Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für assemblage (Niederländisch) ins Französisch

assemblage:

assemblage [de ~ (v)] Nomen

  1. de assemblage (samenstelling; assembleren; montage; samenvoeging)
    l'assemblage; le montage; la composition; la construction; l'installation; le placement; le positionnement; la mise en place; la fixation

Übersetzung Matrix für assemblage:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assemblage assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging aaneenkoppeling; aaneenvoeging; accumulatie; bijeenlegging; hoop; koppeling; las; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; samenvoeging; stapel; verbinding
composition assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging bijeenlegging; bouw; brokje; compositie; constitutie; constructie; eindje; eindscriptie; essay; fragmentje; gestel; intonatie; klein stukje; modulatie; opbouw; opbouwen; opstel; ordening; organisatie; partje; proefwerk; repetitie; samengesteld geheel; samenstelling; samenstelling taalkunde; samenvoeging; scriptie; snippertje; stembuiging; structuur; stukje; systeem; test; toets; toonval; toonzetting; verhandeling; verslag; werkstuk; zetsels; zetten; zetwerk
construction assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging aanleggen; bebouwing; bouw; bouwsector; bouwsel; bouwwerk; constitutie; constructie; fabricage; gebouw; gestel; grondlegging; lichaamsbouw; opbouw; opbouwen; ordening; organisatie; pand; samengesteld geheel; samenstelling; structuur; systeem
fixation assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging bevestiging; dwanggedachte; dwangvoorstelling; fixatie; gefixeerdheid; het bevestigen; het vastmaken; idee-fixe; obsessie; vastzetten
installation assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging bevestiging; beëdiging; eerbetoon; faciliteit; het bevestigen; het plaatsen; het stichten; het vastmaken; huldebetoon; huldiging; ingebruikname; inrichten; inrichting; installatie; instelling; nederzetting; oprichting; plaatsing; stichting; vestiging; woningdecoratie; woninginrichting
mise en place assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging het plaatsen; plaatsing
montage assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging beeldmontage; filmmontage; montage; montering
placement assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging belegging; besteding; geldbelegging; het plaatsen; inleg; investering; minimum inleg; plaatsing
positionnement assemblage; assembleren; montage; samenstelling; samenvoeging neerzetten; plaatsing
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
installation installatie

Verwandte Wörter für "assemblage":

  • assemblages