même que; et aussi
  2. alsook (evenals; alsmede)

Übersetzung Matrix für alsook:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ainsi que alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens als ook; analoog; benevens; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; naar; net zo; omdat; soortgelijk; vandaar dat; zoals; zodoende
aussi alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens buitendien; mede; mee
autant alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens des te; even zoveel; evenveel; net zo veel als; zoveel te; zowel
de même alsmede; alsook; evenals desgelijks; dito; evenzo; insgelijks; ook; op dezelfde wijze; precies zo
de même que alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens als ook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
et aussi alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven
pareil que alsmede; alsook; evenals
égal à alsmede; alsook; evenals gelijk; soortgelijk
également alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens buitendien; mede; mee