Niederländisch

Detailübersetzungen für bericht (Niederländisch) ins Französisch

bericht:

bericht [het ~] Nomen

 1. het bericht (tijding)
  la nouvelle
 2. het bericht (aankondiging; melding)
  le message; l'annonce; la communication; la mention; l'avis; le faire-part; la nouvelle
 3. het bericht (mededeling; boodschap; vermelding; )
  le message; la mention; l'annonce; la notice; la communication; l'avis; l'appel; l'envoi; le renvoi; l'information; la publication; la nouvelle
 4. het bericht (verslag; referaat)
  le rapport; le compte rendu; l'exposé; la présentation
 5. het bericht (tijdschrift; periodiek; magazine; )
  le magazine; l'hebdomadaire; le magazine mensuel; la revue; le périodique; le bulletin mensuel; la feuille mensuelle
 6. het bericht
  l'article; la publication
 7. het bericht
  le message
 8. het bericht (document)
  le message; le document

Übersetzung Matrix für bericht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annonce aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaken; bekendmaking; bevestiging; bewering; commercial; declaratie; informeren; journaal; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melden; melding; nieuws; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verkondiging
appel bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging appel; appèl; bellen; beroep juridisch; beroep doen op; convocatie; geroep; geschreeuw; informatie; inroeping; kennisgeving; lokroep; loktoon; mededeling; naamafroeping; opbellen; oproep; oproeping; roep; roepstem; verwittiging; wegroepen; wekroep
article bericht artikel; brokje; ding; eindje; essay; fragmentje; goed; item; klein stukje; lidwoord; object; partje; publicatie; snippertje; stuk; stukje; verhandeling; voorwerp; werkstuk; zaak; zinsnede
avis aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bewering; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; vaststaande mening; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
bulletin mensuel bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad maandbericht; maandstaat; maandverslag
communication aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aansluiting; aanzeggen; bevestiging; bewering; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; informatie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; openbare publicatie; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verbinding; verklaring; verwittiging
compte rendu bericht; referaat; verslag
document bericht; document acte; akte; bewijsstuk; document; epistel; geschreven stuk; geschrevene; geschrift; schriftuur; script; tekst; zendbrief der Apostelen
envoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afgifte; aflevering; afzenden; bezorging; geleverde; inzending; leverantie; levering; posten; toezending; uitlevering; versturen; verzenden; verzending; wegsturen; zending
exposé bericht; referaat; verslag betoog; declamatie; denkbeeld; essay; geloofsleer; geschiedenis; gezichtspunt; grondplan; idee; inleiding; interpretatie; introductie; inzicht; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; plattegrond; proloog; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; standpunt; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; versvoordracht; vertelling; vertelsel; visie; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk; zienswijze
faire-part aankondiging; bericht; melding aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; opheldering; oproeping; proclamatie; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging; verwittiging
feuille mensuelle bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
hebdomadaire bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
information bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging berichtgeving; gerechtelijk onderzoek; informatie; informeren; mededelingen; navraag; voorlichting
magazine bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; bladen; magazine; revue; tijdschrift; tijdschriften; tv-programma
magazine mensuel bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
mention aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aantekening; bekendmaken; melden; notitie
message aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; document; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging berichtitem; e-mailbericht
notice bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bijsluiter; gebruiksaanwijzing
nouvelle aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging journaal; mare; nieuws; nieuwsbericht; novelle; officieus bericht
présentation bericht; referaat; verslag aangeven; aangifte; declaratie; indiening; inzending; melding; presentatie; verklaring
publication bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; brokje; eindje; fragmentje; kennisgeving; klein stukje; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; partje; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; snippertje; stuk; stukje; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspreiding; verbreiding; verkondiging
périodique bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; bladen; tijdschrift; tijdschriften
rapport bericht; referaat; verslag aankondigen; aansluiting; akkoord; band; bekendmaken; binding; bond; bondgenootschap; connectie; correlatie; federatie; gebondenheid; geschiedenis; het gebonden zijn; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; liga; link; melden; notulen; ommegang; pact; rapport; relaas; relatie; reportage; samenhang; unie; verband; verbinding; verbond; verdichtsel; verdrag; verhaal; verhaaltje; verhouding; verkering; verslag; vertelling; vertelsel; weergave
renvoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afdanken; afdanking; afschaffen; boer; boertje; burp; congé; ontslaan; oprisping; referentie; uit de dienst ontslaan; verwijzing
revue bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; bladen; defilé; keurend bekijken; monsteren; parade; revue; tijdschrift; tijdschriften
- boodschap
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
périodique periodiek; terugkerend
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annonce aankondiging; advertentie
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht
hebdomadaire wekelijks

Verwandte Wörter für "bericht":

 • berichtten

Synonyms for "bericht":


Verwandte Definitionen für "bericht":

 1. mondelinge of schriftelijke informatie1
  • we hebben nog geen bericht van Ahmed1

Wiktionary Übersetzungen für bericht:

bericht
noun
 1. charge ou commission de dire ou de porter quelque chose.
 2. indice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.

