Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. beet nemen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für beet nemen (Niederländisch) ins Französisch

beet nemen:

beet nemen Verb

  1. beet nemen (in de maling nemen)
    attraper; duper
    • attraper Verb (attrape, attrapes, attrapons, attrapez, )
    • duper Verb (dupe, dupes, dupons, dupez, )

Übersetzung Matrix für beet nemen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attraper beet nemen; in de maling nemen aanhouden; aanklampen; aanpakken; afvangen; arresteren; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; betrappen; buitmaken; foppen; gevangennemen; graaien; grijpen; grissen; in de maling nemen; in hechtenis nemen; inrekenen; jatten; klauwen; onderscheppen; ondervangen; onderweg opvangen; onverlangd krijgen; opdoen; oplopen; oppakken; opvangen; pakken; pikken; snaaien; snappen; te pakken krijgen; te pakken nemen; tepakkenkrijgen; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verstrikken; voor de gek houden; wegkapen
duper beet nemen; in de maling nemen afzetten; bedonderen; bedotten; bedriegen; beduvelen; belazeren; benadelen; besodemieteren; bezwendelen; foppen; in de maling nemen; kwaad doen; misleiden; nadeel berokkenen; nadelig zijn; om de tuin leiden; op een dwaalspoor zetten; oplichten; schaden; te pakken nemen; tillen; verneuken; voor de gek houden; zwendelen

Verwandte Übersetzungen für beet nemen