Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. benul:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für benul (Niederländisch) ins Französisch

benul:

benul [het ~] Nomen

  1. het benul (besef; bewustzijn; notie)
    la conscience; la notion; la réalisation; la compréhension; l'idée
  2. het benul (mentale voorstelling; begrip)
    la conception; la notion; la vision; le point de vue; le concept; l'idée; la pensée

Übersetzung Matrix für benul:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compréhension benul; besef; bewustzijn; notie begrijpen; begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; hersens; idee; intelligentie; inzicht; notie; rede; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; snappen; spitsheid; spitsvondigheid; vatten; verstand
concept begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
conception begrip; benul; mentale voorstelling begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; interpretatie; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; verstand; visie; zienswijze
conscience benul; besef; bewustzijn; notie begrip; conceptie; denkbeeld; geweten; notie
idée begrip; benul; besef; bewustzijn; mentale voorstelling; notie begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezichtspunt; hallucinatie; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze; zinsbegoocheling
notion begrip; benul; besef; bewustzijn; mentale voorstelling; notie begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; sjoege; standpunt; visie; zienswijze
pensée begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gedachtegang; gedachteloop; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; redenatie; redeneertrant; standpunt; visie; zienswijze
point de vue begrip; benul; mentale voorstelling aspect; benadering; benaderingswijze; beschouwing; bewering; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kans; kijk; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
réalisation benul; besef; bewustzijn; notie aanmaken; executie; fabricage; fabricatie; fabriceren; invullen; invulling; maken; prestatie; produceren; productie; realisatie; tenuitvoerlegging; totstandkoming; uitvoeren; uitvoering; verrichting; vervaardigen; vervaardiging; vervulling; verwerkelijking; verwezenlijking; volbrengen; voltrekking
vision begrip; benul; mentale voorstelling aanblik; aangezicht; anamorfose; beschouwing; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; geest; geestverschijning; gelaat; gezicht; gezichtspunt; hallucinatie; hersenschim; idee; illusie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; schim; spook; spookbeeld; spookverschijning; standpunt; uitzicht; vergezicht; verschijning; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling

Wiktionary Übersetzungen für benul:

benul
noun
  1. Façon de faire, plus ou moins originale, qu’un individu ou un groupe d’individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l’action ou de la création artistique.