Cross Translation:
FromToVia
bericht message message — a concept conveyed
bericht note Notiz — kurze, stichwortartige Auflistung

berichten:

berichten Verb (bericht, berichtte, berichtten, bericht)

 1. berichten (iets melden)
  rapporter; faire savoir; communiquer; prévenir; renseigner; annoncer; informer de; instruire; mettre au courant; se renseigner; faire connaître; mettre au courant de; faire part à; s'informer de
  • rapporter Verb (rapporte, rapportes, rapportons, rapportez, )
  • communiquer Verb (communique, communiques, communiquons, communiquez, )
  • prévenir Verb (préviens, prévient, prévenons, prévenez, )
  • renseigner Verb (renseigne, renseignes, renseignons, renseignez, )
  • annoncer Verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • instruire Verb (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )
 2. berichten (rapporteren; melden; meedelen; informeren; verslag uitbrengen)
  rapporter; communiquer; faire savoir; faire le compte rendu de; annoncer; raconter; rendre compte; faire connaître; déclarer; couvrir; relater
  • rapporter Verb (rapporte, rapportes, rapportons, rapportez, )
  • communiquer Verb (communique, communiques, communiquons, communiquez, )
  • annoncer Verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • raconter Verb (raconte, racontes, racontons, racontez, )
  • déclarer Verb (déclare, déclares, déclarons, déclarez, )
  • couvrir Verb (couvre, couvres, couvrons, couvrez, )
  • relater Verb (relate, relates, relatons, relatez, )

Konjugationen für berichten:

o.t.t.
 1. bericht
 2. bericht
 3. bericht
 4. berichten
 5. berichten
 6. berichten
o.v.t.
 1. berichtte
 2. berichtte
 3. berichtte
 4. berichtten
 5. berichtten
 6. berichtten
v.t.t.
 1. heb bericht
 2. hebt bericht
 3. heeft bericht
 4. hebben bericht
 5. hebben bericht
 6. hebben bericht
v.v.t.
 1. had bericht
 2. had bericht
 3. had bericht
 4. hadden bericht
 5. hadden bericht
 6. hadden bericht
o.t.t.t.
 1. zal berichten
 2. zult berichten
 3. zal berichten
 4. zullen berichten
 5. zullen berichten
 6. zullen berichten
o.v.t.t.
 1. zou berichten
 2. zou berichten
 3. zou berichten
 4. zouden berichten
 5. zouden berichten
 6. zouden berichten
diversen
 1. bericht!
 2. bericht!
 3. bericht
 4. berichtend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

berichten [de ~] Nomen

 1. de berichten

Übersetzung Matrix für berichten:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
messagerie berichten
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annoncer berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aandienen; aankondigen; adverteren; afkondigen; aflezen; afroepen; annonceren; bekend maken; bekendmaken; decreteren; iets aankondigen; in aantocht zijn; informeren; inlichten; mening kenbaar maken; namen afroepen; nieuwsberichten omroepen; omroepen; op de hoogte brengen; openbaar maken; openbaren; oplezen; ordonneren; per advertentie aanbieden; per advertentie aankondigen; publiceren; tippen; uitbazuinen; uitbrengen; van iets in kennis stellen; verkondigen; verordenen; verordineren; verwittigen; waarschuwen; zich aandienen; zich voordoen
communiquer berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aansteken; besmetten; bewust maken; communiceren; een conversatie hebben; in contact staan; ineenlopen; informeren; kennisgeven van; openbaren; overbrengen; praten; publiceren; spreken; uitbrengen; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; vertolken; verwoorden; zeggen
couvrir berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen afdekken; afschermen; afschutten; bedekken; begroeien; bekleden; bemantelen; beschermen; beschutten; bestrijken; bestrooien; bezaaien; blinderen; compenseren; dekken; emballeren; goedmaken; hullen; inhullen; inpakken; inwikkelen; kaften; maskeren; met gespannen voorwerp omsluiten; omhullen; omspannen; overkappen; overspannen; overtrekken; overwelven; stofferen; tijd in beslag nemen; van bekleding voorzien; vergoeden; verhullen; verpakken; versluieren
déclarer berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aangeven; betonen; betuigen; beweren; declareren; getuigen; inklaren; klaren; noteren; opschrijven; pretenderen; stellen; verklaren; voorgeven; zich aanmelden; zich melden; zich opgeven
faire connaître berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen informeren; inlichten; op de hoogte brengen; tippen; van iets in kennis stellen; verwittigen; waarschuwen
faire le compte rendu de berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen beschrijven; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
faire part à berichten; iets melden
faire savoir berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen iets aankondigen
informer de berichten; iets melden
instruire berichten; iets melden bekwamen; bijbrengen; coachen; doceren; harden; iets leren; inlichten; leren; lesgeven; oefenen; onderrichten; onderwijzen; trainen; voorlichten
mettre au courant berichten; iets melden erbij zeggen; inwerken; noemen; prepareren; vermelden; voorbereiden op
mettre au courant de berichten; iets melden informeren; inlichten; op de hoogte brengen; tippen; van iets in kennis stellen; verwittigen; waarschuwen
prévenir berichten; iets melden een bezwaar ondervangen; ondervangen; voorkomen
raconter berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen babbelen; beschrijven; kakelen; klappen; kletsen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; mededelen; praten; snateren; spreken; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiteenzetten; uiten; uiting geven aan; verhaal vertellen; verhalen; vertellen; vertolken; verwoorden; wauwelen; zeggen; zwammen
rapporter berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen doorgeven; doorslaan; doorspelen; doorvertellen; klikken; opbrengen; opleveren; overbrieven; rondbrieven; rondvertellen; terecht brengen; terugbezorgen; uit de school klappen; verklappen; verklikken; verlinken; verraden
relater berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen gewag maken van; gewagen; melding maken van
rendre compte berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen verhaal vertellen; verhalen; vertellen
renseigner berichten; iets melden informeren; inlichten; navraag doen; navragen; onderrichten; voorlichten
s'informer de berichten; iets melden informeren; navraag doen; navragen
se renseigner berichten; iets melden informeren; navraag doen; navragen
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
messages berichten

Wiktionary Übersetzungen für berichten:

berichten
verb
 1. van nieuws voorzien over iets
berichten
Cross Translation:
FromToVia
berichten rapporter; raconter; relater berichten — jemanden über etwas informieren
berichten rapporter report — to relate details of

Verwandte Übersetzungen für bericht