Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. bewustzijn:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bewustzijn (Niederländisch) ins Französisch

bewustzijn:

bewustzijn [het ~] Nomen

 1. het bewustzijn (besef; notie; benul)
  la conscience; la notion; la réalisation; la compréhension; l'idée
 2. het bewustzijn (verstand; brein; inzicht; rede)
  la compréhension; l'esprit

Übersetzung Matrix für bewustzijn:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compréhension benul; besef; bewustzijn; brein; inzicht; notie; rede; verstand begrijpen; begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; hersens; idee; intelligentie; inzicht; notie; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; snappen; spitsheid; spitsvondigheid; vatten; verstand
conscience benul; besef; bewustzijn; notie begrip; conceptie; denkbeeld; geweten; notie
esprit bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand aardigheid; brein; brille; confessie; denkvermogen; elf; elfje; geest; geestigheid; geestverschijning; gein; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gezindheid; gezindte; grap; hersens; humor; inborst; intellect; intelligentie; schim; spiritus; spook; spookgestalte; spookverschijning; stemming; strekking; temperament; teneur; uiting van vrolijkheid; vernuft; verschijning; verstand; vindingrijk vernuft
idée benul; besef; bewustzijn; notie begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezichtspunt; hallucinatie; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze; zinsbegoocheling
notion benul; besef; bewustzijn; notie begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; sjoege; standpunt; visie; zienswijze
réalisation benul; besef; bewustzijn; notie aanmaken; executie; fabricage; fabricatie; fabriceren; invullen; invulling; maken; prestatie; produceren; productie; realisatie; tenuitvoerlegging; totstandkoming; uitvoeren; uitvoering; verrichting; vervaardigen; vervaardiging; vervulling; verwerkelijking; verwezenlijking; volbrengen; voltrekking

Wiktionary Übersetzungen für bewustzijn:

bewustzijn
noun
 1. een toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat
bewustzijn
noun
 1. Idée, notion qu’on a de quelque chose, de quelqu’un; le fait de le connaître
 2. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
bewustzijn conscience awareness — the state of consciousness
bewustzijn conscience consciousness — awareness
bewustzijn connaissance BesinnungBewusstsein

Verwandte Übersetzungen für bewustzijn